SGK'da yeni dönem başladı!

11 Ocak 2018 tarihli genel yazı ile SGK artık sigortalı çalışanların kendi kendilerini iş yerinde çalıştıklarını beyan etmeleri için e-devlet üzerinden bildirim yapmalarına imkân sağlandığını duyurdu.

18 / 01 / 2018 17:34

11 Ocak 2018 tarihli genel yazı ile SGK artık sigortalı çalışanların kendi kendilerini iş yerinde çalıştıklarını beyan etmeleri için e-devlet üzerinden bildirim yapmalarına imkân sağlandığını duyurdu.

SGK dan yapılan yazılı açıklamada; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince; sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını SGK’ ya bildirebilmektedir. Ayrıca, sigortalıların kendini bildirmemesi sigortalı aleyhine delil teşkil etmemekle birlikte, kayıt dışı çalışmanın tespiti açısından SGK tarafından takip edilmektedir. Sigortalıların çalıştıklarını bildirmesine yönelik işlem, “Sigortalı Bildirim Belgesi” nin çalışmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde sigortalı tarafından düzenlenip posta yoluyla gönderilmesi ya da doğrudan SGK’ ya müracaat edilerek yapılmakta iken, bu uygulamanın “turkiye.gov.tr” adresinden “SGK” seçeneği seçilerek “4A (SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi” menüsü aracılığı ile de yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Şeklinde açıklama yapılırken; Bundan sonra sigortasız çalışan işçiler çalıştıkları işyerinde sigortası yapılmaması halinde “turkiye.gov.tr” adresinden “SGK” seçeneği seçilerek “4A (SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi” menüsünden kayıt yaparak kendilerini bildirim yapabilecekler. SGK tarafından işverenlerince işe giriş bildirgesi verilmemiş olanlar ile bildirilen işe giriş tarihi ile işverenin bildirdiği işe giriş tarihi farklı olanların öncelikle ilgili işveren ve sigortalı ile iletişime geçilerek araştırılması yapılacak. Araştırma sonucunda edinilen belgelerden işverenin bildiriminin doğru olduğuna kanaat getirilenler haricindeki bildirimlerin denetmen marifetiyle kayıt altına alınması sağlanacak. (HABER MERKEZİ)