Eğitim-Bir-Sen: Usulüne uygun yapılsın

Eğitim-Bir Sen Şanlıurfa Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı çağrıda okul yöneticilerine verilen muhakkiklik görevi için düzenleme yapılması talep edildi.

16 / 03 / 2018 11:42

Eğitim-Bir Sen Şanlıurfa Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı çağrıda okul yöneticilerine verilen muhakkiklik görevi için düzenleme yapılması talep edildi. Okul müdürleri, müdür yardımcıları başta olmak üzere kurum yöneticileri soruşturmalara muhakkik olarak görevlendiriliyor. Eğitim-Bir-Sen de eğitim kurumu yöneticilerine verilen muhakkik görevi için düzenleme istiyor. Konuya dair yazılı açıklama yapan Sendika Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun maarif müfettişleri tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerden olan muhakkik görevinin kurum yöneticilerine de verildiği belirterek, muhakkik görevi nedeniyle okul yöneticilerine maarif müfettişlerine ödenen harcırah vb. özlük haklarının verilmediğini vurguladı ve bu konuda düzenleme yapılmasını talep etti.

"UZMANLIK GEREKTİREN BİR İŞ"

Coşkun tarafından yapılan açıklamada 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 17. maddesi hükmü hatırlatılarak; örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütülmekte olduğunun altı çizildi.

Kurumlarda yaşanan soruşturmalarda eğitim kurumu müdürlerinin soruşturmacı/muhakkik olarak görevlendirildikleri açıklanırken inceleme ve soruşturma işlemlerinin hukuk ve yönetim disiplini alanında uzmanlık gerektiren bir iş olduğu vurgulandı.

"USULÜNE UYGUN YAPILMALI"

"Eğitim kurumlarının işleyişine ilişkin yönetmelik hükümleri başta olmak üzere, kendilerine muhtelif mevzuat hükümleri çerçevesinde çok sayıda idari görev ve sorumluluk yüklenen eğitim kurumu yöneticilerinin sıklıkla soruşturmacı/muhakkik olarak görevlendirilmeleri, bir taraftan soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesine engel teşkil edecek, diğer taraftan ise eğitim kurumlarının yönetimini sekteye uğratabilecektir" diyen Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak eğitim kurumu yöneticilerinin muhakkik olarak görevlendirilmelerinin usule bağlanmasını ve bu görevlendirilmelerden kaynaklı sorunların giderilmesinin ivedikle yapılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)