RAMAZAN-I ŞERİF

15 / 05 / 2018

Kur’an’ın nüzulüne ev sahipliği yaptığı için hadis-i şeriflerde “Kur’an ayı” olarak nitelenen Ramazan ayına inşallah bu akşam gireceğiz. Yaklaştıkça insanların içine bir tedirginlik, bir hüzün düşürmekle beraber dillerde “rahmet, bereket, sevinç gibi kavramlarla tanıtılmaktadır. Bazı istisnaları hariç olmak üzere insanların geneli Ramazana karşı ikiyüzlüdür. Söylemler Ramazana karşı bir nevi yağcılık yapılırcasına sevgi doludur ama içlerde “eyvah, bu uzun yaz günleri çok zor olacak nasıl tutacağız?” düşüncesi hâkim olmaktadır.

Elbette ki yaz Ramazanları zordur, sıkıntılıdır. Ama asıl güzel olan tarafı bu zorluklara Allah’ın emriyle katlanmaktır. Çünkü Allah’ın emrini yerine getirmek güzeldir, insana mutluluk verir. Mesela çok sevdiğiniz bir büyüğünüzün takdirini kazanma ümidi, yerine getirilen emirlerin zorluk ve sıkıntılarının fazlalığı oranında artar. O halde emirlerin yerine getirilmesi, gözüne girmek ve takdir kazanmak amaçlıdır. Allah’ın takdirini kazanmak ise İslami literatürde “rızasını kazanmak” şeklinde ifade edilir.

Ramazan, bu açıdan insana güzel duygular kazandırmaktadır. Irkları, renkleri, düşünceleri farklı olsa da tüm İslam âlemi birlik olur; aynı zatın emriyle belli saatler süresince aç ve susuz kalır; her imsak vaktinde Allah’ın “yemeyi, içmeyi bırak!” emrini duyar gibi oruca başlar; akşam iftar vaktinde de “yeme-içmeye başla!” emriyle beklemeden orucu açar. Allah’ı görürcesine ve her an onunla birlikte olduğunu hissederek bir ay süreyle bu yaşantının tekrar etmesi, büyük manevi lezzetler veren duyguların kazanılmasını sağlıyor.

İnsanın Rabbinden başkası, ona aç ve susuz kalmayı emredemez. Allah’tan başka hiçbir güç insanı aç ve susuz kalma emrine itaat ettiremez. Allah’ı görmedikleri halde gabya iman eden müminler, hiçbir baskı olmaksızın kendi isteğiyle Allah’ın emrine itaat ediyor. Bütün bunlar, insana cennet tadında duygular kazandırır.

Allah, Ramazana büyük bir değer vermiştir. Bu nedenle Peygamberimiz (ASV) Ramazan yaklaşırken heyecan içinde hazırlıklar yapmış, Recep ve Şaban aylarını bu açıdan değerlendirmiş ve “Ya Rab, bizi Ramazan’a kavuştur!” diye dua etmiştir. Ramazana güçlü ve istekli bir şekilde başlamak ve diğer oruçlardan farkını hissetmek için, bir rivayete göre Şaban ayının yarısından itibaren, diğer bir rivayete göre de Ramazandan önce nafile oruç tutmayı yasaklamıştır. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş kimselerin o günlerde oruç tutabileceğine dair izin vermiştir. Ebu Hüreyre’den gelen rivayette "Şâbanın ikinci yarısında oruç tutmayınız." buyurmuştur. (Tirmizi, Savm,37.) İbn-i Abbas’ın rivayetinde de: “Ramazandan önce oruç tutmayınız. Hilal’in görülmesiyle Ramazan orucunu tutun ve hilalin görülmesiyle iftar edin (bayram yapın) ancak bulut görmeye engel olursa otuz güne tamamlayın” (Tirmizi, Savm,5.) buyurmuştur.

Ramazan’da her günün orucunu dikkatle yaşamak, oruca başlama ve akşam iftar etmedeki ilahi emrin farkında olmak için sahura kalkmak, sahuru imsaka kadar geciktirmek ve iftara acele etmek emredilmiştir. Peygamber (ASV) bununla ilgili olarak:“Nübüvvet amellerinden biri de iftarın ta'cili (acele edilmesi), sahurun da te'hir edilmesidir.”Buyurmuştur. (Muvatta’, Kasru’s-Salât,16.)  

“Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra da orucu gece oluncaya kadar tamamlayın.” (Bakara, 187) ayeti sahura kalkmak ve sahuru imsak vaktine kadar geciktirmek gerektiğine işaret etmektedir.

Değerli bir misafiri otogarda karşılamak ve oradan uğurlamak ne kadar güzel, söz konusu bu misafirin geliş ve gidişinde uykuda olmak ne derce çirkin bir davranış ise; orucun başlangıcında ya da bitişinde uykuda olmak da böyledir. Oruca Allah’ın emriyle başladığını ve iftarda da Onun emriyle orucu açtığını hissetmek hikmetiyle sahuru geciktirmek, iftarda da acele etmek gerekir. Sahurun asıl amacı da budur. Yoksa bazılarının zannettiği gibi, ertesi gün fazla acıkmamak için tıka basa yemek değildir. İftara acele etmek de “Buyurunuz!” ilahi emrine itaat içindir; çok acıktık da bir an önce yemeğe kavuşalım diye değildir.

Bütün okuyucularımın Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eder, hayırlar getirmesini dilerim.