YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK SORUNU

14 / 06 / 2017

Yenilenebilir enerji, günümüzde gittikçe önemini artırmaktadır. Şanlıurfa, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir çünkü güneşten yararlanabilecek gün bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yerde bulunmaktadır.

Türkiye gibi petrol ve doğalgaz kaynakları gibi enerji rezervlerinin olmadığı ülkeler, özellikle yenilenebilir enerji konusunda daha gayretli olmalılar.

Özellikle GAP Bölgesi’nin bu sektörde olması gereken yerde olmadığı açıktır.

Artan büyüme ve kalkınma hızı, elektrik enerjisine daha fazla ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirmektedir. Bir yandan ihtiyaç artarken farklı alternatifleri devreye koyamadığımız için mevcut ihtiyacı bile karşılama konusunda sıkıntılar yaşanmakta, bu ve buna bağlı olarak çeşitli sorunlar artarak devam etmektedir.

Elektrik kesintilerinin meydana getirdiği mağduriyetlerden tutun da, sağlıksız elektrik üretimine kadar bu konuda yığınla sorunun çözümlenmesi zaman bırakılmayacak boyutlara ulaşmıştır.

Bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, çevreyi kirletmeyecek ve enerji sorunumuzu köklü şekilde çözecek yöntemlerin başında, geri dönüşüm projeleri gelmektedir. Çağımızda giderek nem kazanan geri dönüşüm projeleri bakımından Urfa’mız olması gereken yerde değildir.

Özellikle güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik çalışmalar tatmin edici ve sorunlarımızı sonlandırıcı tarzda ve oranda gerçekleşmemektedir.

Bunun birçok nedeni vardır. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili olan kısmı, maliyetlerle ilgili olan kısmı var. Bir kere bu konuda sermaye yatırımları önemli olsa da küçük ölçekli projelerin de desteklenmesinde yarar görmekteyim. Önemli olan sadece bol elektrik üretmek değil; vatandaşın, elektrik enerjisini kolay, ucuz ve kesintisiz kullanmasıdır.

Bu konuda bazı firmaların Şanlıurfa'ya Güneş Enerji Santrali GES URFA'yı kurduklarını biliyoruz. Bazı firmalar bu konuda staj ve iş imkanı vaad ederek çeşitli eğitimler vermeye talip olduklarını duyurmaktalar. Bu tarz haberler ve girişimler az da olsa var ancak yeterli değil.

Türkiye bazında, makro projelerle konuya yaklaşılmalı. Yenilenebilir enerji ile ilgili kapsamlı bir kurumsallaşmaya gidilmelidir. Sadece firma menfaatleri değil; halkın elektrik enerji ihtiyacı ve bu konuda çektiği sıkıntılar öncelikli olmalıdır.

AR-GE çalışmaları ile yeni teknolojiler peşinde koşmalı, Türkiye’nin bu bağlamda bir haritasını çıkararak mevcut imkânlarla yapılabilecekleri bir plan dahilinde belirleme yoluna gidilmelidir. Çiftçi ve sanayicimiz başta olmak üzere, kendi elektriğini üretmek isteyen vatandaşlara yönelik destekler artırılarak, önlerindeki bürokratik engeller kaldırılmalıdır.

Elektrik dağıtımı, şirketlerin elinden alınmalıdır.

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik kadroların, teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu konuda toplumda bir bilinç oluşturma anlamında çalışmalar oldukça önemlidir.

Bu sektörün geliştirilmesinin iş imkanlarını çoğaltacağı da unutulmamalıdır.

Sonuç olarak bu konuda, sadece vatandaş değil, Belediyeler, STK’lar ve bazı odalar ile üniversitelerin de taşın altına ellerini koymaları, sanayi bölgelerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla organizeli birimler oluşturmaları yararlı olacaktır.

Mevcut santrallerimiz, doğayı oldukça kirletmekte ve sağlığımız tehdit etmektedir. Rüzgar ve güneşten yararlanmak gibi yollara baş vurmak akıllıca ve kendini dayatan bir gereklilik.

Urfa olarak bu konuda sesimizi daha da yükseltmemiz yararımıza olacaktır. Sadece sesimizi yükseltmek değil, bu konuda çalışmalar da yapmak da tabii.

Bu konuda Urfa’mızın bir an önce hak ettiği yere gelmesi dileğiyle.