Coşkun: Gelir vergisinde oran değil matrahlar arttırılmalı

Şanlıurfa Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı yaptığı açıklama ile gelir vergisinde yapılan oran artışına tepki göstererek oranların değil matrahların arttırılması gerektiğini savundu.

12 / 10 / 2017 14:22

Adil HİLAL-İPEKYOL

Şanlıurfa Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, gelir vergisinde yapılan oran artışına tepki göstermek amacıyla sendika binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamada 2017 yılı gelir vergisi tarifesindeki parametrelerin sorunlarına değinen Coşkun, gelir vergisi matrahının tespitinde statüler arası farklılarla vergi adaletsizliğine yol açtığını belirterek, "Aynı unvanla farklı statülerde kamuda görev yapan  ve kamu hizmeti sunan kamu görevlileri arasında vergi kaynaklı farklılığın, bir tarafın aleyhine gelir kaybının oluşturulmasının hukuki açıdan dayanağını bulmak ve üretmek de imkansızdır. Sosyal güvenlik hakkı yönüyle aynı ölçütlere, emekli maaşı ve ikramiyesi açısından yanı oran ve tutarlara, ek ödeme noktasında birbirlerine eşitlenmeye çalışılan bu kamu görevlilerinin konu vergi olduğunda farklı matrahlara tabi tutulması kesin bir adaletsizliktir" dedi.

"Bu adaletsizliğin de bir an önce giderilmesi gerekmektedir" diyen Coşkun, oranın değil matrahın arttırılması gerektiğini söyleyerek "Yöntemi çok basittir. Gelir vergisi matrahına dahil edilecek gelir kalemleri boyutuyla, KİT personelinin 657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlileriyle aynı duruma getirilmeleri gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, gelir vergisi matrahında KİT personelinin matrahı, 657 sayılı Kanuna tabi personelin tabi olduğu tutara göre belirlenmelidir. Tıpkı, ek ödemede olduğu gibi, tıpkı emekli maaşı ve ikramiyesinde olduğu gibi.

Bu noktada, gelir vergisine ilişkin mevcut adaletsizliklerin giderilmesi yönünde adım atılmasını beklerken, aksi yönde bir irade ile %27’lik oranın %30’a yükseltilmesi yönünde düzenleme yapılması; adaletsizliğin sona ermesine değil derinleştirilmesine çaba sarf edildiği kanaati uyandırmaktadır. Bu çerçevede, gelir vergisine ilişkin düzenlemede oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi ve gelir vergisine esas matrahların özellikle %15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle, gelir vergisinin, kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından “gelir azaltıcı” vasfı önemli oranda sona erecektir" açıklamasında bulundu.

VERGİDE ADALET ESASTIR

'Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' sloganının yanına 'vergide adalet esastır' afişinin eklenmesi gerektiğini savunan Coşkun, açıklamalarına şu sözlerle son verdi: "%27’lik oranın 3 puan artışla %30’a çıkarılması yanlışından vazgeçilmeli ve gelir vergisinde yeniden değerleme oranın da ÜFE yerine TÜFE’nin esas alındığı sistem hayata geçirilmeli tekliflerimizi karşılayacak düzenlemeler gerçekleştirilmelidir."