Verginin yüzde 37’si tahsil edilemedi!

Şanlıurfa’da 2016 yılında mükelleflere 2 milyar 561 milyon 12 bin 855 TL vergi tahakkuk ettirilirken bu oranın 1 milyar 634 milyon 990 bin 503 lirası tahsil edildi. Tahsil edilen oran yüzde 63,84 olarak açıklandı.

03 / 03 / 2017 11:22

(Hüseyin ÖZKAN-İPEKYOL)

Maliye Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da geçen yıl mükelleflere 2 milyar 561 milyon 12 bin 855 TL tahakkuk ettirilirken bunun 1 milyar 634 milyon 990 bin 503 lirası tahsil edildi. Şanlıurfa için tahsil edilen oran ise yüzde 63,84 olarak açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2016 yılı faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre Şanlıurfa’da 2016 yılında mükelleflere 2 milyar 561 milyon 12 bin 855 TL tahakkuk ettirilirken bu oranın 1 milyar 634 milyon 990 bin 503 lirası tahsil edildi. Tahsil edilen oran yüzde 63,84 olarak açıklandı. Şanlıurfa’nın tahsil edilen toplam tahsilat içindeki payı ise 0,31 olarak belirlendi. Bu rapora göre Şanlıurfa’da 2012 yılında 53 bin 530 olan mükellef sayısı da 2016 yılında 58 bin 951’e yükseldi.


VERGİ TUTARI ARTTI

Türkiye genelinde vergilerin yüzde 68'ine yakını, başta İstanbul olmak üzere, 3 ilden toplanırken, Maliyenin geçen yıl tahsil edemediği vergi tutarı 122,6 milyar lira olarak hesaplandı. GİB’in raporuna göre, devlet, geçen yıl mükelleflere 651 milyar 822 milyon 42 bin 298 liralık vergi tahakkuk ettirirken, bunun yüzde 81,2'sine denk gelen 529 milyar 263 milyon 765 bin 141 lirasını tahsil etti. Geçen yıl tahsil edilen vergi tutarı da 2015 yılına kıyasla yüzde 13,8 oranında artış gösterdi. 2015 yılında 465 milyar 229,4 milyon lira vergi tahsilatı gerçekleştirilmişti. Türkiye genelinde vergi tahsilat oranı yüzde 81,2 olarak gerçekleşirken, tahsil edilemeyen vergi tutarı 122 milyar 558 milyon 277 bin 157 lirayı buldu.


EN YÜKSEK PAY STOPAJDA OLDU

2016 yılı için il bazında vergi türleri itibariyle faal mükellef sayıları oranlarında ise Şanlıurfa’da 33 bin 939 kişi ile gelir stopaj vergisi mükellefleri ilk sırada yer aldı. Bunları 33 bin 804 ile KDV verenler, 26 bin 141 kişi ile Gelir Vergisi ödeyenler olarak sıralandı. Şanlıurfa’da Kurumlar Vergisi veren mükelleflerin sayısı ise 7 bin 308 oldu.


BAŞI İSTANBUL ÇEKTİ

Geçen yıl vergilerin yüzde 67,7'lik kısmı İstanbul, Ankara ve Kocaeli tarafından karşılandı.

İstanbul, 234 milyar 751,5 milyon lira ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'a, 2016 yılında 280 milyar 798,5 milyon liralık vergi tahakkuk ettirilirken, tahsilat oranı yüzde 83,6 oldu. İstanbul'un hemen ardından tahsilatta en fazla katkıyı 63 milyar 215,3 milyon lira Ankara sağlarken, bu ilde tahakkuk ettirilen vergi tutarı 78 milyar 953,9 milyon lira, tahsilat oranı da 80,07 olarak belirlendi.  Vergi tahsilatında üçüncü sırayı ise Kocaeli aldı. Kocaeli'ye 65 milyar 276,2 milyon liralık vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 60 milyar 296,7 milyon lirası tahsil edildi. En yüksek tahsilatın sağlandığı dördüncü il ise 55 milyar 701 milyon lira ile İzmir oldu. İzmir'de vergi tahsilat oranı da yüzde 85,3 olarak belirlendi. Bunu 14 milyar 474,6 milyon lira ile Bursa takip etti.


VAN, VERGİ TOPLAMADA EN DÜŞÜK İL OLDU

Vergi tahsilatında Van yüzde 36,18 ise en sonuncu il oldu.  Van'da tahakkuk ettirilen 2 milyar 34,8 milyon liralık verginin sadece 736,3 milyon lirası tahsil edilebildi. Vergi toplamada başarısız diğer iller ise tahsilat oranı yüzde 44,4 ile Hakkari, yüzde 45,21 ile Mardin, yüzde 54,26 ile Düzce olarak belirlendi. Öte yandan, geçen yıl yürürlüğe giren yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında da, 31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla, vergi, prim ve diğer alacaklardan 15,1 milyar lira tahsilat sağlandı.