SORUMSUZ İNSANLAR SORUNLU NESİLLER YETİŞTİRİR

20 / 01 / 2018

“Sizden öncekileri yolunu karış karış, kulaç kulaç takip edeceksiniz. Hatta (onlar) keller deliğine girseler bile sizde oraya gireceksiniz…” (Buhari)

Bir toplum düşünün ki, insanları sorumsuz, nesilleri kuralsız yaşamaktalar! Bir toplum düşünün, eğitiminden yaşam tarzına, düşüncesinden konuşmasına kadar; kendilerinden olmayanların yolundan gider ve onları taklit takip ederler… Ve bir toplum düşünün, geçmişini ve kimliğini unutmuş, başka milletleri taklit ede ede yolunu şaşırmış ve; kendi Medeniyet ’ine, kendi irfanına, kendi değerlerine, kendi ecdadına ve tarihine yabancılaşmış olsun.

Evet, böyle sorumsuz, kayıtsız, kuralsız ve düşünmeden araştırmadan; peşin hükümlü ve ön yargılarıyla hareket eden bir toplumun; seyir gemisinin çivisi çıkmış ve rotasını kaybetmiş demektir. Çünkü sorumsuz yaşayan her insan, ardından sorunlu insanlar bırakır ki; böyle bir nesilden sağlıklı ve basiretli bir toplumun oluşması mümkün mü?…Hakeza, aile eğitiminden başlayan ahlaki ve ameli yozlaşmalar, toplumda bir kangren gibi yayıldıktan sonra; başkalarına bağımlı, taklitçi, başıboş ve irfandan yoksun, bir nesil meydana getirir!...

Günümüzde, özellikle İslam coğrafyasında; bir taklitçilik hastalığıdır almış başını yürümekte, babalar sorumsuz, çocukları ise sorunlu yaşamaktadırlar. Toplumların açlıktan ve sefaletten yıkıldıkları belki de hiç görülmemiştir, lakin hayâsızlıktan ve edep sınırlarını aşmaktan dolayı kavimlerin ve toplumların yok oldukları bilinen bir gerçektir… Misalen, yüce Rabbimiz (c.c), Müslüman kadınların örtünmesini farz kılmış, hakkında ayetler indirmiş (Nur/31. Ahzab/59) fakat; bu emirler günümüz insanlarının birçok kesiminde terk edilmiş, arkaya atılmış, dahası Müslüman anne ve babadan dünyaya gelen gencecik kızların yarı giyinik, yarı çıplak gezip şeytanın birer zebunu haline geldikleri görülmektedir...

Peki, bir nesil nasıl bu hale geldi ve bu olumsuz tabloların müsebbibleri kimlerdir? Televizyon kanallarının birçoğunda yapılmakta olan, ahlak ve terbiyeden yoksun programları; aile, mahremiyet ve utanma duygusu diye bir şey bırakmadılar memlekette. Nikâhsız birliktelikler, günlerce beraber gezmeler, öpüşmeler vs. gibi ahlak ölçülerini zorlayan vakalar; toplumun altına konan birer dinamittir… Özellikle evlilik adı altında yapılan sözün ona programlar, namus, edep ve terbiyeden nasibini kaybetmiş insanların yetişmesine sebep olmaktadırlar. Bu gibi kepaze ve rezil programların bir an önce yasaklanması lazımdır. Böyle sorumsuz ve kuralsız insanların önü kesilmez ve bırakılmaya devam edilirse, yakın bir zamanda Memlekette; sorumlu bir tek insan bulmakta zorlanılacağı, kaçınılmaz olacaktır.

Cami ve dini makamları, ziyaret adı altında işgal eden kadınlı erkekli kalabalıklar; sorunlu kalabalıklardır. Daracık kot pantolon giyip ve göğsü başı açıkta olan sorumsuz bir kadından, hayırlı ve bereketli nesiller beklemek; solucanda diş aramak gibi bir şey olacaktır ki, bu büyük bir sorundur… Efendiler Efendisinin (s.a.v): “Sizden öncekilerin yolunu karış karış, kulaç kulaç, mutlaka takip edeceksiniz. Hatta (onlar) keller deliğine girseler bile siz de oraya gireceksiniz.” Buyurması üzerine, Sahabeler:“Ey ALLAH’IN Resulü (s.a.v), Yahudi ve Hıristiyanları mı diyorsun?” dediklerinde, “Ya kim olacak?...” buyurdu. (S. Buhari 1443 nolu hadis)

Kızının veya oğlunun, başkasının çocuğuyla nikâh bağı olmadan gezdiğine ses çıkarmayan ebeveynler; insanlık için sorunlu birer insandırlar. İslam’a göre, Nişanlı olmak bile böyle rezilliklerin olmasına müsaade edilmezken; aralarında nikâh bağı olmadığı halde senelerce birlikte yatıp kalkanların yaptıkları çirkin hareketlerine nasıl izin verir, böyle bir şey düşünülür mü?Bu tür çirkinlikler, zinanın isim değiştirmiş olan birer fiilinden başka bir şey değildir. Kızı başkasının oğluyla, oğlu başkasının kızıyla gece yarılarına kadar gezip tozmalarına göz yuman ebeveynler; Memleketin ve toplumun tahripkârlarıdır ve birer sorunlu bireydirler! Kızına yanındaki kim dediğinde? Bu mu? Erkek arkadaşım! Oğluna bu kim? Kız arkadaşım demesine ses çıkarmayan anne babaların çoğaldığı bir dünyada; yaşamın ve hayatın, ne şekilde düzenli ve huzurlu olacağını varın siz hesap edin… Rabbim! Bizleri, sorumluluğunun her şeklini bilen ve insanlığa faydalı olan nesiller yetiştirenlerden eyle! Âmin!