OKULUMUZLA İLGİLİ ÇİRKİN YORUMLAR

07 / 03 / 2018

Okulumuz Fatma Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, eğitim-öğretim hayatına başladığı günden itibaren oluşturduğu düzenli, disiplinli, samimi ortamıyla, adım adım yükselen başarılarıyla,beklentileri en iyi karşılayan duruşuyla dikkatlerin çevrildiği gözde bir okul olmuştur. Bu nedenledir ki her geçen gün artan yoğun bir ilgi ile karşılanmıştır. 1300’ü aşkın öğrencisi ile kalabalık ama sevgi, saygı, düzen temeline dayalı her türlü imkânların sunulduğu, aile ortamı samimiyetinde bir eğitim yuvası olmayı başarmıştır.

Okulumuz, şefkat, sevgi ve saygıdan ödün vermeden titiz bir denetim ve güvenlik anlayışıyla 350 kadar öğrenciyi de beş yıldızlı otel konforundaki pansiyonunda barındırmaktadır. Öğrencilere karşı şefkat öncelikli ve başarıya odaklı bütün bu kusursuz hizmetler, başta okul müdürümüz olmak üzere, bütün idareci, öğretmen, rehberlik uzmanı ve diğer görevlilerin özverili çabaları, emek ve gayretleriyle gerçekleşmektedir.

İşte eğitim-öğretim faaliyetlerimiz bu tempoda ilerlerken, geçen hafta bir öğrencimizin intiharıyla sarsıldık. Hepimizin yüreğini yaralayan bu intiharın gerçek sebebini bilmiyoruz ama okulumuzla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını biliyoruz. Merhume öğrencimiz hiçbir idareci, öğretmen,öğrenci yahut görevliyle, kısacası okulla hiçbir sorun yaşamamıştır. Buna dair en küçük bir şüphe, zan yahut ima dahi yoktur.Bendeniz de onun dersine girdiğim için söz konusu öğrencimizi yakinen tanıyordum. Bizzat bana “Hocam sizi çok seviyoruz” dediğine defalarca şahit olmuşumdur. Dersine giren diğer öğretmenlere ve idarecilere karşı sevgi ve saygısına da şahidim. Bu hazin olayda okulun hiçbir ihmalinin ya da kusurunun bulunmadığı, olayı soruşturan resmi makamlarca da ortaya konmuştur. Vefat eden bu öğrencimizin tertemiz, iffetli ve manevi değerlere bağlı olduğunda da asla hiçbir şüphe yoktur. Öğrencilerimizin tamamı iffet, edep ve hayâ itibariyle Şuayb (AS)’ın kızlarını andıran bir temizlik içindedirler. Bütün kalbimle buna inanıyorum.

Baştan beri ifade etmeye çalıştığım bu bilgiler dışında kalan duyumlar, çirkin düşünce ve yorumlar yanlıştır, asılsız söylentiden ibarettir.

Okulumuzu hüzne boğan bu olayın acısını dindirmekle uğraşırken, Yüce Allah’ın, ailesine de sabır ve teselli vermesini dua ederken, kulağımıza çirkin dedikodular ve tamamı iftira olan çirkin yorumlar gelmeye başladı.Hatta bu çirkin söylentiler, ne yazık ki ondan etkilenen bir velimiz tarafından da dillendirildi. Okulumuzu lekelemeye çalışan, öğrencilerimize iftira atan bu çirkin yorumların tamamen asılsız ve suizandan ibaret olduğunun bilinmesini istiyoruz.Unutulmamalıdır ki, namuslu ve iffetli hanımlara, kızlara iftira etmek büyük günahlardandır. Ehl-i imanın bu çirkin yorumlara itibar etmemesi gerekir. Kur’an-ı Kerim, iffetli kadınlara iftira edenlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara iftira edenler, gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. (Nur suresi, 23.)

Peygamberimiz (ASV) “Yedi felaketten sakının!” buyurduğu hadisinde “hiçbir şeyden habersiz iffetli kadınlara iftira etmenin” yedi felaketten biri olduğunu bildirmiştir. (Buhari, Vesâyâ, 23.)

Düşüncesizce ve insafsızca yalan, iftira ve çamur atmaya yönelik yorumlar yapanlar, bunlara inananların yahut bunları konuşarak ya da yazarak yayanlar, ebedi cehennemi kazandıracak büyük bir vebal altına girdiklerini unutmamalıdırlar.

Hiç kimse başkasının kendisinden daha üstün olmasını istemez ama iki kişi hariçtir: Anne ve baba çocuklarının, öğretmenler de öğrencilerinin kendilerinden daha üstün olmalarını isterler ve bunun için çalışırlar. Bu açıdan, öğretmenleri ve okul idaresini töhmet altında bırakan suçlayıcı, yalan yanlış-söylenti ve yorumlara itibar edilmemelidir.

Fasıkların yaydığı yanlış haberlere inanılmaması konusunda Kur’an müminleri uyarıyor:“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirecek olursa onu iyice araştırın. Yoksa cahillik edip bir topluluğa sataşır ve kötülük edersiniz sonra da yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat, 6)

Bilindiği gibi vaktiyle münafıklar Hz. Aişe annemize de iftira etmişlerdi. Kur’an ayetleriyle Hz. Aişe temize çıkarılmış, münafıklar yalanlanmış ve cezalandırılmaları istenmiştir.

Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’nın adını taşıyan Fatma Zehra Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri O’nu kendilerine örnek alacak bir eğitim alıyorlar. O’na benzer bir temizlik ve iffet içindedirler. Herkes bilsin ki bu temiz öğrencilere iftira etmek, Hz. Fatıma’ya iftira etmekten farksızdır.