BESMELESİZ SİSTEMLERİN SELAMETİ OLMAZ ( 2013-11-28/ 05:32:06)

(“O mektup Süleyman’dandır ve o “Bismillahirramanirrahim“ le başlamaktadır.” Neml/30)

 

Malum, besmele-i şerif;  Kur’an’i Kerim’in yüz on dört sure-i celilesinin ilk miftahı (tevbe suresi hariç) ve Fatiha suresinin ilk ayeti (İmam Şafii), her meşru ve hayırlı işin teberükü!. Üstad Said-i Nursi’nin (r.alh): “Besmele her hayrın başıdır, biz dahi onunla başlarız, demekle, çok önemli bir hakikate işaret ettiğinin göstergesidir.

         Bu manada, daha nice nice tespitlerin var olduğu bir gerçek ama biz, sadece bir iki tanesini hatırlatmak babında işaret etmeyi yeterli bulduk. Asıl mesele, bir Millet’in, bir toplumun; bir sistemin ve otoriter mekanizmasının; “Besmele” ile olan ilişki ve bağlılığının ne minvalde olduğudur.

         Kapitalizm’in uydusu haline gelmiş olan insanların ve toplumların günümüzdeki tablosuna baktığımda; özellikle müslüman kesimin! Gerçek manada, Besmele ruhuna yabancı olduklarını görüyoruz. İslam’i hükümlerin egemen olmadığı, fakat demokratik ve laik ilkelerin, hayat’ın birer standardı ve referansı olarak kabul gördüğü toplumlarda; eylemler riya, söylemler ise sahnelerde saz ve söz cambazları arasında yapılan atışmalardan ibaret kalır.

         Ruhsuz iskeletler nasıl ki insanlığa yarar ve fayda getirmekten uzaksa; meşru olmayan eylemlerine, besmele’yi kılıf gibi giydirmeye çalışan zihniyet’te öylece faydadan hali ve ıraktırlar. Onun içindir ki, Besmelesiz sistemlerin selameti olmaz denilmiştir.

         Besmele’nin ruhuna aşina olmayan sistemler, put kırmaz bilakis put ve heykel üretirler. Yani heykel tıraşlık revaç bulur, besmelesiz toplumlarda!. Besmele, miftahü-l hayr’dır; onunla başlanılan her meşru iş ve amele’de bereket, onunla başlanılmayan her eylem ve söylemde ise kayıp ve ziyan vardır.

         Besmele-i şerif’e, hayatlarının her koşulunda, dillerini alıştıran bireyler ve toplumlar; zinde ve zirvede olan toplumlardır. Dillerini ve gönüllerini besmelesiz alıştıran birey ve toplumlar ise, manevi kıtlık ve buhran içerisinde debelenirler.

         Aslında Besmele, bir şuur ve fehm etme melekesidir. Dilleriyle onu telafüz edipte, kalp ve kalıplarını onun bereketinin dışındaki seyre alıştıranlar, besmele’yi anlamayan akıl fukaralarıdır. Çünkü besmelesi olmayan hiçbir şeyin necatı olmaz. Nitekim Hz. Nuh (a.s) kendisine iman edenleri necat gemisine bindirirken, onlara “BESMELE” Şuuru’nu aşıladığını Kur’an’i kerim’den öğreniyoruz. “Nuh dedi ki: Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da “BİSMİLLAH” ile/ALLAH’IN adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek merhamet edendir.” (Hud/41)

         Evet, necat gemisine besmele ile binenlerin kuruluşa ve esenlik dolu günlere kavuştuklarını görüyoruz. Fakat, daha sonra; besmeleyi hayatlarının seyir defterinden çıkaranların da, helak olup ebedi bir yok oluşla bittiklerine şahit oluyoruz. Ne hazin bir akıbet değil mi? İşte binlerce Mürselat-ı kiram’ın, kendi ümmetlerine besmele ile hayat öğretmeye çalıştıklarını ve bu çile ve ızdırap dolu yolda kendi hayatlarını feda ettiklerini; dahası, kimisinin öldürüldüğü, kimisinin ise hicret ettiklerini de yine hayat rehberimiz Kur’an’dan bilgi sahibi oluyoruz.

         Kur’an’i kerimi okumadan önce kovulmuş şeytandan ALLAH’A sığınır ve akabinden de “BESMELE-İ” şerif ile açarız nazm-ı celili!.. “Kur’an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan ALLAH’A sığın.” (Nahl/16) ayetinde, basiret ve” Yaratan Rabbinin adıyla oku.” (Alak/1) ayetiyle de yaratılış gerçeğine ve istikamet’in rotasını belirler bize aziz kitabımız Kur’an!. Kısacası, hayat, besmele ile değer kazanır; eylemler onunla zirveye ulaşır; toplumlar onun sayesinde ayakta durmayı başarır ve dünyanın seyri onunla huzur ve esenlik yurdu olabilir ancak!.. Besmele-i şerif’in, ümmet’in müşterek şifresi olması ve dillerimizin besmelesiz kalmaması temennisiyle. 28.11.2013/Ş.U