YA FETTAH

06 / 06 / 2017

El-Fettah: “Esmaü-l Hüsna’dan” olup; en adil hüküm veren ve iyilik kapılarını açan demektir! Taraflar arasında hüküm veren, birine yardım edip zafere ulaştıran; hayır ve rahmet kapılarını açan Allah’ım! İslam coğrafyasının kan gölüne döndüğü şu elim ve zor zamanlarda; sen, Fettah ismi şerifinle, zorda ve darda olan tüm dünya Müslümanlarına, hayrın ve zaferin kapılarını aç… Onlara yardım et, onları bağışla, düşmanlarını kahrü perişan eyle ve istikamet üzere kalmaları için onlara güç ve kuvvet ve sabırlar ihsan eyle!

Ya Fettah; Kışın ve zemheri soğuğunun kapıya dayandığı şu günlerde; Suriye’nin başta Halep şehri başta olmak üzere, İslam coğrafyasının muhtelif yerlerinde; zulüm gören, savaşlardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan, çocuğunu kaybeden, evleri başlarına yıkılan, yaralı olup da ilaç bulamayan; bomba sesleri arasında sabah akşam dünyaları kabusa dönen tüm dünya Müslümanlarına zaferler ve kurtuluş bahş eyle!...

Biz biliyor ve inanıyoruz ki; Silah gücü, kelime cambazlığı ve basit mantık oyunlarıyla hakkı batıla karıştırıp, içine zehir, dışına şeker konmuş öldürücü imansızlık tuzaklarına yakalananlar gerçeği anlayamadan giderlerse; ahirette hak ile batılın arasını “El-Fettah” olan Rabbimiz açacak ve herkes gerçeği görecek, ama iş işten geçmiş olacaktır…

Ya Fettah: “Ana rahminde çocuğun, okyanusların derinliğinde en ufak canlının rızkını veren ve yaratıklarının her birisinin gizli ve aşikâr durumlarından haberdar olan ALLAH’IM! İslam âlemini; içinde bulunduğu şu buhranlı ve çetin durumdan kurtarıp bize, Ümmet olarak vahdeti ittifakı nasip eyle! İslam düşmanlarının ayak oyunlarına uyup, onların simsarlığını yapıp ve Müslümanlar arasında tefrika ve husumet çıkaran; ne kadar gırtlak üstü Müslüman ama içinden ise inkârcı olan Güruhu Münafikunun, ne kadar desise ve habasetleri varsa, “El-Fettah” ismi şerifinle onları açığa çıkar ve onları rezil ve rüsva eyle…

Çocuk ana rahminde iken çocuğa rızık kapısını açan, çocuk dünyaya gelince bir kapıyı kapayınca annenin göğüslerinden iki kapıyı birden açan sensin ALLAH’IM! Bize dünyada ve ahirette hayırların ve nimetlerin kapılarını aç ve yaşadığımız dünya hayatı müddetince; bize İslam ahkâmı üzere yaşamanın kapılarını ihsan eyle… Ya Fettah! Acı ve tatlının, yaş ve kurunun, hayır ve bereketlerin; zafer ve nimetlerin kapılarını ardına kadar açan sensin sen! Bize katından, yeryüzü Müslümanlarını birleştirecek ve onlara önderlik edecek Muvahhidin zümresinden, İmamlar ve önderler gönderip, onların vesilesiyle Aziz İslam dininin tüm dünya sathına hâkim olmasını ihsan eyle!

Ya Fettah! Biz Müslümanlar olarak, senin kitabından ve Resulü ’nün sünnetinden uzaklaştığımız günden beridir; ittifakın ve huzurun yüzünü göremedik; sen bizi yeninden eskimez Asrısaadetlere kavuştur, Kitabına ve aziz Resulün Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnet ve siretine sımsıkı sarılmayı nasip eyle ve İslam dininin devlet olduğu günlere vasıl eyle!

Ya Fettah! Hukuksuz savaşların ara vermeden devam ettiği İslam coğrafyasında; çaresizlikler içerisinde umutlarını kaybetmek üzere olan tüm mazlum Müslümanlara, fetihlerin ve zaferlerin kapılarını aç; yeryüzünde istikbara kalkışıp ve hakkı inkâr eden tüm tağuti güç ve sistemleri de al-aşağı eyle! Ya Fettah! Tıpkı Hz. Nuh (a.s)’un sana yaptığı dua gibi dua ediyor ve yalvarıyoruz: “ALLAH’IM! Sen, inkârcı kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü bırakırsan onlar senin kullarını yoldan çıkarıp sana cephe almalarını sağlayacaklardır!

Ya Fettah! Senin her hayrına ve yardımına muhtacız, bize hayırların ve zaferlerin kapılarını aç! Düşmanlarımıza karşı bize yardım et; çünkü sen bizim Rabbimiz ve Mevla’mızsın! Âmin. Selam ve dua ile.