ZULÜM TARLASINDA ADALET YEŞERMEZ (II)

27 / 07 / 2017

 “Birde zulmedenlere (zalimlere) meyletmeyiniz. Sonra size ateş çarpar.” (Hud/113) Demek ki, kim zalimlere yandaşlık eder, onları alkışlar, onların yaptıklarını haklı! Görür ve onlarla içli dışlı olursa; işte zalimleri hak ettikleri ateş onları da çarpar ve zelil edecektir… Çünkü zalimlerin çevresinde kalabalıkların olacağını şu hadisi şerif haber vermektedir: “Çevreleri insanlarla dolu, âlim ve yalancı hükümdarlar çıkacaktır. Onlara giden ve yalanlarına inanıp zulümlerini destekleyen bizden değil bizde ondan değiliz. Onlara gitmeyen ve zulümlerine destek olmayan kimse bendendir, bende ondanım.” (Ahmed b. Hanbel) Hadisteki incelik; “çevreleri insanlarla dolu Âlim, yalancı hükümdarlarla birlikte zikredilmiş? Bunun üzerinde iyi düşünüp ve sadece ülkemizde; alim kılıklı ne kadar sahtekar ve insanları kandıran tiplerin olduğunu görebiliriz?!

Şair bir Şiir’inde şöyle diyor: “Zalim kişi zulmü binek seçip gururla kötülüklere daldığı zaman, onu günlerin seyrine, adaletine havale et.” Hesabında olmayan bir gün, onun karşısına çıkacaktır.” Yani, Şair; zalimleri ve onların irtikâp ettikleri zulümlerini, zaman denilen adil müfessirin tefsirine bırak demek istiyor! Çünkü zaman, şaşmaz bir müfessirdir. Ama biraz sabır, biraz metanet gerektirir…

Evet, zalimlerin zulme devam etmeleri ve onların yaptıkları kötülükler, insanlar tarafından kabul gördüğü nispette; dünyadaki yaşam düzenleri de ona göre devam eder. Yani insanlar zalimlere alkış tutup onların çevresinde toplandıkları müddetçe; adil bir düzene, adil bir yaşam şekline ulaşamazlar… Birde, toplumu teşkil eden insanların; kendi kendilerini değiştirmeleri lazımdır. Nitekim, ayette; “Bir kavim kendi kendilerini değiştirmedikleri müddetçe, ALLAH onların durumunu değiştirmez.”

Yani insanlar nefislerine zulüm ettikleri nispette, zalim idarecilerden zulüm ve hakaret göreceklerdir. “Hadisi şerifte: “İyilik kaybolmaz, kötülük unutulmaz” buyurulmakla; yani kim, bir kötülük işlemişse; onu bir ömür boyu unutamaz, demektir. Ben bu hadisi şerifin gerçekliğine inananlardanım! Çünkü, çocukluğumda veya hayatımın başka her hangi bir safhasında olsun; yaptığım yanlışların, yüzde doksanını hatırlar ve onların birçoğuna da yanarım. İşte hadisi şerif de geçen, kötülük unutulmaz gerçeği; bu gibi fiillerin izahını yapmakta, dolayısıyla her kötülüğün de aslında  zulümdenbir parça olduğunu hatırlatmaktadır!...

Rivayete göre İran İmparatoru Kisra, ilim ve edep öğretmek üzere çocuğuna mürebbi tutmuş. Çocuk edep ve faziletin zirvesine eriştiği bir sırada mürebbi çocuğu çağırarak, sebepsiz yere fena şekilde bir dayak atar. Çocuk öfkesini (belki yıllarca içinden saklar) içinde saklar. Babasının ölümü üzerine İmparator olunca hocasını çağırır ve falan gün sebepsiz yere beni neden dövdün der?

Hocası şu cevabı verir: “Ey hükümdarım, edep ve faziletin zirvesine tırmandığını gördüğüm an, babandan sonra İmparator olacağını anladım. Kimseye haksızlık etmeyesin diye sana “ZULMÜN” haksızlığın acısını tattırmak istedim.” Bunun üzerine Hükümdar, ALLAH sana layık olduğun mükâfatı versin deyip, çeşitli kıymetli hediyelerle taltif eder.

Evet, Adalet ve hakkaniyetin olduğu yerlerde, huzur ve düzen; Zulmün olduğu yerlerde ise karmaşa ve düzensizlik olur! Bilebildiğiniz ve okuyabildiğiniz kadar, insanlık tarihi boyunca; “Zalimlerin düzeninde ve dikta sistemlerin egemen olduğu toplum ve devletlerde; nizam ve düzenin olduğunu göremezsiniz! Zalimler, bir müddet insanlara zulüm etmişlerse de; kısa bir zaman sonra tahtlarıyla, saltanatlarıyla, nam ve şanlarıyla! Yerle yeksan olmuşlardır. Sadece yakın tarihte; Stalin, Hitler, Musollini ve Mao dalalet önderlerinin, birde İslam coğrafyasındaki zalimlerin akıbetlerine bakın; zalimlerin nasılda kendi kurmuş oldukları karanlık dünyalarında kaybolduklarını göreceksiniz!

“O Zalimlerin hangi inkılap ile sarsılacaklarını yakında öğreneceklerdir.” (Şuara/227) Zalimlerin kurmuş olduğu düzenlerde, ne insan yetişir, ne de  adalet!.. Zalim olmaktan ve zulme uğramaktan; Rabbimiz olan ALLAH’A sığınırız! Birbirimize dua edelim.. 27 Temmuz 2017.