BATI EMPERYALİZMİ VE ŞEYTANİ TAKTİKLERİ

15 / 02 / 2018

  Emperyalist haçlıların, dünyaya sunmuş olduğu Uluslararası hukukmuş, antlaşmaymış, kurallarmış, İnsan haklarıymış, demokrasiymiş (yerin dibine batsın demokrasi denilen putları, zaten hiç sevmedim) şunlarmış bunlarmış; hepsi birer avutma, yalan ve kuruntulardan ibarettirler! Unutmayın ki, Batılı Emperyalistgüçler, şeytani taktikler üretmekle; dün olduğu gibi bu gün de, İslam coğrafyasını yeni yeni haritalara, yeni parsellere, yeni uydu devletçiklere bölmek için; kurmuş olduğu terör örgütler üzerinden, özellikle Ortadoğu coğrafyası Müslümanlarını, güçsüzleştirmek için birbirleriyle savaştırmanın mücadelesini vermektedirler!

  Bunun başka izah tarzıyoktur, zaten olduğuna da ben şahsen inanmıyorum… Başta ABD olmak üzere, Haçlı emperyalistler önce, terör örgütlerini terörist olarak ilan eder, fakat çağın en modern silahlarıyla onları silahlandırıp donattır! Uyuşturucu ticaretinden tutun da, insan ticaretine varıncaya kadar, birçok alanda at koşturur. İnsanlar arasında nifak tohumlarını ekmekle, onları birbirine düşürmek için kutuplaştırır… Tüm sözleri yalan, vaatleri geçersiz; dünya saltanatını ayakta tutmak için, Şeytanla dahi iş birliği yapmaktan çekinmez… Ondan medet umanlar, er ya da geç; perişan ve çaresizlikler içinde bocalayıp kalacaklardır… Çünkü Gâvurun karakterinde, ihanet ve insanları aldatma mayası kronikleşmiştir bir kere bozulmaz!

  ABD ve Avrupa ülkelerinin savundukları barış (!) ve söyledikleri Demokrasi türküleri, morfin gibi tehlikelidir. Bir yere bulaştı mı bir kere, artık oranın iflah olması mümkün değildir.Dünya ve özellikle İslam âlemi, Batının ve ABD’nin kirli yüzünü bu günde göremeyecekse, daha ne zaman görecektir acaba? Adamlar aşikâr olarak, terör örgütlerini önce kendileri icat ederler, eğittirler, donatırlar;her birine ayrı ayrı elbiseler giydirir, yaldızlı isimler takıp ve Müslümanların arasına salarlar! Daha sonra da bölgede gelişen olaylardan endişe ve kaygı içerisindeyiz deyip; haramiler gibi her taraftan çullanmaya başlarlar... Endişenizde, kaygınız da, insanlığa bakış açınızda yerin dibine batsın… Sizi dost belleyip, arkanıza sığınıp ta, insanların huzur ve rahatını kaçıran her kim varsa; birlikte helak olursunuz İnşaallah!

  Bir yıldan beridir, Afrin ve çevresine silah ve Coni yığınağı yapıp,yer altında yapmış olduğu binlerce tüneli birbirine bağlamakla, burnumuzun dibine kadar getiren Amerika birleşik şeytanları; sizce neyin peşindedir? Güya Kuzey Suriye’deki sözde Kürtlerin zayi (!) edilmiş haklarını geri alıp koruyacağını,kendi yalanlarına inanangafilleri köleleştirmekten başka bir şey yapmayacağı kesindir… Tarihin şehadetiyle sabittir ki, bir zalimin kucağından başka bir zalimin kucağına oturanlar; ebediyen köle olmaktan kurtulamazlar… Önce Esed, şimdi Coniler; değişen zulmün yüzüdür sadece! Bakın ABD ve el altında diğer batılı devletler, şimdi Afrin harekâtında, destek verdiğiniiddia ettiği YPG,PKK ve PYD terör örgütlerini kısa bir zaman sonra sattığını görürseniz sakın ha şaşmayın. Çünkü Amerika denildi mi iyice düşünmek gerek; geçmişi kirli, kan ve ahlarla dolu bir devlet!ABD Kendi imalatı olan her şeye önce bir kullanma süresi biçer. Zira o kullanma süresi bitti mi, haydi çöp sepetine, hiç kimsenin gözyaşına bakmaz!

