SELAHEDDİN’İN ÇOCUKLARI NE ZAMAN GELİRSE!

27 / 11 / 2017

  “Onların arkasından öyle bir nesil geldi ki, Namazı bıraktılar ve nefislerinin arzularına uydular. Bunlar, azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır.” (Meryem/59)

İstila ve işgal kültürünün kasıp kavurduğu İslam coğrafyası; inançtan ahlaka, siyasetten ekonomiye, sosyal hayattan insan ilişkilerinin düzen ve intizamına varıncaya kadar, yeniden rayına oturtulması için yeni Selahaddin’lerini ve Fatihlerini beklemektedir… Kudüs’ü şerifi ziyaret eden bir kardeşimiz anlatmıştı: “Yaşlı bir amcaya dedim ki, Kudüs ne zaman hürriyetine kavuşacak? Bana verdiği cevap, iliklerime işlendi:“Ne zaman ki Selahaddin-i Eyyubi’nin çocukları gelirse, işte o Zaman Kudüs’ün üzerinden matem bulutları kalkar ve hürriyetine kavuşur!”Peki, Selahaddin’in çocuklarına ne oldu?Evet, Selahaddin’in çocukları ne zaman gelirse; işte zaman Kudüs ve İslam âleminde yeniden İslam nizamı kurulacaktır demek istemiş, Kudüslü amcamız…

Yesrib İslam beldesi olduktan sonra nasıl ki, Medine (yani medeniyet şehri) ismiyle şereflendiyse; Konstantin’iye nasıl ki, Fatih’in fethiyle birlikte İstenbul veya İslambol olduysa; yeniden o eskimez statülerini, mahzun bir adayla ama başları dik, yeni Fatihlerini ve yeni düzenlerine kavuşmanın heyecanıyla ati günleri dört gözle beklemektedirler adeta.  Fakat ne yazık ki, yirmi birinci yüz yılda, İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar; eksen kayması yaşadıklarından dolayı, batıl batının giyim kuşamından, yaşam biçimlerine varıncaya kadar; her şeylerini taklit etmek suretiyle; rayından çıkmış tren misali, istikamet ve hedefini şaşırmış durumdadır.

Emperyalist güçler, İslam coğrafyasına saldıkları ajanları vasıtasıyla; her yere fitne, ırkçılık, mezhep ve meşrep, nifak ve ihtilaf tohumlarını ekmek suretiyle; Müslümanları birbirlerinin amansız düşmanları haline getirdiği malumdur. İcat ettikleri fitneci terör şebekeleriyle, İslam coğrafyasınınparçalanması için; adeta ihalesini yapmaktalar… İslam’ın ve Müslümanların amansız düşmanları, başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin; Ortadoğu’daki fitne karakolu mesabesinde olan, İsrail terör devleti yetmiş yıldan beri, Filistin topraklarında zulüm estirip kan akıtmasının nedeni; Müslümanların birlik halimde hareket etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Neden? Çünkü Müslümanlar parçalandılar, birliklerini dağıttılar, birbirleriyle uğraşmaktan, düşmanlarıyla uğraşmaya zaman ve fırsat bulamaz hale geldiler. Masumiyet kisvesine bürünmekle, hiçbir Müslüman kendini sahanın dışında tutamaz. Çünkü hasbel kader hepimiz suçlu ve hepimiz bu bozulmanın sorumluları durumundayız!

Satılık ve uydu yöneticilerin peşlerine düşüp, dünyevileşme sarhoşluğuyla meçhule yürüyennesiller, akabinde zillet üstüne zillet yaşadılar… Namazı terk ettiler, her zorbanın emrine tabi oldular; nefislerinin azgın ve doyumsuzisteklerine boyun eğdiler, kâfirleri taklit ettiler, Kitab-ı Kerim’in emirlerini arkalarına atmakla da; küffarın oyuncağı haline geldiler. Kadınlar örtülerini atıp hayâlarından oldular, erkeklerde her kötülüğün ve çirkefin ardınadüşüp at koşturdular… Ve küffar, onların bu gafletini fırsat belleyip; hamle üstüne hamle yapmakla, İslam topraklarını, kendi cani askerleriyle adeta donattılar, kirlettiler…

Bakar mısınız ALLAH aşkına, Selahaddin’in çocuklarının ne hale geldiklerine? Yetmedi tabi! Emperyalist güçler, girdikleri her yere kendi yaşam biçimlerini dikte etmekle; Müslümanların çocuklarına İslam’i kimliklerini unutturmak için, her yolu ve yöntemi denediler. İçkiye ve zinaya alıştırdılar, harama bulaştırdılar, isyan ve terörizmi aşıladılar; eğitim adı altında kendi sapık ideologlarının fikirlerini okutmakla beyinlerini zehirlediler… Ve….. Nihayet İslam âlemi, görünen resimdeki son halini alana dek uğraştılar; uğraşmaya da son hız devam etmektedirler…

Her gün izlediğimiz TV. Programları ve haberlerde; cinayet, tecavüz, bebek ve organ mafyacılığı, hırsızlık ve terör olaylarından bezer hale gelmedik mi? Magazin programları ise yüz kızartıcı türden zaten. Kim kiminle, kim kimin karısıyla veya eski sevgilisiyle kameralara yakalandı gibi; edepsiz dedikodular almış başını yürümekte. Peki, Selahaddin’in çocuklarıgaflet uykusuna mı yattılar ne?Ya da, olup bitenleri çaresizlikler içerisinde olanları seyretmekle mi yetiniyorlar, orasını da ALLAH bilir ya!

“İşte bunlar, ALLAH’IN kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim’in ve İsrail (Yakub)’un soyundan doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendiler. Onlara RAHMAN’IN Ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.” (Meryem/58) İşte o hayırlı nesli yüce ALLAH böyle zikrettikten sonra... Peki, sonra ne oldu? İşte yozlaşmanın serüveni: “Onların arkasından öyle bir nesil geldi ki, Namazı bıraktılar ve nefislerinin arzularına uydular. Bunlar, azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır.” (Meryem/59) Selahaddin’in çocukları, Kitab-ı Kerim’in emirlerine uyup kendilerine geldiklerinde, işte o zaman tüm cihana huzur gelecektir? Selam ve dua ile.