Kim Olduğumu Biliyor musun?

17 / 06 / 2017

Urfa’nın sokaklarında, trafiğine, iş yerlerinde, belediyesinde, resmi kurumlarda en çok duyulan “Benim kim olduğumu biliyor musun” iğreti cümlelerden. Gelişmemiş, olgunlaşmamış, kişiliği hastalıklı tiplerin aşiretinin ve dayılarının arkasına alarak, kabadayılık yaparak, insanların gözlerini korkutma amaçlı sarf ettiği bu cümle Urfa insanın gelişmişliğini ve kişiliğini somut bir göstergesidir. Elle tutulur bir özelliği olmayan, övünecek bir yekteneği, uzmanlık alanı ve başarılı bir karayeri olmayan basit insan tavrının dile gelişi olan bu cümlenin arkasında aşiretle övünme, aşiretle var olma, aşiretle bütünleşme, tek başına işe yaramama, öz güven yoksunu, varlığını başka bir insanlara borçlu olan, aşiretsiz bir hiç olan insanlarla karşı karşıyayız.

Varlığını arabanın bagajındaki sopaya, belindeki silaha ve elindeki telefonla kendisi gibi varlık sorunu yaşayanlarına ulaşacağı borçlu olan bu insanlarla sivil bir terör estirmektedirler. Her an sinirlerini, öfkelerini, stresleri ve en önemlisi hataları/yanlışlarını ve hayattaki başarısızlıklarını masum ve ilgisiz birinden çıkarma için pimi çekilmiş el bombası gibi ortalıkta dolaşmaktadırlar. Her an karşımıza çıkabilecek olan bu sivil terör karşısında insanlar tedirgin yaşamaktadırlar. Çünkü aşiretine güvenen bu zavallılar her zaman kendilerini haklı görmektedirler. Aşiret asabiyetiyle kendilerini üstün görünce de bu şehrin ağasıyım edasıyla aşiretsiz birine denk geldi mi zulüm kaçınılmaz olmaktadır.

Beş yüz bin ve bir milyona varan modern evlerde oturmakla gurur duyan, evine aldığı koltuklarla, perdelerle gösteriş yapan bir halkın gelişmişlik düzeyinin rengi maalesef üzücüdür. Nesnelerle, havada uçuşan para söylemleriyle kendini kanıtlamaya ve itibar görmeye çalışan bireylerle bu bölge gelişmiş sayılmaz. Gelişmişlik ilimle, ahlakla, erdemle, saygıyla ve kişilik sahibi olmakla olur. Sonra herkesin ağzında Urfa neden gelişmiyor lakırtısı dolaşır. En çok şikâyet edenlerin, en çok da aşiretiyle, parasıyla Urfalıların deyimiyle “hava atanlar”dır.  Parayla kendini adam zan edenlerin çoğunlukta olduğu yerde gelişmişlik hayaldir.

***

Sosyal medya da gerek kişisel profillerde gerekse grup ve sayfalarda bir rant kavgası başını alıp gidiyor. Rantı paylaşamayanlar dolaylı birbirini ifşa etmekle tehdit etmektedir. Paylaşımlarda düşmeyen lakırdı Urfa’nın içinde bulunduğu duruma neden olanların bilindiği, hatta bütün Urfalıların bunu bildiği ve bunun hesabının sorulacağınadır. Bir de bilmem falanca tarihte isim vereceğim tehditleri de bolca uçuşmaktadır.

Demek ki Urfa’da isimleri bilinen ama isimlendirilememiş birileri Urfa’nın kilit noktalarını elinde tutmuş ve istediği gibi at koşuşturuyor. Birileri de bunu biliyor ama ya söylemeye cesaret edemiyor ya da beni de unutmayan diye göz kırpmaktadır. Belki rantı paylaşamadıklarından ya da birileri birilerini hesaba almadığı için alınanlar vardır.

Madem bir yerde sorun var bunu dolaylı dile getirmeye ne gerek var. Cesaretinizi toplayın sosyal medya kahramanlığı yapmadan isimleri ve olayları açıklayın sözde Urfalıların bildiğini somutlaştırın ve delilleştirin.

Gelişmişlik zihniyetlerin değişmesiyledir. Her ay değiştirilen koltuk takımlarıyla ve arabalarla değildir.