AVRUPA’NIN ŞİDDETE OLAN AŞKI?

19 / 02 / 2018

“Avrupa uygar değildir! Avrupa; birkaç yüzyıllık bir yıldızı olan hunhar, barbar kavimlerin birleşmesiyle oluşmuş sömürgeci katiller ordusudur.” (Prof. Oktay SİNANOĞLU)

  “Şiddet Avrupa’nın tanrısıdır.” Diyor Cemil Meriç… Ve devam eder! Çağdaş Avrupa’nın en “insancı” filozoflarına bir göz atın, hepsi şiddete âşık. Soyumuzun alınyazısıymış bu. “Kullanılan şiddet, şiddet kökleştiriyor mu, yok mu ediyor; bizi geriye mi götürüyor, ileriye mi? İşte, asıl mesele, “diyorlar. Şiddeti yok eden şiddet, yalanların en alçakçası değilse vehimlerin en şairanesi.

  Her kavganın ezeli mazereti: “Son kavga olmak.” Bu tahrip ihtirası, bir asrın imtiyazı, daha doğrusu yüz karası değil, Kabil’den beri uzayıp giden bir lanet zinciri. Kıyıcılık kanında var Avrupa’nın, Yunan destanları birer cinayet salnamesi, Yunan, İskandinav veya Germen destanları. Machiavelli’ye göre, “mecbur kalınınca kuvvet haktır”; mecbur kalınınca, yani istenince. Şair: “Din Şehit ister, asuman kurban, “diyor; evet Avrupalı ’nın dini. (C. Meriç. Bu Ülke)

  Evet, Cemil Meriç, ne kadar da güzel özetlemiş, Avrupa’nın ve batının gerçek karakter ve mizacını; ahlakını ve insana bakış açısını! Avrupa şiddete âşık olmasaydı eğer, girdiği her yeri tahrip değil, tamir ederdi… Var mı böyle bir eseri, Avrupa Avrupa olalı? Osmanlıyı yıkan zihniyet, Avrupa’ya olan sevdasından dolayı yaptı bu şirretliği! Ümmet şuurunu, Müslümanların belleğinden söküp atmak ve yerine Avrupa-i fecaatleri ve şenaatleri yerleştirmek adına? Ne harika (!) Nerdeyse bir asır olacak, hala kendimize gelemedik; Avrupa’nın şiddet felsefesine âşık olanların yüzünden…

  Evet, Avrupa ve ABDE, hepsi şiddete tapar, şiddet onların ilahıdır adeta!... Menfaati için elinden gelse ülkeler yıkar, dünyayı yakar… ABD ve Avrupa’nın geçmişi, kirli tablolarla doludur… Zira Avrupa,(aslında Amerika çok eski bir devlet değildir.) Sanayi devrimiyle, dünyada teknolojinin püf noktalarını elde etmekle; madde planında yükselişe geçtiğiyle övünmesine rağmen, adalet mekanizmasıyla yıldızı hiçbir zaman barışmadı! Ve Avrupa,  mana planında insan olma sınavından sınıfta kaldı!... Hala öyle değil mi?

  Bakınız ben tarihçi değilim ama, tarihte yaşanmış olan hadiselerin sonuçlarına ulaşmak için tarihe meraklı, araştırmayı seven biriyim! Evet, Avrupa şiddete âşık dedik değil mi? işte Avrupa’nın işgal ettiği ülkeler ve hunharca katlettiği insan sayısından; sadece deveden kulak misali birkaç tarihi gerçek: “Fransa, Cezayir’i hem işgal etti hem dilini ve kültürünü dayattı; hem de 1,5 milyon insanını hunharca öldürdü, Medeni (!) Fransa!? İngilizler girdikleri Avusturya’da, Siyah derili yerli Aborjinlerin sayısı 750 bin iken, katliamdan sonra bu sayının 31 bin kaldığını kaydeder tarihçiler… Hepsinin yemeklerine zehir koyup hunharca zehirlediler…

  Avrupa’nın yaptıkları sadece bunlarla mı sınırlı? Dedik ya deveden kulak değil, belki kıl misali. Yine İngiltere, Hindistan’da 25 milyon insan, Kenya’da ise 300 bin yerliyi katlettikleri, tarihçiler tarafından yazılmaktadır… Peki, ya bu gün dünyaya yenidünya düzeni (!) yalanlarıyla; girdiği her ülkeye ve dünyanın pek çok yerinde şer ve kötülükten iz bırakan katil ABD! Amerika Vietnam’da üç başkanlık döneminde; tam 5 milyon insan katletti…

  Bir de Belçika’nın geride bıraktığı eserlere (!) bir bakalım: “Belçika, 1908 de işgal ettiği Kongo’da; 10 milyon insanı hunharca katletti… Vs… Ve Amerika; 70 milyon Kızılderili’nin, Afganistan, Pakistan ve Irak’ta; 1,3 milyon insanın kanına girdi… Yaralılar, kayıplar, tecavüze uğrayanlar; vatanını terk edenler bunun dışında tabi, gerisini varın siz hesap edin… İşte bu tarihi vesikaların; günümüzdehala medeni (!) Avrupa’nın abasının altındasaklanan bazı gafillere; geçmişi kan, işgal, talan ve soykırımlarla dolu olan veledi zina ve şiddet aşığı Avrupa’nın gerçek yüzünü görmeye kör olanlara bir mum ışığı olsun istedik!.Katillerin gerçek yüzlerini görsünler ki, belki gaflet uykusundan uyanırlar tez zaman da!

  Geçmişi bu kadar karanlık ve bir o kadar da kirli olan Avrupa, yaptığı her şeyiyle Şiddete âşıktır… Evet, şiddet Avrupa’nın tanrısıdır diyor Cemil Meriç! Ne kadar da doğru bir tespit… Girdiği yeri ifsat edip insanları katleden bir zihniyet; Nemrud’i ve Firavun’i bir zihniyettir… Zira Avrupa Yunanistan’ı atası kabul eder ki; Yunanistan ise Mısır tanrılarına, yani Firavunlara dayanır… Hani şu Demokraside oralardan,bizim ellere gelin gelmişti ya, o mesele?!Sözün özü: “Allah insandan kulluk ister; Şiddete âşık olan Avrupa ise kölelik! Birbirimize dua edelim…