DÜŞÜNCEDE FIRILDAK OLANLAR

30 / 08 / 2017

Modernizm denilen düşünce felsefesinin; insanlığa armağanlarından biridir galiba fırıldaklık!... Bu bir cihetiyle de, Makyavelizm’in; modern çağların politika sanatıyla uğraşanlara, nasihatidir (!) aynı zamanda. İtalyan düşünür Makyavel, Hükümet isimli ünlü eserinde; toplumları idare edenler, başarılı olmak istiyorlarsa; bu gün söylediklerini yarın inkâr etmek zorundadırlar, derken” aslında fırıldakçılığın ve dönekliğin yolunu göstermektedir… Bu coğrafyada, bunun birçok örneğine tanıklık etti insanlar. İstisnalar daima genelin dışında tutulduğunda; kaide budur!

  Hâlbuki insan olarak; toplumun hangi kademesinde yer alıyorlarsa alsınlar, ister sıradan bir vatandaş, ister siyasetçi; ister memur olsun, ister köyün çobanı olsun; dürüstlük ve samimiyet, insana yakışan en erdemli davranıştır… Fakat düşüncede fırıldak olanlar, yukarında sayılan müspet davranış biçimlerinden yollarını ayırmakla; tercihlerini yaptıkları için, öylece tanımlanmışlardır…

  Rüzgarın akışına göre yön değiştirenler; aklın fukaraları, düşüncenin de fırıldaklarıdır, bu böyle biline!... Ortama göre şekillere bürünenler; sabit bir duruşuve müstakim yolu bulunmayanlardır. Böyle olanlar, İddia ve ispatta; sınıfta kalanlardır. Düşüncede fırıldak olanların, fikirleri kısır; istikametleri bozuk, hedefleri meçhuldür… Onlar, kendi zanlarınca; bulundukları ortama göre şekil değiştirmekle; akıllıca bir iş yaptıklarını sanırlar!? Hâlbuki savunduklarında, ne akıl vardır, ne de izan! Sadece kör bir kuyu, belirsiz bir yol ve cıvık bir mantık oyunu, hepsi o kadar!

  Düşünce fırıldakları; insanları kandırmayı meslek edinmeye kendilerini kaptırırken; aslında şeytana benliklerini kaptırdıklarından bihaberdirler. Böyleleri, yol yürüdükleri yol arkadaşları tarafından; yarı yolda bırakıldıkları gibi, gerektiğinde de bozuk paralar gibi harcanırlar… Yaşadığımız çağda; (istisnalar daima bunun dışındadır) insanlar arası münasebetlerde; karşılıksız sevgi ve dostlukların azalıp, yerini menfaate ve çıkara bıraktığını görmekteyiz.

  Ah şu bizim (!) düşünce fırıldaklarımız yok mu? Bunlar, bir zamanlar yeşili savunan fanatiklerdi. Sonra sarı, sonra da bir sürü renk savunur hale geldiler! Anlayanlar anlar, bilenler bilirler ki; birçok kesimden, dava insanı olmakla tanınan o kadar insan kayboldu ki, düşüncenin fırıldaklığınınkör kuyusunda, akıllara zarar… Düşünce fırıldaklarına göre; Müslümanların geri kalmasının başlıca nedeni; zamanında batıya ayak uydurmadıklarındandır….!? Tövbe tövbe, bre geri ve gezi zekâlılar; zaten özelde Müslümanlar genelde diğer insanlar; batıya benzedikleri günden bu güne,kaybettiler ve hala; ayağa kalkmış değillerdir…

  Birde bunların bir kısmı, dünün sağcısı, bu günün solcusu; yarının da …..usu adayı oldular?… Kim bilir başka yarınlaradair daha neyi nasıl düşünmektedirler?… Fırıldaklığın sonu gelmez, insan istikameti bulmayınca… Irak halklarının, bundan tam yirmi yedi yıl önce; ABD’nin cani ve katil Conilerini ülkelerine davet ettilerki, (o günlere yetişip de hatırlamayan yoktur sanırım) onları Saddam’dan kurtarsınlar (!) diye! Sonucunu açıklamaya gerek var mı? Ha birde bunlar çok güzel nara atarlar, göbek bağlarıyla dışa bağımlı olan düşünce fırıldaklarının; “Vatanseverlik türküleri söylediklerine bakıp da kanmayın,onları duyduğunuzda” bilin ki onlar mutlaka vatanın bir yerindekargaşa ve huzursuzluk çıkarmanın hesap kitabını yapmaktadırlar…

  Çünkü, düşünce ve fikir fırıldaklarına göre; menfaatin geldiği her kapı mubahtır!?Belki konu biraz mecrasının dışına çıktı lakin; düşünce ve fikirde fırıldaklığı meslek edinenlerden; menfilik adına ne varsa, hepsi bulunmaktadır! Ondan dolayı, bu yelpazeyi dar bir çerçevede  değil de, geniş bir şekilde ele almak lazımdır diye düşünüyoruz!...Sonuç itibariyle, yolda yürüdüklerini, yolda bulduklarıyla değişen ve yarı yolda bırakan kuru kalabalıklarla yürüneceğine; haktan sapmadan,istikamet sahibi tekbirkişiyle, hata olmadı tek başına yürümek en şerefli davranış biçimidir… Düşünce ve fikir cambazlığında, kurt olup da koyun kılığındaki fırıldaklardan çok çekti insanlarımız!? Kaygan olan mevcut asrın zemininde; daha emin adımlarla yol yürüyüp istenilen hedefe varmak için, pirinçten beyaz taşların ayıklandığı gibi; yol arkadaşını ayıklamak, gelecek adına en sağlıklı harekettir! Selam ve dua ile. 28 Ağustos 2017. Aksu/ Antalya.

Yazılarımın yazıldığı yer isimlerinin, gazetede yayımlanmamasını istirham ediyorum. Bunlar, arşivleme işi için yapılan şifahi şeylerdir.