ŞURKAV mütevelli heyeti kimlerden oluşacak?

Hafta sonu yapılacak olan ŞURKAV Genel Kurulu'nda mütevelli heyetine seçilecek isimlerin belirlenen kriterlerde isimler olmadığı iddia edildi.

24 / 03 / 2017 10:46

(Bilal KAPLAN-İPEKYOL)

Gözler Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı'nın (ŞURKAV) hafta sonu yapılacak Genel Kurul toplantısına çevrildi. Toplantıda her yılın Mart ve Kasım aylarında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanan Mütevelli Heyeti yeniden belirlenecek. Şuan 43 üyesi bulunan heyete hangi isimler dahil olacak? Yeni revizyonda heyet kimlerden oluşacak? Bu soruların yanıtı hafta sonu yapılacak olan toplantıda netleşecek ancak şimdiden heyet üyeleri tartışma konusu oldu. ŞURKAV tarafından belirtilen kriterler "Vakfın Kuruluşundan sonra vakfın mal varlığına her yıl Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda taşınır veya taşınmaz mal ve para bağışlayarak katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin talep etmeleri ve Yönetim Kurulunun uygun mütalaası ile üyelikleri Mütevelli Heyetince kabul edilenler. Ayrıca ilin kültür, sanat, edebiyat ve eğitim konularında hizmetleri ile tanınan ve katkıları olan gerçek kişilere, vakfa olağanüstü hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulunca şeref üyeliği verilenlerden talepleri üzerine Mütevelli Heyetinde kabul edilenler. Gerçek kişiler meşru mazeretlerini tevsik etmek suretiyle Mütevelli heyet çalışmalarından imtina edebilirler" bu olarak belirlendi. Ancak iddiaya göre yeni heyet üyeleri yönetmelikte belirtilen kriterlerdeki isimlerin olmayacağı dile getiriliyor.


ÜYE İÇİN TAVSİYE

Vakfın mütevelli heyetine üye olacak kişiler için bir tavsiye de geldi.  Kent Konseyi Eski Başkanı Yusuf Sabri Dişli "Yeni üye alınacak ve kriter geziyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Vefa Beratı verilen listeden isim bulabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.


ŞURKAV HAKKINDA

ŞURKAV tarihi, kültür, tabiat, turizm ve sanat eserlerini korumak, kültür ve sanat, edebiyat ve folklor değerlerini bulup ortaya çıkarmak, değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, eğitim ve sağlık konularında çalışmalar yapmak, ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelleri değerlendirerek, yurt kalkınması için önder nitelikteki yatırımları yapmak, bu konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacını taşıyor.


MÜTEVELLİ HEYETİ HAKKINDA

Mütevelli Heyetin görevleri nelerdir?

Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu çabaları programa alıp yürütülmesini, düzenlemek, denetlemek,

Yönetim Kurulunun seçimle gelecek olan asil ve yedek üyelerini açık ve gizli oyla seçmek, aklamak

Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini açık veya gizli oyla seçmek,

Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir ve giderlerini incelemek, ibrası hakkında karar vermek,

Denetim Kurulunun raporlarını incelemek, ve ibra etmek,

Vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar vermek,

Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.