İNSAN SEVDİĞİNİN DİNİ ÜZERİNDEDİR DÜSTURUNU NASIL ANLAMALIYIZ?

18 / 01 / 2018

  Firavunları ve Nemrutları bol olan bir asırda yaşamaktayız. İnsanların metelik ve akçe için, birbirlerinin kanına ve ırzına geçtikleri; ahlak ve edep kurallarının hiçe sayıldığı, nikâhsız birlikteliklerin moda olup sıradanlaştığı, kaygan bir zeminve tehlikelerle dolu bir süreçten geçmekteyiz. Mahremiyetlerin hiçe sayıldığı kadınlı erkekli eğlence mekânların, şehvetlerine esir düşen insanlarla dolup taştığı, günahların yadırganmadığı, her türlü kötülüğün işlendiği, Avrupalıkefereyi bile haram ve kötülük işlemekte geride bırakanların el üstünde tutulduğu, sevgilerin menfaat odaklı ve mevsimlik, aşkların gündelik ve belden aşağı olduğu zifiri karanlık bir zamandiliminden geçmekteyiz!...

  Böyle bir ortamda,böyle topluluklardayaşayan bendeMüslümanlardanımdiyen herkese düşen vazife; sevdiklerini hak için sevmesi, buğz ettiklerinden de hak için uzaklaşması; şartlar ne olursa olsun, her yerde İslami duruşlarını koruyup bozmamalarıdır… Kişi sevdiklerini ve yol (dava) arkadaşlarını iyi seçmediği seçemediği zaman; kendisiyle yol gittiklerini yarı yolda kaybedeceği gibi yolunu da hedefini de şaşırmaya mahkûm olur… Çünkü bizim mesleğimizde (meşrebimizde), yaratılanı yaratandan ötürü sevmek prensibi vardır. Ancak, İslam davamıza icabeti olanları kardeşlerimiz; icabet etmemiş bulunanlara iseİslam mesajının davetini ulaştırıpanlatmakla yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız…

   Şu üç günlük dünya hayatımızda kullukiçin gönderilmiş olduğumuzu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmadan, İslami esaslara göre yaşamımızı düzenlemek zorundayız… “Kişi sevdiğiyle beraberdir, kişi sevdiğinin dinindedir.” Risalet ve Nübüvvet çeşmesinden bize bir ab-ı hayat gibi sunulan mesajda; kimleri nasıl ve niçin dost edinip edinmeyeceğimiz bize günün aydınlık yüzü gibi anlatmaktadır… Şufani dünya hayatının cilveleri, size bize çok cazip gelebilir ve siz de biz de ona gönüllerimizi kaptırmakla; asıl olan maksadımızdan uzaklaşabiliriz ALLAH muhafaza. Böyle bir tehlikeyle baş başa kalmamak için, yolumuzu ve yol arkadaşlarımızı, hedef ve azığımızı iyi seçmek zorundayız ki, murad edilen menzile ulaşabilelim.

  Ebu Musa El-Eş’ ari (r.a)’den rivayette göre, Nebi Sallallahü aleyhi vessellem: “İnsan sevdiğiyle beraberdir.” Buyurmuştur. Başak bir rivayette: “Resul-i Ekrem’e (s.a.v): “Ya Resulullah, bir adam bir kavmi sever, fakat onlar payesine varamazsa ne buyurursunuz? Diye sorulduğunda: “-İnsan sevdiğiyle beraberdir.” Buyurmuşlardır. (R. Salihin: hadis no:367 Buhari ve Müslim) Yani, siz bir kavmi veya bir ırkı sevip ve savunursanız, onlar namına bir şey yapmasanız dahi; onlardansınız. Daha açık bir ifadeyle, kişi sevip savunduğuırkı veya başka her hangi bir kavmi,İslami değerlerin önüne koyarsa şayet; işte bu gibi insanlar için, söylenecek tek söz şudur: “Siz yarın ne bu dinin kurallarıyla, ne de bu yüce din için hayatlarını feda edenlerle birlikte asla birlikte olamayacaksınız! Aksine sevip savunduğunuz kavmiyetçi güruhla, savunucusu olduğunuzideolojilerinizle; İslami değerlere saldıranlarakarşı göz yumup ses çıkarmadığınız için onlarla birlikte haşir neşir olacaksınız demektir.

  Zaten dikkat edilirse, Hadisi Şerif’te Sahabe: Ya Resulullah (s.a.v)! Bir adam bir kavmi sever de ama onlar hesabına hiçbir şey yapmazsa ne olur sorusuna; “Kişi sevdiğiyle beraberdir” cevabını vermiştir!...Günümüzde, Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen, Avrupa keferesinin yaşam tarzını sevip savunanın; ırkını savunup başka ırkları küçük görenin, Müslümanlarla birlikte değil de Müslümanlara karşı olanlarla birlikte hareket edenlerin; her vesileyle İslami bir kimlik yerine beşeriyet mezhebine mensup olanların kimlik ve tezlerini savunup taşımaktan gurur duyanların; “İslam diniyle ve hakiki Müslümanlarla nasıl bir alaka ve yakınlıkları olabilir ki???

  Adam Avrupalı gibi giyinip yaşıyor, Avrupalı’ nın ağzıyla konuşuyor, ırkçılık yapıyor, Kur’an’ın ve Müslümanların yanında değil de; bunlara karşı olanların yanında yer alıyorsa hiç şüphesiz; yarın onlarla birlikte olacaktır… Bunu başka türlü anlamanın, izah etmenin ve yorumlamanın izahtarzı var mıdır? Yoktur… Kişi dünyada kimi kimleri severse; kıyamet gününde de onlarla birlikte olacaklardır. Mesele bu kadar basitve açıktır anlayana! “Onlara gelin yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmakla ifsat etmeyin denildiğinde, onlar biz sadece ıslah edicileriz cevabını verirler. Dikkat edin onlar fitnecilerin ve ifsat edicilerin ta kendileridir, fakat şuur etmezler.” İlahi mesajda dikkatlerimizin çekildiği nokta; iyi görünüp kötülükte sınır tanımayanların tehlikelerine karşı korunmamızdır… Çünkü İnsanlara ve topluma zarar veren her şey aynı zamanda bir fitneve fesattır… Hayatlarını sadece beşeri ideolojilere göre programlayan ve bu gayeden başka, herhangi bir gaye gütmeyenlerin; yaptıkları göstermelik ibadetleri de, savundukları sözde Müslümanlıkları da kendilerineasla fayda vermeyecektir. Neden? Çünkü kişi sevdiğinin dini üzerindedir… Hüküm budur! Vesselam!