ASRIN FELAKETLERİ ZİNA VE BİNA (DÜNYEVİLEŞME)

13 / 07 / 2017

  “Zinaya yaklaşmayın, çünkü o şüphesiz bir hayâsızlıktır, kötü bir yoldur.” (İsra/32) Yüce Rabbimizin bizi, kendisiyle Şerefyab ettiği, aziz İslam dini; Zina konusunda çok hassas davranmış, namus mefhumunu, nikâh akdi ile garanti altına almış; nikâhsız birlikteliklerin, zinaya giden yolun ta kendisi olduğunu açıklamış ve zinaya giden bütün yolları ise, en ufak bir aralık bırakmadan kapatmıştır…

  Ayeti Kerime de beyan buyurulduğu gibi; zina yapmayın diye ikaz edilmiyor, zinaya yaklaşmayın diye emir buyuruluyor! Yani, kişi zina denilen kötü fiili irtikâp ettikten sonra; yapmayın denilse, (haşa) zaten iş işten geçmiş olacak ve zinaya giden yollar daima açık kalacaktı. Ama öyle değil, zinaya yaklaşmayın emriyle; yani, el zinasından, göz zinasından, ayak zinasından ve zinaya götürecek diğer tüm yollardan men etmektedir İslam!..

  Bakmayın siz, modern asrın yoldan çıkmış şaşkın insanlarının, zinanın birçok şekline; beraberlik, flört ve başka isimler taktıklarına. Nikâhsız tüm birliktelikler, tek kelimeyle zinadır ve haramdır; bunun başka izah tarzı da yoktur. Evet, asrın büyük felaketleri; zina ve bina, yani dünyevileşme dedik. Zaten tarih boyunca, yoldan çıkan insanların ve toplulukların; önce elde ettikleri servetleriyle şımarmışlar, daha sonra da kural yasak dinlemeden; şehvetlerine yenik düşerekşeytana köle olmuşlardır. Misal olarak, Karun’un servetiyle şımarıp yoldan çıkmasını; Lut (a.s)’ın kavminin, şehvetlerine esir olup; kadınları bırakıp erkeklerle cinsi teması kendilerine yol edinmelerini vermek mümkün.

  “Servet müptelalığıyla başladı dünyaya gönül vermek,
Sonrası malum; şer dokudu nefisleri, ilmek ilmek!
Yoldan çıkınca insan, kendini unuttur, şaşı olur,
Zinaymış, günahmış; o da ne? Şeytana maskara olur!

Asrın felaketidir, zina ve bina(Para) tutkusu,
Hal böyle olunca, kalmaz ALLAH korkusu!
Yoldan çıkınca insan, hayatı döner zindana,
Önce yuvalar yıkılır, sonra sirayet eder han-u mana!... (Şiir defterimden)

  Evet, malumdur, İslam’a göre; ALLAH indinde, mubahların en çirkini boşama olayıdır. Hz. Peygamber (s.a.v) den rivayet edilmiştir: “Mel’un Şeytan, avenelerini dünyanın dört bir yanına gönderir ve hanginiz bir Müslümanı aldatırsa ona tacımı giydireceğim, der. Görev dönüşü biri şöyle der: “Ailesini boşamadan adamın yakasını bırakmadım. Biri de iki kardeş arasında düşmanlık tohumu ekmeden bırakmadım, der. Fakat Mel’un İblis ikisine de hiçbir şey yapmamışsınız, boşanan kadın başkasıyla evlenecek, kardeşler bir gün barışacak, der. Bunlardan sonra gelen bir şeytan ise zina yapmadan yakasını bırakmadım deyince, Mel’un Şeytan; işte en büyük işi sen yapmışsın der ve onu kendine yaklaştırıp, başına Şeytanlık tacını giydirir!

  Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor: “İman bir (nevi) libastır. Yüce ALLAH onu dilediği kimselere giydirir. Kul zina yaptığı zaman yüce ALLAH İman libasını ondan alır ve ancak tevbe ederse geri verir.” (Hâkim) Günümüzde, modern umumhaneler inşa edip ve insanlara hizmet (!) ettiklerini sanan çağın gafillerinden; hayatlarını kararttıkları kadınların hesabını, ALLAH bir gün mutlakahesap soracak ve onlar Allah’ın azabından yakalarını kurtaramayacaklardır.

  Göğüslerini gere gere, işledikleri haramlarla övünenlerin de, umumhanelerin açılışında sözde kurban kesenlerin de; kadınların tenleri üzerinde siyaset ve ticaret eden çağın Ebu Cehillerin de hesabı bir gün mutlaka görülecektir. Dillerin mühürlendiği ve azaların aleyhte konuştuğu o çetin günde, Yüce ALLAH’IN Adil mahkemesinde; bu dünyada işledikleri günahlarda ısrarcı olanların hali yaman olacaktır. İşte Kur’an ayeti: “O gün ki, kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları onların neler yaptıklarına aleyhlerinde şahidlik edecektir. (Nur/24) Fazla söze ne hacet, servet ve şöhret çılgınlığı; saliklerini günahların çıkmaz kuyularında boğdurur! Onun için, özellikle gençlerin; çağın zina fitnesine karşı iffetlerini korumaları ve İslam’a amade olmaları lazımdır! Yusuf-i iffettir ki, insanı aziz eder, sultan eder. Şehvetin peşinden gidense, şehvet onu zelil eder, hakir eder! Yüce Rabbimiz cümlemizi, çağın tüm fitnelerinden muhafaza buyurusun. Âmin.