28 Şubat Başarılı Bir Darbedir

01 / 03 / 2017

1000 yıl sürecek denen 28 Şubat küresel dizaynı operasyonunun yirminci yılına gelindi.

28 Şubat, başta inançlı kesim olmak üzere, ülkemiz insanına karşı yapılmış en büyük ekonomik ve siyasi çökertme operasyonudur.

Faillerinin dışarıda ve hala bir kısım mağdurlarının içeride olması, ardından 15 Temmuz darbe girişimi ve karargah rahatsız denebilmesi, 28 Şubat'ın devam ettiğinin göstergesidir adeta.

Ordu göreve, genç subaylar rahatsız ve son olarak karargah rahatsız söylemlerinin sahibi hep aynı odaklar olmuştur ve hala kuvvetliler, hala manşetlerinden darbe çağrısı yapabilmekteler.

Türkiye yönetim sistemi, topluma hep yüksekten bakan, belli kesimleri birbirine kırdırarak varlığını sürdürmeyi tercih eden bir yapı sergilemiştir hep.

28 Şubat, bu müdahalelerin en onursuzca olanıydı.

Bu darbe, inançlı kesimin ruhsal yapısını o kadar bozdu ki, o güne kadar sistem içi siyasete yanaşmayanlar bile Ak Parti'ye dört elle sarılmaya itildiler.

Yıllarca, ölümü gösterip sıtmaya razı edilmiş aziz millet, ilk defa bunu da aşarak öğrenilmiş çaresizliğe mahkum edildi adeta.

Bu darbeye karşı olmak sadece inançlı kesimlerin değil, onurlu her kesin işi olmalıdır.

O günler, bir turnusol kağıdı gibi renkleri, tonları ayrıştırdı.

Kimi korktu, kimi döndü, kimi sattı/satıldı.

Kimi de işbirliği yaptı, mağduru kötüledi, darbecilere yakın oldu.

Başörtülerin başlarda parçalandığı durumlara fetvalar icad edildi.

28 Şubat, inançlı kesimlere, ancak sistem içinde var olabilirsiniz dayatmasıydı ve bu büyük ölçüde karşılık bulmuştur.

Nitekim, darbeciler hala muktedir oldukları halde bu kesime hükümeti devretmişlerdir.

28 Şubat başarılı olmuştur. Başörtüsü mücadelesi amacına/hedefine ulaşmadı, inançlı kesimin önemli bir bölümü sistemi sahiplenen konuma gelmiştir.

Zaten sürdürülemeyecek fiili saldırıları sonlanmış olsa da; uzun vadeli hefleri, iç işleyiş, dış politika partner profilleri ve çizgisi bakımından tercih edilen seçenekler bakımından 28 Şubat devam etmektedir, rahatsızların rahatsızlığı da, gücü de.