HER ŞEYİN BİR KIŞI BİR DE YAZI VAR

01 / 02 / 2018

  “Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin.” (Fatır/6) Yani, sizi vesveselerle, boş vaatlerle, sonu gelmez istek ve arzularla; kuruntu ve günaha giden yolları süslü gösterme tuzaklarına gelmeyin. Zira o, (şeytan) sizin için amansız bir düşmandır… Size, gençliğinize güvendirmekle, yaşlılığı; günahları süslü göstermekle hesap gününü, uzun emellere daldırmakla da ölümü unutturmak ister… Düşmana güven olmayacağına göre, her kemalin bir zevali vardır misalinde olduğu gibi; “Her şeyin bir yazı, bir de kışı olduğunu asla unutmamak gerek!...

  Ömür, doğumla başlar, çocuklukla devam eder; gençlikle baharını yaşar ve yaşlılıkla kemale erer, akabinde ise karakış misali ölüm kapıya gelip dayanır! Evet, her şeyin bir kışı, bir de yazı vardır. İnsan için, gençlik; ömrün hem baharı hem de yazı’ dır. Ömrün bahar ve yazı ’nın en iyi şekilde değerlendiremeyenler; belalar, musibetler, darlıklar, zorluklar; kaldıramayacakları yükler, bir sürü felaketler, karakışın zemheri soğuğu gibi, gönül dünyalarınıistila edipve ömür kapılarına dayanır…

  Öyle ki, çekilecek sayısız nedamet ve dövünmeler; boş yere harcanan ne baharı, ne de yazı geri getirmeye yetmeyecektir. Öyleyse, dünyadaki hayatımızın idamesi için; kış mevsimi gelmeden önce nasıl ki yakacaklarımızı, Zahirelik ve kilerlik gıdalarımızı tekmil ediyorsak; ömür sermayemiz için de, aynen öyle hazırlıklar yapmalı ve yapmak zorundayız… İşte Hz. İmam Ali (k.v) Efendimiz, kendişahsından bize öğüt verircesine; ömür sermayelerimizi nasıl harcamamız gerektiği konusunda, bizleri uyarmaktadır: “Uzun emele düşmek ve nefsin hevasına uymaktan korkardı. Şöyle derdi: “Uzun emel ahireti unutturur, heva ve hevese uymak ise haktan uzaklaştırır. Dikkat edin! Dünya çekmiş gidiyor, ahiret ise bize doğru gelmekte! Her ikisinin da adamları var. Siz dünyanın değil, ahiretin adamları olun. Zira bu gün amel var hesap yok; yarın hesap var amel yok!” (Buhari, Rikak. Ebu Davud, zühd.)

  Evet, Nefsin yazı var, kışı var. Yani sevabı var, günahı var. Nefsin gazabı var. Bir adamı dövüverir. ALLAH’IN da gazabı var. Şehri sallar, bir anda dümdüz ediverir. Denizleri sarsar, gemileri üç beş saniyede batırıverir. Musa (a.s), kavmiyle birlikte Kızıldeniz’e gelince, denizde (rivayete göre) elli km. genişliğinde on iki yol yaptı da Musa (a.s) kavmiyle birlikte geçiverdi. (Semerkand dergisi. Nisan 2017 sayısı. Sayfa: 15) Nasıl ki, denizi geçenler hayatlarının bahar ve yaz güzelliğini yaşadılarsa; denizde boğulanlarda karakışıno zemheri ve dondurucu soğuğu misali, ebedi bir azapla, ebedi bir hüsranla yok olup gittiklerini, asla unutma?!

  ALLAH’IN vermiş olduğu ömür sermayesini, gençlik sarhoşluğuyla, günahlarla, hata ve çirkin işlerle bulandıranların; ne bu dünyada, ne de öteki âlemde, yaşayacakları bir baharları olmayacaktır. Evet, İmam Ali (k.v) Efendimiz ’in: “Bu gün amel var hesap yok, yarın hesap var amel yok!” buyurması, bize, fırsatınız varken, ömür sermayeniz tükenmemişken; sıhhatiniz yerindeyken, imkân ve boş zamanlarınızı boşa harcamaktan kaçının ve ALLAH için kulluk yapın demek istediğini unutmamamız gerek! Ey gençlik sarhoşluğuna kendini kaptırıp, ihtiyarlık ve ölümü unutan gafiller; şeytanın adımlarına adımlarını uyduran şaşkınlar, yola oturmuş insi ve cinni şeytanların tuzak ve oyunlarına kanıp manevi dünyalarını heba edenler; içkiyle, kumarla, zinayla ve sayısız günahlarla bataklığa sürüklenmiş gençler, önünüzde uzun bir yolun, ebedi bir alemin ve adil katiplerin silinmez sayfalara yazmış oldukları,zerre şaşmaz bir hesap gününün olduğunu unutmakla; bedbahtlardan olmayın!...

  Ve Cüneydi Bağdadi (k.s)’nin bir adama yaptığı şu manidar öğütle bitirelim: “Hayrın tamamı şu üç şeyde toplanmaktadır: Gündüzünü sana yararlı ola şeylerle geçiremiyorsan, zararınaolan şeylerle de geçirme. Salih kimselerle dostluk edemiyorsan, şerli kimselerle de beraber olma. Malını Allah’ın rızasının olduğu yerlerde infak edemiyorsan, Allah’ın gazabını celbedecek yerlerde de sarf etme.” ALLAHIM! Ömür sermayelerimizi Yaz ve Bahar mevsimleri misali, sana olan kullukla güzelleştir. Bizi manasız şeylerle zaman geçirme gafletinden muhafaza eyle… Selam ve dua ile…