Arkeolojik sit alanımız arttı!

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde toplam 9 yer arkeolojik sit alanı olarak ilan edilip korumaya alındı. Karaköprü'deki kaçak kazı sonucu açılan kazı çukurlarının da kapatılması kararı verildi.

19 / 12 / 2017 15:09

Mustafa ARISÜT-Özlem KOÇHAN/İPEKYOL

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, kültür varlığı özelliği gösteren yerleri belirleyerek 1 ve 2.  derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesi kararı verdi. Karar, Şanlıurfa'dan 10 yeri kapsamına aldı.  Suruç'ta ismini bulundukları mahallelerden alan Göleç Höyüğü ile Oymaklı (Bulgan) Höyüğü; Viranşehir'de Yaban Höyüğü,  Yenice (Cüdeyde) Höyüğü ile Bozca Hırabei Belek Yerleşimi, Siverek'te Direkli Höyüğü 2. derece sit alanı olarak tescillendi. Haliliye'de bulunan Üçkonak Kaya Mezarları ve Sarnıcı; Hivan'da Gürgür ve Kepirhisar Mahalleleri arasında bulunan Burç Harabeleri 1. derece sit alanı ilan edilirken; Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar ve Kadıkendi Mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Küçükalanlı Mahallesi sınırlarında, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun yaklaşık 12. km.’sindeki Şebeke Mevkiinde bulunan Şebeke Tarihi Sit Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi ve tescilinin devamına karar verildi. Kurul, Karaköprü'deki Kızılburç Höyüğünde yapılan kaçak kazıya ilişkin kararını da açıkladı. Kararda "Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Kızılburç Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kızılburç Höyüğünde yapılan kaçak kazıya ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 20.11.2017 tarihinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından ikinci kez yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, kaçak kazı sonucu açılan kazı çukurlarının Şanlıurfa Müze Müdürlüğünce kapatılmasına karar verildi" denildi.

KÜLTÜR VARLIKLARI 6 MADDEDE KORUMAYA ALINDI

Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın ise;

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. Şeklinde 6 madde olarak belirlenmesine karar verildi.