OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK (OKB)

23 / 07 / 2017

  Obsesif kompülsif bozukluk (OKB),obsesyon(saplantı);uygun olmayan, belirgin olarak kaygı anksiyetelerine sebeb olan ,ısrarlı düşünceler,  kompülsiyon(zorlantı); obsesyonların verdiği rahatsızlıkları beyine kabul ettirmek ve obsesyonların verdiği psikolojik rahatsızlığı ortadan kaldırmak için birey tarafından gerçekleştirilen tekrarlayıcı düşüncelerdir.Birey her ne kadar yaptığı bu eylemlerin yanlışlığının farkında olsa dahi,bu yanlış düşüncelerden asla kendini alıkoyamaz.DSM -IV (Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatiksel kitabı) kompülsiyonların sadece davranışsal değil,aynı zamanda zihinsel olabileceği de belirtmiştir.

  Obsesif kompülsif bozukluk ilk olarak 1838 yılında, Esquirol  tarafından Psikiyatri literatürüne kazandırılmıştır.O zamanlarda depresyonun bir belirtisi olarak düşünülen Obsesif Kompülsif Bozukluk(OKB)Freud'dan gümüze kadar,tanı koyma kriterleri  çok az değişikliğe uğramış,psikiyatrik hastalıklardan biridir.İnsanlarda obsesyon ve kompülsiyon şeklinde görülen bu hastalığın;

Başlıca Obsesyon Tipleri;

Kirlenme obsesyonları : Bu obsesyonu taşıyan insanlar her zaman bir mikrop bulaşağı kaygısı iiçerisinde olduğundan dolayı insanlarla çok fazla temas içerisinde olmak istemezler.

Saldırganlık obsesyonları: Yine bu obsesyonun görüldüğü hastalarda kendisine ya da başkalarına,zarar verme korkusu olduğundan dolayı bu tür hastalar hiçbir zaman kesici delici alet taşımak istemezler.

Şüphe Obsesyonları:Bir eylemin bir işin yapılıp yapılmadığından emin olmama durumu mevcuttur,genelde evden çıktıkları sırada ütünün açık olduğu,tüpün kapatılıp kapatılmadığı,kapının kilitlenip kilitlenmediği şüpheleri görülür bu obsesyonda

Düzenleme Obsesyonları:Bu obsesyon türünün görüldüğü hastalarda,nesnelerin veya olayların belli bir simetri biçiminde olmaması durumunda hastada görülür.

Başlıca Kompülsiyon Tipleri:

Temizlik Kompülsiyonu;Hastalarda en fazla görülen kompülsiyon tiplerinden biridir.Kişi kendini etrafını sürekli olarak kirli görmekte ve bunun üstesinden gelmeye çalışmaktadır.Sürekli olarak el yıkama,banyo yapma,kirli olduğu fikrinin olması,saatlerce mutfakta bulaşık yıkanması tarzında görülen kompülsiyonlardır.

Kontrol kompülsiyonu;Bu kompülsiyon genelde hastalarda evden çıktıktan sonra tekrar tekrar gaz musluğunun kontrol edilmesi şeklinde görülür.Bunlar başlıca görülen kompülsiyon çeşitlerinden sadece iki tanesidir.Yine bu tür hastalarda,düzenleme, tekrarlama,sayma kompülsiyonları görülebilir. 

  Obsesif kompülsif bozukluklarında bazı zorluklar olsa da günümüzde gerek Tıp gerekse Psikoloji bilimi OKB için etkili tedavi yöntemleri uygulayabilmektedir.Psikofarmokolojik  ve bilişsel  davranışçı terapi yöntemleri bu hastalarda önemli ölçüde yol katedebilmektedir.Özellikle danışanlarımıza önerdiğimiz başarılı fikirlerden bir tanesi olan düşünceyi serbest  bırakma biçimi danışanlarda önemli ölçü de fayda sağlayabilmektedir.Yine bir yazımızın sonuna geldik hepinizi en derin duygularımlar selamlıyorum.Hoşçakalın...