KIYMET GECESİ OLSUN KADİR GECEMİZ!

22 / 06 / 2017

Kadir  gecesi;  şaşkın  olan  beşeriyetin  hidayet  bulması,  yönünü  kayıp  etmiş  olanların  istikamet  bulması,  fıtrata  zalimane  müdahale  edenlerin,  çöküşüdür!... Kadir gecesi; kainat okulunda öğrenci olan Mü’minlerin, kainattaki Kevni ayetlere bakıp, tefekkür etme şuurunun  aşılandığı gecenin adıdır!. Kadir gecesi; inanan gönüllerin, Kur’an-i  Azime göre şekillenmesi, ikra  (oku)  fermanından ders alarak, Kur’an’ı bir bütün olarak anlama ve fehm etme, kadir bilme!, kadir  alma!, kadir korumasının diğeradıdırveadresidir aynı zaman da!.

Kur’an’ın bu mübarek ayda, bu mübarek gecede nazil olmasının elbette ki büyük hikmetleri vardır. Kur’an-i Mübin; bu ayda, bu gecede nazil olmuş ve insanın dikkatini; yaratılış gerçeğine,  tefekküre, insan olabilme bilincine, Kur’an’ı, hayat, hidayet ve kurtuluş kitabı olarak bilmemize çekiyor. “Yüce Rabbimizin: “Biz Onu (Kur’an’ı) kadir gecesinde indirdik”, buyurmakla, Kur’an’ın kadir ve ehemmiyetine çekmektedir dikkatlerimizi.

“Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi”, ilahi buyruk; insanın ancak ve ancak Kur’an’ın feyiz ve bereketi, irfanı ve vermiş olduğu evrensel mesajları sayesinde bir şeylere vakıf olabileceğinin  altını çiziyor!.. Gerçekten de Kur’an-i Kerim sayesinde insan, insan olma özeliğine ve özlüğüne kavuşabilir ancak. Kadir gecesinin Ramazan ayında ve bu son mübarek gecelerde saklı olmasının sır olması da inananlar için başlı başına bir ikramı ilahidir.

 Bu  deruni ve bilinemez  sırve gerçeklere, teslimiyet içerisinde Mü’minlere düşen, üstüne vazife olmayan şeylerin ardına düşmeden; kurcalamadan, şüphelerden ırak, teslim olma potasında  kendi benliğini eritip, yine kendisiyle buluşması, fabrika ayarlarına dönmesidir!.. “Kadir gecesi bin  aydan daha hayırlıdır”,  bu vahiy öğretisi sayesindedir ki; evlerimizbirer mektebe, Medreseye, birer Zikirhane-i Rahman-i, birer tefekküryuvasınadönüşebilmektedir!...

Bin aydan hayırlı olan bu gecenin sabahına kadar; “Rablerinin izniyle o gecede melekler ve Ruh (Cebrail), her türlü iş (istek, hacet ve dua) için ard arda iner de iner. Tan yeri ağarıncaya kadar bu  gece,bir kurtuluştur, selamettir”, Kur’an-i feyizle donatılır kainat-ı muazzama!... Mü’min, Kainat’ın her neresine bakarsa baksın; orada Rabbinin işaretlerini ve kusursuz eserlerini bulur, ve tefekkür eder!

Tefekkür demişken bir de dünyanın seyirgahına bakmak gerek bu mübarek gün ve gecelerde. İdrak tan uzakinsan beklerken sevap/ Peki, kime kalacak vaad olunmuş azap. Doyasıya dolarken obur mideler/ Somali’deise insanlar açlıktan bitab!..Tefekkür vicdanlarınduyulan sesi ise/ Gerekmez mi bize de düşe, bir hisse!. Dünya ağlıyorsa gece gündüz/ Neşe ve sevinçle nasıl geçer bayramlarımız?. Yetimlerin boynu bükükse, yürekleri buruk/ Kahır olsun zalimin yanında yer alan,zulümden adı olan hukuk(!)!..

Hakeza bugün eğer anaların feryatları göklere yükseliyorsa, insanlar açlıktan ölümün pençesinde inim inim inliyorsa, gözlerini açtıkları gibi kapatan bebeklerin ölümüne seyirci kalınıyorsa, memleketimizde ve dünyada hukuksuz savaşlar destekleniyor ve devam ediyorsa, ana kuzuları meçhul ölümlere (!) kurban gidiyorsa; Kadir gecesini ihya ve idrak! Ederken, bir kez daha tefekkür 

etmemiz gerekmektedir?.. Amel defterlerimizi sevaplarla doldurmanın gayretinde olurken;  yanı başımızda da bayramlarını yas, matemvesefaletle geçirecek olanların gözyaşlarında sakın boğulmayalım!.. Kadir gecesi eğer bize bir tefekkür gecesi olmuyorsa, zalime karşı mazlumdan yana  tavır takınmamıza vesile olmuyorsa vay halimize!.. İşte kadir gecesi; düşünmenin, kadir kıymet bilmenin; tefekkürün, ağlayan dertlilerin dertlerine ağlamanın, mazlumların yardıma koşmanın, haldendüşenlerle hemhal olmanın, ağlayanla ağlamanın gülenle gülmenin, hasılı ümmet için, insanlık için erimenin gecesi olmalıdır!.

Kendi nefsimizden ziyade, kardeşlerimizin dertleriyle uğraştığımız oranda; kadir gecesindeki ibadetlerimiz mana ve değer kazanacaktır inşallah. Kadir gecesi kadir gecesi/ İnananların ilk  (oku) hecesi, Bizi bizle tanıştır/ Bu ümmeti barıştır, Akmasın artık mazlum kanı/ Kadir bilerek yarışalım razı  edelim yaratanı!.. Kadir gecesinin; kadir bilenlerin, idrak sahibi olanların, kadr-ü kıymet bilen herkesinve yeryüzündeki tüm mazlumve mahkûm, biçarelerin kurtuluşuna vesile olmasınıniyaz ediyor, Kadir geceniz mübarek olsun. ÂMİN. Ümmet’in selamet içerisinde bir bayram geçirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. 22 Haziran 2017/ 26 Ramazan 1438.