EY CEMRE BİR KERE DE İNSANLIĞA DÜŞ

05 / 03 / 2018

Ey Cemre!

Bir kere de insana, insanlığa düş…
Düş ki, insan ısınsın, insanlık ısınsın, donmaya yüz tutmuş şu gönül iklimlerimize bahar gelsin!
Ey cemre! Toprağa düşmeden önce, insana düş, bize düş; bizi ısıt.
Öyle bir ısıt ki, merhametini kaybetmiş; insanlar, insanlık, şehirler,evler, yaylalar yeşersin, yeniden dirilsin!
Öyle bir ısıt ki; Zulmün, tasallutun, cebrin ve tahakkümün elinden hicret eden mazlumlar, geri gelsin..
Bizim ellerden firar eden göçmen kuşlar, geri gelsin. Leylekler, bacalarımıza yeniden yuva kursun!

İnsanlığa düş ey cemre!
Düş ki, kendini kaybetmiş olan insanlık ayılsın!
Ve herkes; insanlığın olmadığı bir dünyanın beş para etmediğini anlasın!
Ey cemre! Düş bir kere de bizim ellere, bizim diyarlara…
Pas tutmuş insanlığın gönlüne,dirilten ışık huzmeleri girsin,gönüller ısınsın ki bahar gelsin!
Çorak topraklara rahmet yağmurları yağsın, toprak kabarsın.
Yıllarca hapsolmuş olan, sevgi tohumları umuda doğru toprağı yırtıp bir daha filizlensin!

Düş ey cemre! Düş, insana düş, insanlığa düş; topraktan, sudan havadan önce bize düş!.
Can çekişir insanlık, sevgi katledilir; masumiyet kirlenir, sen geç geç kalırsan eğer!
Ey cemre! İnsanın gönlüne damla damla düş,
İnsanlık nisyandan, dünya isyandan dönsün, son bulsun şu kör döğüş!

Düş ey cemre! Rahmet bulutlarından inen yağmur damlalarıyla, gönüllerimize insanlık girsin.
Sevgi, saygı, ilgi ve bilgi hâkim olsun; cehalet, kin ve nefret uzaklara gitsin…
Çocukların acı çığlıkları, anaların feryatları kulaklarımızdan dinsin.
İnsan mayasına, toprağına dönsün; insanlık hak için yaşasın, yalnızca batılın karşısında dursun!.

Bahar gelsin bizim diyarlara, ovalarımızaıssız kalmış sahralara.
Gelsin ki, bitsin kara kâbuslar, ye’s ölsün umut yeşersin,bereket gelsin meralara!
Yollar emin olsun, insan emin olsun, ve emin olsun dünya!
Bir daha uğramasın, hukuksuz savaşlar, kin ve nefret korosu buralara…

Ey cemre! İnsanın mayası olan toprağa da düş, toprak bereket saçsın.
Muson yağmurları gibi, sadece rahmet damlaları yağsın dünyaya ve hiç dinmesin!
Buzullara göç etmiş kuşlar,müjdeler alsın ve yeniden emin beldelere geri dönsün.
Ve karlar erisin, toprak kabarsın, sevgi filizleri;ölüme inat, toprağı yırtıp ölümlere meydan okusun!... Cemre sıcaklığının, insana insanlığa düşmesi temennisiyle! Selam ve dua ile.