ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (I)

14 / 05 / 2018

  Mübarek Ramazan ayı boyunca, Ramazan ayıyla ilgili konular dışında; her hangibir konu hakkında,zaruret olmadıkça, yazı yazmamayı düşünüyorum… İnşallah, başka konularla ilgili her hangi bir mevzuya değinme gereği olmazda, Aziz Ramazan ayında, gönül dostlarımızla; sadece Oruç ayı, tezkiye ayı, sabır ayı, şükür ve fikir ayı; zikir ve tefekkür ayı aziz Ramazan hakkında hasbihal etmiş oluruz…

  Evvela, Ramazan ayının gelmesi veya gelmemesi, kendilerini alakadar etmeyenlere bir çift sözümüz vardır: “Lütfen oruç tutup tutmamanız, inanıp inanmamanız, kabul edip etmemeniz sizin kendi tercihinizdir ve ebedi âlemde amellerinizin hesabını verecek olan siz olacaksınız… Bu aziz ayda, Oruçlu olan Müslümanların yanında ve aleni ortamlarda, yemekyeme ve içmek gibi, oruçluolanları manen incitecek olan hal, hareket ve davranışlardan; “öncelikle yüce ALLAH’TAN daha sonra da onun kullarından hayâ hicab edip sakınınız…

  Ramazan ayını, dört gözle bekleyip ve onun için hazırlıklar yapan tüm Müslüman kardeşlerimize; daha nice hayırlı, bereketli, huzurlu, savaşsız, korkusuz, kâbussuz, zulüm’ süz, sevinç içerisinde hakkını eda edecekleri Ramazan ayları temenni ederiz. Evet, Şehr-i Ramazan; Mümin kullar için, gerçekten bir medrese mesabesindedir. Gündüzleri Saim, geceleri kaim, tefekkürleri daim olan ulu ruhların; böyle mübarek iklimlerde, nefislerini tezkiye etmekle, tüm süfli ve adi vesveselerden ruhunu ve nefsini kurtarıp, ulvi ve kemalat makamına yükselme fırsatı elde etmiş olurlar…

  Çünkü,Müminler yüce Rablerinin: “Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Ta ki takvaya ulaşasınız.” (Bakara/183) yüce fermanına can-u gönülden iman ettikleri için, Aziz Ramazan ayını, arınma ve temizlenmek için bir fırsat olarak görür ve inanırlar… Evet, Ramazan ayı bir medresedir. Hem öyle bir medresedir ki, onun manevi ikliminin öğreticilik müfredatında; kulluk için en nadide derslerve hayati konular bulunmaktadır… Şekvadanuzak, tarz ve moda saçmalıklarına inat; Takva, farz,ve hesap günü, bilinciyle, bu kutlu zaman dilimlerini, hayatlarının her anına,alanına taşıyan Müminler; mana dolu soluklarla kamil insan olma özelliklerine ulaşabilirler!...

  Ramazan medresesinde Hayatı ve hayat ötesini kendilerine şiar edinenler; en iyi derecelerle taltif olunacaklarına dair, Rahmanın ayetleri ve Resul (s.a.v)’un hadisleriyle nice müjdeler verilmektedir. Hem öylemüjdeler ki, zira yüce Rabbimiz: “Orucu sizin takvaya erişmeniz için; sizden önceki Müslümanlara farz kıldığımız gibi, onu size de farz kıldık ki, temizlenesiniz buyurmaktadır… Her Müslümanın inancında, Allah’ın emrettiklerinin tümü; tarz değil, farz-ıayn’dırlar ve tehir kabul etmez harfiyen uygulanmaları istenmektedirler…

  Ramazan günleri boyunca, açık olan lokanta ve benzeri gibi mekân sahiplerinin; insanları yemeye içemeye davet etmeleri, İslam’a göre hem münasebetsiz hareketlerdir, hem de insani hiçbir değeri yoktur… Zira onlar, her saniyesi bile kullar için birer fırsatlar yumağı olan Ramazan günlerinde; para kazanmak adına hem ahiret hayatlarını berbat ediyorlar hem de böyle hatalarla hayatlarını karartmaktadırlar.Hâlbuki insan, hesabını veremeyeceği ve çocukları dahi ihtiyarlatan o çetin günde; kendilerine çok elim bir davetiye çıkarttıklarını bilmeleri gerekmektedir. Keşke bilseler!

  Evet, Aziz Ramazan medresesinin, imanlı öğrencilerine, bakın nasıl bir müjde vardır: “ Muhbir-i Sadık bilgi ve anlayış rehberi Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Âdemoğlunun bütün amelleri bire on katından yedi yüz katına kadar katlanır. Allah’ ü Teâlâ buyurdu ki: “Ancak oruç müstesnadır. O sadece benim içindir. Ve mükâfatını da ancak ben veririm. Zira o (kulum) yemesini, içmesini ve şehvetini (nefsani arzu ve isteklerini) sadece benim için terk ediyor.” (Ettac/2/57: Oruç ilmihali. İbrahim Öztürk.)

  Rabbim cümle Müslümanları ve cümlemizi, bu müjdeyi hak eden kullarından eylesin… Rü’yeti hilal ile takvim hesabı birbirini tutarsa şayet; Salıyı Çarşambaya bağlayan gece ilk teravih namazı, ilk sahur ve ertesinde Ramazanın ilk orucunu tutupilk iftarını edeceğiz inşallah… Tuttuğumuz orucun da bizi tutması ve arındırması niyazıyla… Aziz Ramazan medresesi hayırlı olsun… Vesselam.