Rekabet ihlaline 20 yılda 2,9 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda 269 soruşturmada 2 milyar 869 milyon 355 bin liralık "rekabet ihlali" cezası kesti.

09 / 11 / 2017 11:25

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, yaptığı açıklamada, vatandaşların en çok gıda, telekomünikasyon, enerji ve finans gibi hayata dokunan sektörlerde kuruma başvuru yaptığını belirterek, her başvurunun görev ve sorumluluk alanlarına girmediğini, bu tür durumlarda rehberlik yaparak tüketicilere nereye başvurmaları gerektiğini anlattıklarını söyledi. Torlak, görev ve sorumluluk alanlarına girmeyen konularda ilginç başvuruların da gelebildiğini, bazılarının GSM şirketinin kendisinden haksız ücret aldığı, bazılarının da rakibinin kendisini kötülediği iddiasıyla Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğunu anlattı. Kurumun titiz çalışmalar ve soruşturmalar kapsamında gerek görmesi halinde idari para cezası verdiğini ifade eden Torlak, "Kuruluşumuzdan bu yana geçen 20 yıl boyunca toplamda 3 milyar liraya yakın ceza uygulandı. En çok ceza kesilen sektörler sırasıyla sermaye piyasası, finans ve bankacılık sektörü, petrol, petrokimya ve petrol ürünleri, ulaştırma, taşıt ve hizmetleri, tütün, tütün ve alkol ürünleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri oldu." diye konuştu.

REKOR CEZA 1,1 MİLYAR LİRAYLA FİNANS VE BANKACILIK SEKTÖRÜNE

Ömer Torlak, tek seferde en yüksek ceza verilen sektörün 1 milyar 117 milyon ile sermaye piyasası, finans ve bankacılık olduğunu, söz konusu cezanın 4. maddenin ihlalinden verildiğini aktardı. En yüksek ikinci cezanın 412 milyon lirayla petrol, petrokimya ve petrol ürünleri sektörüne kesildiğini belirten Torlak, söz konusu sektörü 277 milyon lira ceza kesilen ulaştırma, taşıt ve hizmetleri, 156 milyon lira ceza kesilen tütün, tütün ve alkol ürünleri, 92 milyon lira ceza kesilen bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin takip ettiğini bildirdi.

‘ELEKTRONİK TİCARETİN YAYGINLAŞMASIYLA YENİ REKABET İHLALLERİ ORTAYA ÇIKTI’

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Rekabet Kurumu'nun şu anda soruşturmasına devam ettiği dosya sayısının 28 olduğunu belirterek, bilgi ve iletişim teknolojilerinde 6, ulaştırma, taşıt ve hizmetlerinde 4, enerjide 3, gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme ile petrol ve petrokimyada da 2'şer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Torlak, elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla yeni rekabet ihlallerinin ortaya çıktığını belirterek, "Dijitalleşmenin, elektronik platformların öne çıkmasının rekabet hukuku bağlamında getirdiği yenilikleri, tabiri caizse, ev ödevi olarak kabul edip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna ilişkin kurumsal kapasitemizi geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.  

(AA)