PEDOFİLİ

25 / 08 / 2017

Son dönemlerde medyanın çeşitli alanlarında duyduğumuz ve en son milliyetçi ,aynı zamanda kendini muhafazakar olarak halka  lanse eden  siyasi bir kurumun eski bir il başkanının 15 yaşındaki erkek bir çocukla yakalanmasıyla gündeme oturan pedofili nedir?Pedofili;halkarasında sübyancılık olarak bilinen ve DSM-IV tanı kriterlerine göre,en az 6 aylık bir süre boyunca,bireyde ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ile ilgili yoğun,cinsel yönden fantazilerinin,cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması olarak açıklanır.Pedofili hastalığı çeşitli gruplara ayrılmakta olup,bu gruplar ergenlik dönemine girmemiş çocukları tercih eden (pedofiller) ve ergenlik sonrası çocukları tercih eden( hebefiller) olarak ikiye ayrılmaktadır.

   Evet özellikle son dönemlerde toplumda travma etkisi yaratan pedofilik haberlerin ortaya çıkması ve yazımın başında da belirttiğim gibi bu travmatik vakanın muhafazakar ve milliyetçi bir siyasi kurumun eski bir il başkanı tarafından yapılmış olması halk arasında büyük bir infiale ve pedofilik bir korkuya neden olmuştur.Her anne ve babanın benim çocuğum ne kadar güvende sorusunu akıllara getirmiştir.Evet çocuklarınız ne kadar güvende?Cevap açık ve net çocuklarınız koruduğunuz kadar güvende,her defasında ebeveynlere yaptığım çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumaya yönelik önerimi yineliyorum.Çocuklarınızı etik kurallar çerçevesinde takip ediniz.Neler yaptığı konusunda herzaman bilgi sahibi olmaya çalışın.Peki pedofilik bireylerin genel özellikleri nelerdir?Pedofilik bireyler gerek aile içinde gerekse toplumun her alanında sosyal olarak eksik kalmış,içe kapanık çevreyle sıcak ilişki kuramayan psikoseksüel olarak gelişimini tamamlayamamış bireyler olarak bilinmektedir.Araştırmalar pedofilik bireylerin 40 ila 70 yaş arasında bu eylemlerini gerçekleştirdiklerini göstermektedir.Pedofili vakalarında genelde zor kullanılmadığı tam aksine önce masumane duygularla yaklaşım sonrasında uygunsuz hareketler sergilendiği gözlenmiştir.Pedofilik bireyler genelde kurbanlarını internet üzerinden belirleme ve yaklaşma gibi bir yol izlerler.Bu anlamda çocuklarınızı internet kullanımı konusunda, kimlerle nasıl iletişim kurmaları konusunda iyi eğitmeniz gerekmektedir.Pedofili vakalarında genelde çocuğun çok güvendiği ve kıramayacağı kişiler bu vaka eğilimlerine girmişlerdir.Genelleme yapmamak kaydıyla pedofilik vakalarda öğretmenler,komşunuzun çocuğunuzdan büyük çocukları ve otorite sahibi insanlar  örnek verecek olursak çocuğunuzun çok sevdiği ve güvendiği mahalle abisi gibi bireyler etkili olabilmektedir.Çocuklar ikna edilebilir bir faktör olarak görüldüğü için daha açık olmak gerekirse kolay kandırılabilir oldukları için genelde cinsel istismara uğrayabilmektedir.

  Başka istismar çeşitleriyle karşılaştırıldığında,cinsel istismar çocuklarda daha fazla travmatik etki yaratabilmektedir.Çocuklar yaşadığı bu travmayı yaşam boyu unutması onlar açısından kolay olmayabilmektedir.Aynı zamanda istismara uğrayan çocuklar ileri yaşlarda kendileri de cinsel istismar konusunda eğilimli olabilmektedirler.Özellikle istismarcı insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, istismarcı insanların daha önce istismara uğradıkları görülmüştür.Çocuklarınız için ailede her türlü önlemi almaya çalışmanızda çocuğunuzun ileri yaşlarda doğru bir birey olarak yaşamasında büyük faydası olacaktır.Çocuğunuzun internete ulaşımından tutun da gittiği mekanlara takıldığı insalara kadar her türlü bilgiyi edinmeye hakkınız vardır. Bu hakkınızı sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum.Güvenli aile,güvenli çocuk demektir.Hoşçakalın.