Gazetelere ait internet haber sitelerine basın ahlak denetimi!

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz gazetelerin internet haber siteleri hakkında Basın Ahlak Esaslarına aykırılık sebebiyle yapılan şikâyetleri değerlendirerek veya resen hareket ederek ihlale sebebiyet veren herhangi bir durum tespit edilmesi halinde müeyyide uygulayacak.

21 / 12 / 2017 17:07

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin (Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği) 29, 49, 66, 73, 82, 108 ve 109’uncu maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

HER GAZETENİN KENDİ İNTERNET HABER SİTESİ OLACAK

Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2016 tarih ve 29848 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde, resmi ilanların, daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla gazetelerin basılı sayılarıyla birlikte bu gazetelere ait internet haber sitelerinde de eş zamanlı olarak yayınlanması zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeye karşın resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan birden fazla gazeteye sahip bazı gerçek/tüzel kişilerin, kurdukları bir internet haber sitesini ortak kullandıklarının görülmesi üzerine Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına yeni hüküm eklendi. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Basın İlan Kurumu veya Valiliklerin görev alanındaki imtiyaz sahibi aynı gazetelerin her birinin kendisine ait bir internet haber sitesinin bulunması zorunlu kılındı.

GAZETELERE İNTERNET HABER SİTELERİ İÇİN YENİ EK GÖSTERGE VERİLECEK

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Ocak 2017’den itibaren gazetelere internet haber sitesi kurmayı zorunlu kılarken, bu siteler için belirlenen şartların yerine getirilmesini ve ayrıca dijital pano (widget) uygulamasının bulunması halinde 1/6 oranında ek gösterge verilmesini öngörüyordu. Yeni düzenlemede, gazetelerin internet haber siteleri için verilen ek gösterge şartı korunurken, dijital pano (widget) uygulamasına internet haber sitesinde görünür şekilde yer verilmesi, bu uygulama aracılığıyla resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr adresine belirlenen sayıda sayfa gösterimi sağlanması durumunda 1/6 oranında ayrıca yeni bir ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı. Ek göstergeden yararlanmak için sayfa gösterim sayısı yaygın gazeteler için 9 binin, yerel ve bölgesel gazetelerde ise 4 bin 500’ün üzerinde olacak şekilde belirlendi. Yönetmeliğin 73’üncü maddesi buna göre yeniden düzenlendi.

 GAZETELERİN İNTERNET HABER SİTELERİ DE BASIN AHLAK ESASLARINA TABİ OLUYOR

Bilindiği üzere Basın İlan Kurumu, 129 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 1’inci maddesi uyarınca resmi ilan yayınlayan ülke genelindeki gazeteleri, yayın içeriklerine yönelik şikâyet halinde veya resen harekete geçerek Basın Ahlak Esasları kapsamında denetliyordu. Bu şekilde Kurum denetime konu içeriğin Basın Ahlak Esaslarına aykırı olduğunun tespiti halinde resmi ilan ve reklam kesilmesi müeyyidesi uygularken, ihlalin olmadığı durumlarda gazete ve gazetecinin haklılıklarının ortaya konulmasını sağlıyordu. Resmi ilan yayınlayan gazetelere ait internet haber sitelerinin de Basın Ahlak Esasları yönünden denetlenebilmesi amacıyla Yönetmeliğin 73 ve 82’inci maddelerine birer fıkra ilave edildi. Buna göre, resmi ilan yayınlayan gazeteler kendilerine ait internet haber sitelerinde, Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayın yapmaları halinde Yönetim Kurulu kararıyla iki aya kadar aldıkları ek göstergelerden yararlandırılmayacak. (HABER MERKEZİ)