Borcu olanlar dikkat!

Borçlara yönelik yeniden yapılandırmayla ilgili açıklama yapan SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, yaptığı açıklamada başvuruların 31 Temmuz’a kadar yapılması gerektiğini belirterek "Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmekte" dedi.

02 / 07 / 2018 12:24

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, 7143 Sayılı yeni yapılandırma kanunu ile ilgili açıklamada bulundu. 

Başvuruların 01 Haziran'da başladığını ve 31 Temmuz'da sona ereceğini kaydeden Ünlü, yapılandırmanın kimleri kapsadığı, avantajları, düzenlemelerin içeriği ve taksit ödemeleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Ünlü'nün yaptığı açıklamaya göre yapılandırma; 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsıyor.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenleri uyaran Ünlü, "Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Peşin ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim sağlanacaktır.  İlk iki taksit süresinde ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim olacaktır.İdari para ceza anaparalarının 31 Ağustos’ a kadar ödenmesi halinde yüzde 50 si silinecek" dedi.

TAKSİTLE ÖDEME 

Taksitlendirmeye dair de bilgiler aktaran Ünlü şu açıklamalarda bulundu:

"Taksit taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Ödemeleri iki ayda bir olacaktır.  Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi ilk iş günü mesai sonunda bitecektir." 

BORÇ YAPILANDIRMASININ AVANTAJLARI 

  • Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.
  • Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
  • Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.
  • Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.
  • Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
  • Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
  • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. 
  • Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek.

Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek.