İYİLERLE OTURUP KALKMANIN FAYDALARI

14 / 06 / 2017

 İnsanoğlu, fıtrat gereği kiminle ünsiyet ve yakınlık içerisinde olursa; o derece de o kimselere yakın olur. Öyle ki, yakınlık içerisinde bulunduğu insanlar eğer iyi kimseler ise, o da onların etkisiyle kendine çeki düzen verir ve iyi olmaya gayret eder. Yok eğer, birlikte olduğu kişiler kötü ve günahkar insanlar ise; bu defa onların etkisinde kalır ve onlar gibi hareket etmeye başlar ki; en kötü gidişat da bu olsa gerek!...

  Peki, o halde iyilerle oturup kalkmanın faydaları nelerdir? Mesela, Alimlere oturup kalkan insan; kolay kolay günah işlemez. Onların ilimlerinden hisse kaparak hayatına çeki düzen vermeye çalışır. Salih insanlarla birlikte olanlar ise, daha çok amel-i Salih konusunda hassasiyet göstermeye gayret eder ve ALLAH yolunun saliklerinden olmaya çalışır. Hikmet ve irfan ehli kimselerle oturup kalkan insanın; kalp gözü açılır, her iyiliğin hikmetini ve her günahın illetine vakıf olmaya başlar…

  Çünkü, hikmet ve irfan ehli kişilerin sohbetlerinde bulunmaya devam etmek; kişinin başta nefis tezkiyesinin düzene girmesine vesile olur ve akabinde de günah kirleriyle paslanmış olan kalbi, günah gafletinden uyanmaya ve dirilmeye başlar. Tıpkı, kurumuş toprağın derinliklerinde saklı olan tohumçukların; rahmet yağmurlarıyla dirildiği gibi; o kişilerin kalpleri de, hikmet ekli olan kişilerin ünsiyeti vesilesiyle dirilecektir…

  Tıpkı şu hadisi şerifte buyurulduğu gibi: “Bilginlerle oturup konuşmaktan, hikmet ehlinin sözünden ayrılmayınız. Zira ALLAH (C.C.) kuru yeri yağmur suyu ile dirilttiği gibi ölü (nursuz) kalbi de nuru ile diriltir. (İbn-i Hacer) Tecrübeyle sabittir ki, kişi en çok kimlerle oturup kalkarsa; onların ahlakıyla ahlaklanır. Mesela, kadınlarla çok oturup kalkan bir kişinin mizacı, kadınımsı olur. Çok konuşmayı, gıybet etmeyi, dedikodu yapmayı adet haline getirir.

  Fakat, iyi insanlarla oturup kalkan insanlar; daha erdemli ve daha ağır başlı olurlar. Neden? Çünkü birlikte olduğu insanların konuştuklarından tutun da giyim kuşamlarına kadar, onlara uyum sağlamaya çalışır. İşte bu, iyi insanlarla oturup kalkmanın paha biçilmez faydalarındandır…Hz. Peygamber (s.a.v)’in: “ALLAH TEÂLA bir kimseye hayır irade buyurursa, din yolunda ona hayırlı bir dost ihsan eder. ALLAH TEÂLA’YI unutursa, dostu, ona hatırlatır, hatırlarsa, dostu ona yardım eder.” Mübarek sözü; Nübüvvet okyanusundan, günahkâr kalplerimiz üzerine damlayan ab-ı hayat gibi müjdeler mesabesindir adeta. Ve başka bir hadisi Şerifte: “İki Mü’min bir araya gelirse, mutlaka birbirlerinden dini faydalar görür.” Yine buyurdular ki: “Bir kimse bir kimseyi ALLAH yolunda kardeş edinirse, Cennette ona hiçbir amelle verilmeyecek yüksek bir derece verilir.” Diye, iyi ve Salih kimselerle beraber olmanın; hem bu dünyada, hem ebedi hayatta bize yarar sağlayacağını haber vermektedir.

  İmam Gazali (r.alh) Kimya-yı Saadet isimli eserinde bu konuyla ilgili uzun uzadıya hadisi şerifler ve Sahabe sözlerini zikreder: “İdris-i Hülani Muaz bin Cebel’e “Ey Muaz! Ben seni ALLAH için severim,” dedi. Muaz: “Ey İdris! Sana müjdeler olsun. Çünkü Peygamberimizden (s.a.v) duydum, buyurdu ki: “Kıyamet gününde Arş’ın etrafında kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazı insanlar oturur ki, yüzleri ayın on dördü gibi parlar. Bütün insanlar korku ve endişe içinde iken, onların ne korkusu, ne de endişesi yoktur.” –“Onlar kimlerdir, ya Resulullah” dediler. “ALLAH için birbirlerini sevip dost edinenlerdir.” Buyurdu.

  Demek ki, herkes kendi tabiat ve düşüncesindeki kimselerle; burada birlikte oldukları gibi, öbür âlemde de beraber olacaklardır. Onun için, kişi arkadaş ve dost edinirken; kimlerin candan ve samimi, kimlerinse riyakar ve dönek olduklarına dikkat etmesi gerekir ki, ayağı kaymasın!... Rivayetegöre, Hz. İsa (a.s)’a vahiy geldi ki: “Ey İsa! Eğer bütün yerdekilerin ve göktekilerin ibadetini yapsan ve içinde benim için dostluk ve benim için düşmanlık olmazsa, bütün bu ibadetlerin sana hiçbir faydası olmaz.

  “İSA (A.S) buyurdu ki: “Asilere düşmanlık yapmak suretiyle ALLAH’A dost olun, asilerden uzak olmakla ALLAH’A yakın olun ve onlara buğz bağlamakla ALLAH’IN rızasını alın.” Dediler ki: “Ya Resulullah (s.a.v), kimlerle oturup kalkalım?” Buyurdu ki: “Sorduğunuz zaman size ALLAH’I hatırlatan, sözleri amelinizi artıran, işleri sizi ahirete teşvik eden kimselerle kalkıp oturun.” (İmam Gazali/K.Saadet) Buyurmakla Ümmetine, hakiki ve faydalı dostlar edinmenin yolunu göstermiştir. ALLAH Bize iyileri tanıtıp ve onlarla oturup kalkmayı nasip eylesin! Selam ve dua ile.