Kiralık Akıllar

23 / 03 / 2017

  Kendi vatanına yabancı, yabancıya dost olan herkes/ Ne bu Âlem ’de, ne ebedi âlemde eldeedemez sağlıklı bir nefes! Aklını başkasına kiraya veren her mey’ us/ Köstebek gibidir, daima alttan oyup durur, iyilik namına ne varsabatar ona her husus! Âdem babamızdan bu güne gelinceye dek/ Kabil’in taktiğiyle yaşayan her nasipsiz, safını belirleyerek! Durup her yol ağzında, karıştırır insanların aklını/ Şerre dair ne varsa, onun için bırakır işini karını!

  Gel bana sor ey vefadan ders almış ahi cefakâr/ Nemrutlar kast edip dururken, burada yaşam neye yarar… İbrahim’in baltası, Musa’nın Asası lazım, yoldan çıkmışher nasipsize/ Firavun için, Nil’in yarılmasını bekleme, işe koyulma zamanıdır, gelme dize! Kiralık akıllar ahkâm keser oldu, şu gök kubbesinin altında/ Bel’am larfetva verip durur, işgal ettikleriMustafa Sabri Efendi’nin makamında!

  Her gördükçe bunları, kahroluyorum da bir şey gelmez ki naçar selimden/ Birkaç cümle/kelamsöylemekten başka, bir şey gelmez oldu dilimden… Fitne bezirgânları, vatanımı karıştırmak için her yerde iş başında/ Tam bir asırdır uğraşır durur bizimle, ecnebiyle bizi böldürme yarışında… Müstevlilere çanak tutar, düşmanlarımıza alkış/ Kiralık akıllardan bezdik gayri, yok olsun artık bu kirli yarış!

  Uyan be Müslüman, uyan ki bak da gör gerçekleri artık/ Vatanına ve toprağına göz diken hainleri tanı, son bulsun gereksiz ayrılık. Birlikten kuvvet doğar, tefrikadan ise azap/ Uyandır gaflet uykusundan, birleştir Ümmeti rahmetiyle ya Rab! Ceddimize dil uzatıp, varlığımıza kasteden içimizdeki meşum satılık herifler/ Onlara bir ders ver ki, baharı görmek, ayağa kalmak için ebediyen (!) merak buyurmasınlar.

  Yol birdir, o da hakkın yoludur; başka yollar çıkmaz sokağa çıkar/ İnsan batıla sevdalansa şayet, hani insanlık da neye yarar? Kiralık akıllar, ipotekli bedenler, hürriyeti ne bilsinler ki/ Ey dirilişe âşık olan, haykır hakikati yüzlerine bunların; batıldan dönerler belki! Batıya bak, batıcılara bak nasıl da yek koldan hücum eder oldular bize/ Sanmasınlar ki, ucuz lokmayız da bizi getirirler dize… Dikenli lokmayız ki, bizi yutan her kimse boğulmaya mahkûmdur/ Sahip çıktıkça birlik ve uhuvvetimize, onlarda anlarlar ki, yol sadece hakkın yoludur?

  Üzülme, gevşeme, azmini yitirme, ALLAH inananların velisidir/ Gayrısı boş hevestir, zillet; kiralık akılların en esfel yeridir! Biz bize düşeni yapalım da ey ahi, sonrasını Hak ne etmişse murad o olur/ İnce düşün, inandığın yolda yürü taviz verme, bak sonra yazık olur! Adam kıtlığından yakınmıştı, koca Ömer (r.a) ta on dört asır önce/ Bize güç ver, bize sabır ver ya rab; menzile yürüdüğümüz bu yol ne kadar da ince!

  Bizi muhafaza eyle satılık heriflerden, kiralık akıllardan/ Bizi bizle tanıştır ki, düşmanlarımız sevinmesin; düze çıksın ümmet, vatanıyla bu darlıktan. Kadim bir medeniyetten kalan, bu son kalemiz yıkılmasın/ Her ferdiyle, dip diri ve canlı; tüm insanları huzurlu,vahdetle yaşasın!

Dinle ey gönüldeşim, beni de vicdanını da dinle/ Bak ki, bizi yıkmaya çalışanlar kimlermiş ve safını belirle! Gün bu gündür, ayağa kalk ve davran yarın çok geç olabilir/ Sahip çık ebedi kimliğine, ecdadının mirasını koru, belki fecir yakındır kim bilir!...

  Her çağ ve asırda, Müslümanları birbirlerine düşürmekiçin düşmanlarıyla, ittifak kurup ve onların kirli hesaplarına alet olan kiralık akıl sahiplerine; hem bir gönderme, bir de ecnebi devletlerin üzerimize üzerimize geldikleri şu sıralar, uyuyan beyinlerin uyanmasına bir tektir, bir serzeniştir, bu şiirsel sitem! Vesselam.