Tüm emek kesimi için vergide kolaylık çağrısı

Memur Sen Şanlıurfa Şubesi Bakanlar Kurulu’nun nisan ayına kadar bazı ürünlerde ÖTV’nin sıfırlanması kararına ilişkin açıklama yaparak, "Tüm emek kesimi içinde vergide kolaylık bekliyoruz" çağrısında bulundu.

08 / 02 / 2017 11:13

Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı. ÖTV indirimini değerlendiren ve konuya dair yazılı açıklama yapan Memur Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun tüm emek kesimi için vergide kolaylık beklediklerini belirtti. ÖTV indirimine dair kararı olumlu bulduklarını açıklayan Coşkun, yaptığı değerlendirmede tavsiyelerde bulundu. Coşkun  "Bu kararı olumlu buluyoruz. Ancak, beyaz eşya ve mobilyada özel tüketim vergisinin belli bir oranda kaldırılması iktisadi olarak; arzın fazlalığı, talebin ise arz karşısında yeterli olmaması anlamına gelir. Arz ve talebin dengelendiği yerde devlet kendi alacağı olan ÖTV’den vazgeçerek aslında reel sektörü desteklemektedir. Talebin artması için orta ve düşük gelirli vatandaşların, gelirlerinin yükseltilmesi ve dolayısıyla bu sınıftaki insanların alım gücünün arttırılması gerekir. Bu sayede ticarette bir canlanma olacak, bu canlanma diğer sektörlere de yansıyacaktır. Bu nedenle biz Memur-Sen ailesi olarak bunun zıddı bir yapının olumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

MEMUR SEN'DEN ÖNERİLER

Coşkun ayrıca yapılması gerekenler noktasında Memur Sen olarak öneriler de sundu. İşte sunulan o öneriler: "Enflasyon ve fiyat artışları karşısında ve kur baskısı noktasında gelir seviyesi azalan kesimlerin, gelirlerini artırıcı tedbirlerle piyasayı canlandırmanın yolunu açmaktır. Söylendiği gibi, ücretlerin artırılması enflasyonu tetiklemez. Enflasyon tek başına ücretlerin artışından kaynaklanan bir sonuç değildir. Arz ve talebin birlikte oluşabilmesi için; terazinin iki kefesi gibi, talep noktasında olan toplumun her kesiminin alım gücünü arttırmak ve bu doğrultuda, talep karşısında da üretimin artırılmasını sağlamak gerekir. Bu hem istihdamı, hem piyasayı, hem reel sektörü, hem de küçük esnaf ile dar gelirlileri aynı anda desteklemek anlamına gelir. Konutlardan alınan KDV’lerin düşürülmesinin de olumlu olarak görmekteyiz. Sabit gelirliler, elde edecekleri gelirin büyük bir kısmını cari hayat içerisinde iç piyasada kullanacaktır. Bu açıdan da, geniş kesimlerin desteklenmesi, bu desteklenme süresinin üç ayla sınırlı tutulmayıp bir yıla yayılması gerekmektedir.

Sabit gelirlilerin uğramış olduğu kayıpların telafisi tüm toplum kesimlerinin faydalanması açısından daha verimli olacaktır" 

(HABER MERKEZİ)