ÖFKE KONTROL PROBLEMİ

28 / 07 / 2017

 Öfke,bireyin istemediği,hoşnut olmadığı durumlara verdiği tepkinin adıdır.Günlük  hayatta,trafikte,işyerinde,insan yaşamının varolduğu her yerde bu tür tepkiler vermek ve bu tür tepkilere maruz kalmak her insan için kaçınılmazdır.Öfke kontrol dışına çıkmadığı sürece insan yaşamında olması  gayet normaldir.Ama verdiğimiz tepkinin şekli,miktarı,karşıdaki insanın bünyesi  bu verilen tepkiler için çok önemlidir.Öfke toplumda herkeste mevcut olan bir durumdur,ama dediğim gibi öfkenin dozajı,ve kullanılan alan öfke kontrol problemi açısından önemlidir.

  Öfke kontrol problemi çocuk yaşlarda başlayan,genelde kötü geçen çocukluk dönemlerinde,ailenin çocuğa yaklaşım tarzı,baskı altında büyütülmesi ve sürekli çocuğun aile ile olan iletişiminin eksik olması, yaşam boyu çocuğa eşlik edecek,  hayati derecede önemli bir hastalığın hayatına girmesi  anlamına gelmektedir.Öfke kontrol problemi yaşayan bireyler;genel anlamıyla öfkeyi zarar verme amacı taşıyan,duygular olarak dışa vururlar.Bu verdiği  zararlı dışavurumlar genellikle kontrolsüz olarak ortaya çıkar.Öfkenin kontrol dışına çıkması,travmatik olaylar başta olmak üzere doğal afet,bir yakını kaybetme gibi durumlarda daha çok belirginleşen veya ortaya birden çıkan bir durumdur.Peki öfke kontrol problemi yaşadığınızı nasıl anlayacaksınız?Yaşadığınız belirtileri ikiye ayırıyoruz,ilki gözle görülebilen tepkiler,ikincisi  dolaylı yoldan gözlenebilir tepkilerdir.Eğer hayatınızın herhangi bir alanında,yüksek sesle konuşulmayacak bir durumda,yüksek sesle konuşuyorsanız,en küçük bir tepkide vurma eğilimi taşıyorsanız,kapı pencere yumrukluyorsanız,başağrısı kalp atışlarının hızlanması gibi belirtiler gözlemleyebiliyorsanız kendinizde, yüksek ihtimalle öfke kontrol problemi yaşıyorsunuz demektir.Bunun yanında dolaylı olarak gözlenebilen belirtiler de mevcut olabiliyor bireyin hayatında, bu durumda bireyde ağlama,isteksizlik,depresyon belirtileri,başkalarıyla çalışmayı reddetme,aşırı alttan alma,çekingenlik,şiddet uygulama ve suç işleme isteği içinde bulunma gibi durumlar  ise dolaylı yoldan öfkenin  varolduğunu gösteren belirtilerdir.Bu tür problemlerin yaşamımızda olması, fizyolojik,biyolojik ve psikolojik olarak yaşam kalitemizi düşüren aynı zamanda toplumda uzak durulması gereken bireyler olarak bizlere misyon yükleyen durumları ortaya çıkarmaktadır.Kesin olarak insan hayatından çıkarılamayan bir rahatsızlık olan öfke kontrol problemi psikoterapi yöntemleri kullanılarak minimize edilebilmektedir.Psikoterapide öfke kontrol problemi için öncelikli hedef,bireyin mevcut olan öfkesinin kontrol altına alınması hedeflenir.Öfkenin kontrol altına alınmasına çalışılırken olayları,durumları,anlatılan şeyleri hiç bir zaman abartılı ve çarpıtılmış olarak anlamayın,hislerinizi doğru ifade edin,aklınıza gelen şeyleri hemen paylaşmayın,düşünmek insan açısından her zaman olumlu bir davranıştır.Ve en önemlisi öfkenizin altında yatan gerçek sebebleri bulmaya çalışın.Derin nefes egzersizleri,sağlıklı düşünme,hem kendiniz hem karşıdaki bireyin öfkesini kontrol altında tutmaya çalışmanız hayatta herzaman sizlere fayda sağlayacaktır.Öfke kontrol problemi öncelikli olarak bireyin haklı olduğunu düşünmesi ve haklı olduğu bir durumda mantıklı olarak hareket etmemesi durumunda tavan yapar.Haklı iken haksız duruma düşmemek için sağlıklı kararlar vermeye çalışın.

  Sağlıklı bireyler olarak yaşamak için önce düşünmek sonra konuşmak gerek.Hepinizi tekrardan en kalbi duygularımla selamlıyor sizlere öfkeden uzak bir yaşam diliyorum kalın sağlıcakla...