Ziraat mühendisleri seslerini duyurmaya çalıştı

Ataması yapılmayan ziraat mühendisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına seslerini duyurmaya çalışarak, branş dışı atamaların önüne geçilmesini istedi.

08 / 11 / 2017 11:47

Ataması yapılmayan ziraat mühendisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına seslerini duyurmaya çalışarak, branş dışı atamaların önüne geçilmesini istedi. Yaptıkları yazılı basın açıklamayla mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen ziraat mühendisleri, ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

İŞTE ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ:

İthalata mahkum bir ülke olup çıktık. Tarım ve hayvancılığı modern teknikler ile yükseltecek ve köylümüze ulaştıracak, anlatacak ziraat mühendisleri, maalesef yanlış hükümet politikası kurbanı olarak, branşları dışında gelişi güzel atama kurbanı olmaktadırlar. Bu yanlış atamalar yüzünden; çiftçi köylü bilgisiz kalmakta, ziraat mühendisi alan dışı atama mağduru olmakta, devletin parası da, ziraat mühendisinin branş bilgisi de heba olmaktadır. Sayın Faruk Çelik döneminde başlayan, branşların birleştirilmesi ile atama tam bir faciadır. Sn. Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde kesinlikle devam etmemelidir. Sayın bakanımız doktor olduğu için, branşına göre atama yapılması konusu anlayacaktır. Nasıl ki tüm doktorlar tıp fakültesinden çıkıyor, sonra, dahiliye, ortopedi vs. branşlara ayrılıyorsa; bizde 21 farklı branş mezunu ziraat mühendisiyiz. Evet, ismimiz ziraat mühendisi ama branşlarımız farklıdır.  Ziraat faaliyetleri çok geniş bir alanı kapsadığı için bu sektöre teknik personel yetiştiren ziraat fakülteleri 21 farklı branşa ayrılmıştır. Bu 21 farklı branş ise hizmet vereceği üretim faaliyetine göre belirlenen nitelik kodları altında toplanmıştır.

HAYVANSAL ÜRETİM

Örneğin; Ziraat fakültelerimiz hayvancılık faaliyetlerimiz için Zootekni, Süt Teknolojisi ve Hayvansal Üretim bölümlerini alt program olarak açmış, bu bölümlerde hayvansal üretim tekniklerinin öğrenimini vermektedir. Bu 3 bölüm hayvancılık faaliyetlerimize yönelik açıldığı için 4831 nitelik kodu ile birleştirilerek “Hayvansal Üretim” alanı olarak kabul edilmiştir. Bir bölgede hayvancılık yoğun ise, o ilçeye 4831 kodundan zootekni bölümü mezunu ziraat mühendisleri atanmalıdır. Bu örnekte ziraat fakültelerini bölümlere ayırma ve bir üst faaliyet koluna göre bölüm gruplarını birleştirme durumu diğer tüm bölümlerimizde de aynı şekilde yapılmaktadır. Mesela; Toprak, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma gibi bitkisel üretim faaliyetlerine teknik personel yetiştiren bölümlerimiz ise 4845 nitelik kodu ile “bitkisel üretim olarak nitelendirilmiştir. Tarım faaliyetleri yoğun ise,bitkisel üretim,bahçe bitkileri,toprak...bölümlerini içeren 4845 bitkisel üretimin birleştiği koddan atama yapılmalıdır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik istihdam planlaması yapılması şarttır.

MASA BAŞI İŞ İSTEMİYORUZ

Atanacak personel olarak, sahada, üreticinin, köylümüzün, çiftçimizin yanında olmak istiyoruz. Örneğin; Hakkari, Erzurum, Kars gibi illerimize ziraat mühendisi ataması planlanıyor ise bu bölgenin üretim kolunun daha çok hayvansal üretim alanında olduğu nu göz önünde bulundurarak bu illere 4831 nitelik kodu altında toplanan Zootekni, Süt Teknolojisi, Hayvansal Üretim bölümleri yerleştirilmelidir. Yine aynı şekilde seracılık, tarla ve bahçe bitkilerinin yaygın yetiştiriciliği yapılan illerimize istihdam planlanırken, bu sektöre yetiştirilen 4845 kodlu bitkisel üretim bölümleri atanmalıdır. Atama bütçesi belki de en kısıtlı bakanlıklardan biri olan GTHB’de yapılacak her bir istihdam çok önemli olduğu için, yerleştirmesi yapılacak bir mühendisten en yüksek iş verimini ve hizmet kalitesini sağlamak, atanan her bir mühendisin bölgesinde mesleki başarısını en yüksek seviyede tutmak zorundasınız. Bu kapsamda yapılacak her bir ziraat mühendisi istihdamının, atama yapılacak il ve ilçenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden hangisini en yoğun şekilde yaptığına göre belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verilecek şekilde uzman personeli, uzmanlık alanına denk düşürecek şekilde yapılmasını talep ediyoruz.

Talebimiz doğrultusunda yapılacak atamalar geliştirdiğiniz Havza Bazlı Destekleme Modeli ile bire bir örtüşerek uyum sağlayacaktır ve kısa vadede verim ve ürün kalitesinde belirgin bir artışa sebep olacaktır.

21 farklı branşı uzmanlık alanına göre değerlendirmeden Mayıs 2016’da yaptığınız gibi bir atama yaparsanız, Hakkari’ye hayvansal üretim mühendisi değil de, biyosistem mühendisi; Adana’ya bitkisel üretim mühendisi değil de tarımsal mekanizasyon mühendisi yerleşecek ve köylü ve çiftçilerimizin sorunlarına çözüm üretmede zorluklar yaşanacaktır. Bu sebeple 21 faklı bölümden mezun ziraat mühendislerini kendi alanlarına uygun il ve ilçelere tam şansa bağlı şekilde yerleştiren mevcut atama planlamasını terk ederek, belirttiğimiz “mühendisin uzmanlık alanı, branşına göre göre en uygun bölgeye yerleştirmeyi amaçlayan” personel istihdam planlamasına göre yapmanızı bekliyoruz. Havza Bazlı Destekleme Modeli, Havza Bazlı Uzman Personel İstihdamı ister diyoruz. Bakanımız 250 örnek köy projesinden bahsediyor. Neden 2500 köy değil? Dışa bağımlıyız, deneme yapacak zamanımız mı kalmış? 21 farklı bölümden ziraat mühendislerinin üretim alanına göre atanmalıdır. Talebimiz 2018 ocak ayında toplam 3500 -branşına göre atama yapılmasıdır.

Bizler ziraat mühendisleri, ülke ekonomisine yük değil, güç katmak için hazırız.

Masa başında kravat takıp oturmak istemiyoruz. Branşımıza göre atanıp, tarlada, bağda, ahırda, ağılda, sahada tulumumuz ve çizmemizle hizmet vermek istiyoruz.” 

(HABER MERKEZİ)