BİR EKMEK HADİSESİ…

29 / 01 / 2018

Evimin balkonundan az ötede bulunan parktaki ağaçları ve çimenleri seyre koyulmuş bakıyordum. Biraz sonra sokağın başında bir kadın beliriverdi.

 Yaklaşık Elli yaşlarında idi. her halinden yoksul olduğu anlaşılıyordu. Üstü başı perişan bir halde idi.  Telaşlı gibiydi. Sağına soluna baktı. Döndü Bir daha baktı. Kimse yoktu.

Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra çöp konteynerine doğru yöneldi. Defalarca baktı yine sağa sola. Bir şeyler saklıyormuşçasına ürkek ve korku ile…

Sonra çöp bidonunun içine eğildi. Birkaç dolu poşet çıkardı. Bir yandan da eliyle yokladı.

Sonra, Çöp konteynerinin içine atılmamış da yanına bırakılmış iki poşeti aldı ve hızlı adımlarla az ötedeki parkın içinde bir ağacın altına gitti. Oturdu. Çöpten çıkardığı poşetleri açıp kontrol etmeye başladı. İçinden çıkardığı ekmek parçalarını yokladı, kokladı ve bazı parçaları diğer yanına bıraktı.

Küflü olmayanları ve yenilebilecek durumda olanları ayırıyordu galiba…

Kadın küflü ekmek parçalarının içinden ayırdığı, kendince “temiz” sayılabilecek ekmek parçalarını bir başka poşete aktardı.

İçimden “herhalde beslediği hayvanlarına götürecek” diye geçirdim.

Tam bu sırada ayırdığı ekmek parçalarından bir parçasına bir süre baktı. Uzun bir zamandır ekmek hasreti çekiyor gibi bir hali vardı. derin bir şekilde kokladı ve yemeğe başladı.

Olduğum yerde nefesim kesilir gibi oldu. Boğazımın kuruduğunu ve gözlerimin kararmaya başladığını hissettim sanki.

Az önce içimden geçen “beslediği hayvanlarına götürecek”  düşüncesi keşke doğru olsaydı diye geçirdim bu sefer.

Kadın açtı, çok acıkmıştı.

Kim bilir evde daha kaç tane aç kişi vardı?

O nu sokakta ekmek toplamaya mecbur eden sebepler neydi acaba

Bin bir fikir kafamda cirit atmaya başlamışken bir yandan da kendi evim ve sofram geçiyordu gözlerimin önünden.”Ne kadar şükretsek yine de azdır” diye geçirdim içimden.

Tezatlarla dolu bir dünya ve bir hayatın içinde yer almaktayız.

Bir kısım insanlar aşırı yemekten muzdarip, obezite ile mücadele ederken, diğer yandan çöpten ekmek çıkarıp yemek zorunda olan insanların var olması…

Daha önce de bir yazımda aktardığım rahmetli kayınpederimin sık sık anlattığı ve hiç unutamadığım bir hadiseyi tekrar anlatma ihtiyacı duydum.

Şöyle anlatmıştı rahmetli:

 “Kıtlık vardı. Dört gün boyunca boğazımdan bir lokma ekmek geçmemişti. Tabi ki kardeşlerimin ve evde ki her kesin.

Annem çok çaresiz idi. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette idi.  Zira evde de dışarıda da yenecek tek lokma bir yiyeceğimiz yoktu. Annem çaresiz bizi alarak Suriye de bulunan akrabalarımızın yanına götürmeye karar verdi. Perişan bir halde ama yürümek zorunda olarak yolda bulduğumuz otları ve ağaçlardan kopardığımız yaprakları yiyerek iki gün boyunca süren bir yolculuktan sonra nihayet gitmek istediğimiz yere varmıştık. Evine gittiğimiz akrabamız evde değildi. Camiye gitmişti. Hanımı bizi karşılamış ve evine almıştı. Ama bize niçin geldiğimizi ve aç olup olmadığımızı sormamıştı. Bu arada tandırdan yeni çıkmış ve soğuması için serilmiş ekmeklerin kokusu ve görüntüsü bizde dayanılmaz bir hal oluşturmuştu.

Bir süre sonra ev sahibi nihayet camiden geldi. Bir süre Annemle konuştular. Şaşırmış bir vaziyette idi. Zira memleketimizden gittiğimiz yere kadar ki mesafe az değildi. Havadan sudan konuşmaya başlamışlardı. Ben ve kardeşlerim de az ötede serilmiş buram buram kokan ekmeklere odaklanmış ve artık daha fazla dayanamayarak ağlamaya başlamıştık. Bunun üzerine ev sahibinin: ‘bu çocuklar neden ağlıyor?’ sorusu üzerine annem de oldukça sıkıntılı bir an yaşamış ve çaresiz ağlamaya başlayarak: ‘ çocuklarım beş altı gündür yemek yemediler’ demişti. Bunun üzerine o akrabamız eşine kızmaya başladı. ‘Neden yemek vermediğini’ sormuştu. Hemen sofra kurup bize yemek verdiler. Ben o günü asla unutamıyorum”

************

Bu aşamada Bediüzzaman hazretlerinin şu tespitlerine kulak vermek gerektiği kanaatindeyim:

“Endişeli sual:

 Bu ahirzaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehl-i dalâlet, biçare aç ehl-i imanı, derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup ya ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye, rivayetlerden anlaşılıyor. Acaba, herşeyde hatta kahr azâbında ehl-i iman ve masumlar için bir veçh-i rahmet ve kader-i İlahî cihetinde adalet olduğu, bunda ne tarzda olur? Ve ehl-i iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve ahiret hesabına ne cihetle istifade edip nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler?
  Elcevap:

  Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi, küfran-ı nimet ve şükürsüzlük ve nimet-i ilâhiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan, Âdil-i Hakim, nimetinin, hususan gıda kısmının, hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hakikî lezzetini ve çok ehemmiyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle, hakikî şükre sevk etmek hikmetiyle, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip, aynı hikmet için adalet etmiş.
Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, bu musibetli açlığı, Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i iltica ve nedamet ve teslimat yapmaya çalışmaktır. Ve zaruret bahanesiyle dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan vermemektir. Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehl-i maaş dahi Risale-i Nur’u dinleyip, bu mecburî açlık hissiyle açlara merhamete gelip, zekâtla yardımlarına koşmaktır. Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesat-ı rezile ve tuğyanlara sevk edip sarhoş eden gençler dahi, Risale-i Nur’un irşadıyla, bu hadiseden merdane istifade ederek, fuhşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği ve nefislerinin zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle taate ve hayrata girip, o hadiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp lehlerinde istimal etmektir.
Ve ehl-i ibadet ve salâhat dahi, ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram ve helâl fark edilmeyecek bir tarzda gelmiş ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak-ı umumiyeden helâl olmak için miktar-ı zaruret derecesine kanaat ediyorum diye bu mecburî belaya bir riyazet-i şer’iye nazarıyla bakmaktır. Kader-i İlahiyeye karşı şekvayla değil, rızayla karşılamaktır.”(Kastamonu Lahikası-S.104)

Afiyette kalın