Mİ’RAC KANDİLİc

13 / 04 / 2018

Peygamberimiz (ASV)’ın akıllara durgunluk veren mucizelerinden biri olan Mirac, Recep ayının yirmiyedinci gecesinde gerçekleşmiştir.Peygamber (ASV)’ın hicretten önce Mekke’de hem ruhen hem bedenen gerçekleşen bu büyük miracı dışında,Medine’de Hz. Aişe annemizin odasında iken sadece ruhen miraca çıktığı da farklı hadis rivayetlerinden anlaşılmaktadır.

Mirac, yükselmek anlamındaki “arece” fiilinden “mif’al” kalıbında türetilmiş miftah, mikyas gibi bir ism-i alettir. Buna göre mi’rac, “yükselme aleti” demektir ki, Peygamber (ASV)’ı göklere çıkaran manevi, ilahi bir merdiven ve asansörün adı olmuştur. Ancak halk dilinde bu gecede gerçekleşen göklere yolculuğun genel adı olarak kullanılmaktadır.

Bu gecede Kur’an-ı Kerim’de de bildirildiği üzere, Peygamberimiz (ASV) hem ruhu hem bedeniyle, Cebrail (AS) refakatinde “Burak” denen bir bineğe bindirilerek önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Burada toplanan bütün peygamberlerin ruhaniyetleriyle görüşmüş, onlara imam olup namaz kıldırmıştır. Kutsi yolculuğun bu aşamasına “İsra” adı verilmiştir. Ardından göklere yükselmesi, Arş’a ve kâinatın sonu olan Sidretü’l-Münteha’ya ulaşıp Cenab-ı Hak ile görüşmesi olayı “Mirac” kavramıyla ifade edilmiştir.

Halkına temsilci tayin ettiği çok sevdiği bir yaverini huzuruna çağıran haşmetli ve muktedir bir sultan, gönderdiği özel bir araçla bu muhterem yaverini önce havaalanına, ardından özel uçağıyla kendi şehrine, oradan da yine özel aracıyla sarayına getirtir.

Aynen bu misal gibi Kâinatın Sultanı Yüce Allah, bütün insanlığın temsilcisi olarak tayin ettiği sevgili Resulünü, Cibril-i Emin refakatinde Mescid-i Haram’dan burakla Mescid-i Aksa’ya getirtmiştir. Burak, şimşek anlamındaki “berk” kökünden türemiş bir isimdir. Mahiyetini bilmediğimiz bu manevi binek, şimşek gibi ışık hızıyla yol aldığından bu isimin verilmiş olduğu açıktır.

Mescid-i Aksa’dan da misaldeki uçak gibi mi’rac denen bir manevi asansörle göklere yükseltilmiştir.Sahih hadislerdeanlatıldığı üzere Arş’a çıkmış, Levh-i Mahfuz’u, Kürsi’yi, Kalem’i görmüş, Sidretü’l-Münteha’ya ulaşmış; Cebrail (AS) buradan ileriye gidemeyeceğini ancak Resulullah’ın (ASV) daha da ötelere gidebileceğini bildirmiştir. Resulullah (ASV) Sidretü’l-Münteha’dan itibaren yine mahiyeti bilinmeyen Refref adı verilen bir bineğe binmiş ve ötelere gitmiştir. İsimlerini zikrettiğimiz göklerdeki varlıklarla ilgili bu kavramları sadece ismen biliyoruz, ne olduklarını ancak Allah ve Resulü bilmektedir.İsra Suresinde, miraç yolculuğunun Peygamber (ASV)’a bir kısım ayetlerin gösterilmesi amacıyla yapıldığı buyrulmuştur. Bu itibarla cennet ve cehennemden bazı tablolar da kendisine gösterilmiştir.

Refref, kanat çırpmak anlamındaki “reff” kökünden türetilmiş bir isimdir. Kur’an’da, (Cennettekiler) yeşil refref’e ve harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.” (Rahman, 76) ayetinde “yaslanırlar” tabirinden refref, kuş tüylü yastık olarak anlaşılmıştır. Mi’rac’takiRefref ise mahiyeti bilinmeyen özel bir binektir.Abdullah ibnMes'ûd (RA) "And olsun ki, O, Rabb'inin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür" (Necm, 18) ayeti hakkında“Peygamber (ASV) yeşil birrefrefgördü, ufku kapatmıştı”de­miştir. (Buhari, Tefsir-i Necm, 1, Hadis no: 4858.)

Necm Suresinde, Peygamber (ASV)’ın Yüce Allah’a Kab-ı Kavseyn kadar yaklaştığı hatta daha da yakın olduğu bildirilmiştir. “Kavseyn” iki yay demektir, Kab-ı Kavseyn iki yay mesafesi anlamındadır. Göz kapakları iki yaya benzediğinden, bu tabirle göz kapakları için de kullanılmaktadır. Buna göre, mecazi olarak çok yakın oluşu ifade etmek üzere “göz kapaklarının göze yakınlığı kadar hatta daha da yakın olduğu” şeklinde açıklanmıştır. Bu kadar yaklaşan Peygamber (ASV) Yüce Allah’ı gözleriyle görmüştür.

Sevgili Resulünü, Burak, Mi’rac ve Refref adı verilen manevi özel araçlarla İlahî huzura götüren Allah, elbette bu vasıtalar olmadan da bu kutsi yolculuğu gerçekleştirebilirdi. Ancak Allah nezdindeki değer ve saygınlığını, yerde, gökte ve bütün kâinat halklarına göstermek hikmetiyle her aşamada farklı özel bineklerle bu yolculuğu yaptırmıştır. 

Bu akşam idrak edeceğimiz Mirac Kandilinin bütün müminlere mübarek olmasını ve hayırlar getirmesini dilerim.