UTANSIN

05 / 06 / 2017

Hasretime, sevdama, yolumataş koyanlar utansın!

Tutuşan yüreğime, narh koyupsırıtanlar utansın!
Şu kandıran dünyadan azat olup, gideyim,
Belleğime kota koyan, her kim varsa utansın!

Hakka varmayan yollar, çırpınmayan gönüller,
Nimeti yiyip, sonra tepip azanlar!.
Fıtratı günahla, isyanla kirletip bozanlar,
Mal benimdir deyip de, gafil olanlar utansın!..

Mal sahibine nankör, fanilere amade,
Kapı kulluğu yapıp, taşkınlıkta ziyade!
Ayetlerden bihaber, yaşar, gözü zevalde,
Kendini tanımayan, yolsuz insan utansın!...

Laf gezdiren, arabozan, bukalemun; suratsız!
İftiracı, kibir satan, mala tapan rotasız,
Azar, azdırır, umursamaz, tün yaşamı ezansız!
Ben neyim, neye geldim? Düşünmeyen utansın!..

Hak beliyken, batıl yola girenler!
İnkârcıya kucak açıp, üstüne can verenler,
İbrahim-ce görünüp, Nemrutça can verenler!
Hayatı madde, inat, hak bilmezler utansın!...

Ayet okur, hadis okur, insanları uyarır!
Madde mana çatışınca, madde alıp sıyırır,
Faiz demez, ihtikârın alasını görür!
Gırtlak üstü konuşup da, kandıranlar utansın!

İmrenir mal evlada, hesap kitap unuttur,
Konuşunca, her şey bilir, üstüne bilge yoktur!
Dem insanı; haram desen, kum tanesinden çoktur!
Ömürlerini, hela mutfak arasında; bitirenler utansın!...

Namaz bilmez, oruç tutmaz; hakkın safında durmaz!
Yılan gibi acımaz, tilki gibi hile dolu ve kurnaz,
Kesesini salar, dolsun diye, helal haramı sormaz!
ALLAH’IN bunca ayetine; zıt giden,her kim varsa utansın!.....

Rabbimiz! Tüm yaşamımızı, Kur’an ve Hz. Peygamberin emir ve nehiylerine göre şekillendir. Bizi bize bırakma, ikiyüzlülükten ve her türlü fırıldaktan sana sığınırız! Bizi İman-ı kamil ile kemale ermiş kullarından kıl ve bizi Salihler zümresine ilhak eyle!... Sadakatli bir şekilde yaşamamız duasıyla!.