  Gâvuru dost belleyip, Gâvurdan medet uman, gâvurun eteklerine tutunup ve onlarla iş tutan kim varsa, er ya da geç; maddi ve manevi anlamda helak olduklarını anlayınca da, çok olduğunu görecek ve dövüneceklerdir!... ABD, Münbiç’te Petrol kuyuları olduğu için, kimseyi oraya yaklaştırmamak için büyük çaba sarf ettiğinin neden nedir?. Hata şu satırları yazarken, internette; “Münbiç’te YPG’li olan birinin Conilere: “Bizi gaza getirip kaçıyorsunuz, Kürtler sizin yüzünüzden öldürülüyorlar deyip, bir Coni’yi kafasından vurup öldürdüğü ve öldürüldüğü, “haberi düşünce hiç şaşmadım. Çünkü Münbiç’te Petrol var da ondan, ABD bir damla Petrolü insan kanı ile eş değer kabul edecek kadar vicdansız ve hunhardır…

  Eh Amerika’dır bu, başkasına günahını bile; karşılık almadan vermez. Şimdi bazıları, hala ABD ve onun güdümündeki şer örgütlerini haklı! Çıkarmanın derdindeler! Kalp ve kalıpları birbiriyle uyumlu haldeçalışmayan bazı çevrelerin; “Siyasi analizlere, yorumlara, gündem haberlerine ve yaşanmakta olan hadiselere tek pencereden baktıkları için; “tıpkı Kerbela olayında, Hz. Hüseyin’i (r.a) davet ettikleri halde, kılıçlarını Yezidi’den yana kullanan Kufeliler gibi davranıyorlar… Müslüman geçiniyorlar, lakin İslam düşmanlarının ağızlarıyla konuşuyorlar!

  Evet, dünden bu güne, Tarihte cereyan etmiş olan hadiseleri; aklıselim dairesinde değerlendirenler, “Küffarın hiçbir zaman mazlumlara yardım etmediklerini bilir ve görürler.” Çünkü Firavun-i düzenin mirasçıları olan başta Amerika ve Avrupa ülkelerinin, bu günkü saltanatları, mazlumların kan ve gözyaşları üzerinekurulu olduğugerçeğini göreceklerdir… Çokda uzaklara gitmeye gerek yok! Sadece yüz elli yıllık geçmişi olan ABD’nin geçmişte ve bugün yaptığı katliam ve vahşetlere bakmak bile yeterlidir… Sadece Japonya’nın iki büyük şehrine attığı atom bombasıyla, 360 bin insanı katleden katil Amerika; ne zaman dara düşen insanları düşünür oldu ki??? Afganistan’a, Somali’ye, Irak’a ve daha nice ülkelere Demokrasi (!)götüren ABD, geride yüz binlerce ölü ve harabeye dönmüş şehirlerden başka ne bıraktı ki, şimdi Suriye’ye düzen getirsin? Şimdi sırtlarını ABD’nin katil ve tecavüzcü Conilerine verenler; yarın ham hayallerle avutulmuş olduklarını anlayacaklardır… Suriye’de elli altmış yıl kimliksiz yaşayan Suriye Kürtleri; savaş patlak verdiğinde silahlarının namlularını Esed rejimine doğrultmaları gerekirken; neden bize?... Gafletle formatlanmış olanların dışında olan herkes, gerçeğin ne olduğunu çok iyi bilir! Uyanmamız duasıyla Vesselam…