Sayıştay, büyükşehir belediyesinde ne var ne yok ortaya döktü

Sayıştay 2015 raporunun ayrıntıları belli oldu. Yazı dizisinin bugünkü 3’üncü bölümünde belediyenin yaptığı toplu konutlarda yangına dayanıklı malzeme kullanılmaması, usulsüz çalıştırılan avukata ödeme yapılması, ihalesiz servis plakalarının verilmesi gibi konular yer alıyor.

02 / 02 / 2017 11:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini denetleyen Sayıştay, 1970 yılından 2015 yılına kadar bir sürü usulsüzlük tespit etti. Sayıştay raporundaki usulsüzlükler arasında, ihalesiz verilen halk otobüsü hattından, taksi plakasına; alınmayan teminatlardan, tahsil edilmeyen kiralara; gayrimenkullerin peşkeş çekilmesinden, devredilmeyen kent mobilyalarına kadar birçok konu yer aldı. Üstelik denetime tabi tutulan sadece 2015 yılı değil tam 47 yıldan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler ortaya döküldü. Büyükşehir Belediyesi’nde adeta deprem etkisi yapan ve birçok belediye yöneticisine milyonluk zimmet çıkaran Sayıştay raporunun bir denetçisi FETÖ’den ihraç edildi. Bu nedenle rapor tartışmalı hale gelse de halen yürürlükte. İşte büyükşehir belediyesinin 2015 Sayıştay karnesinin 3’üncü bölümü…

BELEDİYE KONUTLARINDA YANGINA DAYANIKLI MALZEME KULLANILMADI

Sayıştay denetçileri çok hayati bir konuyu daha ortaya çıkardı. Şanlıurfa Belediyesi tarafından 2013 yılında Maşuk’ta yapılmaya başlanan 600 konutta, yangına dayanıklı olmayan malzemelerin kullanıldığı saptandı. Denetçiler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıkları incelemede, ‘600 Konut Yapım İşi’ kapsamında yapılan konutların ısı yalıtımında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı malzeme kullanıldığına yer verdi. 19.01.2007 gün ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 27. Maddesini anımsatan denetçiler, “‘Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.’ hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelikte yüksek bina, bina yüksekliği 21.50 m’den fazla, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar olarak tanımlanmıştır. İşin projesine göre söz konusu bina, 32,90 m yüksekliğinde olduğu için yüksek bina sınıfına girmektedir. Söz konusu binanın projesine göre dış cephede genleştirilmiş polistren sert köpük (EPS) ile ısı yalıtımı yapılmıştır. EPS’lerin yangın sınıfı E’dir. EPS yalıtım malzemesi, zor yanıcı bir malzeme değildir.” diye kaydetti.

AVUKAT USULSÜZ ÇALIŞTIRILIP MAAŞ VERİLDİ

Denetçiler, büyükşehir belediyesince avukat çalıştırma yönteminde de usulsüzlük tespit etti. 8 yıl önce Avukat Koray Kürkçüoğlu’nun “kısmi zamanlı” çalıştırılmaya başlandığını ve bunun usulsüz olduğuna yer veren denetçiler, “5393 sayılı Belediye Kanununun Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tam zamanlı sözleşmeli ve benzeri yöntemler doğrultusunda kısmi çalışma sonlandırılacak, konu yeniden ele alınacaktır. Sonuç olarak Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre kısmi zamanlı avukatlık sözleşmesi yapılmaması sağlanmalıdır.” diye kaydetti.

MECLİS KARARI OLMADAN 25 YILLIĞINA CAMİ’DER’E YER TAHSİSİ

Denetçilerin raporunda, meclisin 25 yıllık kararı olmadan Cami Derneği’ne (Cami-Der) 4 dönümden fazla yer tahsis edildiğini kaydeden denetçiler, “Dağ eteği mahallesi 760 ada 1 numaralı parselde bulunan 4.181,83 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin meclis kararı ve mülki amir onayı alınmıştır. Meclis kararında süre olmamasına karşın yapılan protokolde protokolün 25 yıl geçerli olduğu belirtilmiştir. Tahsislerde süre belirtilecek ise bunun meclis kararında yer alması gerekir. Meclis kararında yer almayan tahsis süresinin protokolde yer alması nedeniyle protokol ile meclis kararının uyumu sağlanmalıdır.” şeklinde uyarıda bulundu.

SERVİS PLAKALARI İHALESİZ VERİLDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 192 S plakanın dilekçe üzerine ihalesiz verildiği belirtildi. Raporda, ilk servis plakalarının 11.04.2008 tarihinde dilekçe üzerine verilmeye başlandığını ve daha sonra da 2015’e kadar aynı şekilde devam ettiği ifade edildi. Raporda, ihale yapılmadan dilekçe üzerine verilen ve fiili olarak çalışan S plakaların süresi ve şartları da belirtilerek ihale yoluyla verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

60 İŞYERİNİN KİRASI TAHSİL EDİLMEDİ

Sayıştay denetçileri yaptıkları 2015 incelemesinde ŞUTİM’de bulunan hal pazarındaki bazı kiracıların kiralarının ödemediğini ve buna karşı herhangi bir yasal işlem başlatılmadığını da belirledi. Denetçiler, konuya ilişkin raporda “Hal kira gelirlerinin incelenmesinde 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı kiralarını ödemeyen işyerlerinin olduğu görülmüştür. Bir kişinin 2012 yılından beri kira borcunun olduğu, 2014 yılı için 14 ve 2015 yılı için 60 işyerinin kira borcunun bulunduğu görülmüştür. Kira bedelini yatırmayanlarla ilgili olarak Kanunun 11. maddesinin altı ve yedinci fıkrası ile Yönetmeliğin 50. maddesine göre işlem yapılması sağlanmalıdır. Kamu idaresi cevabında; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde olan merkez halinde hal kira ücretlerini ödemeyenlerle ilgili işlem yapılmamıştır.” ifadelerine yer verdi.

BELGELER TAMAMLANMADAN İŞYERLERİ DEVREDİLDİ

Raporun büyük bir bölümünün haldeki usulsüzlüklere ayrıldığı görülürken, diğer bir usulsüzlüğün de eksik belgeler olduğu anlaşıldı. Denetçiler, eksik belgelere değindiği bölümde şunları kaydetti: “Şanlıurfa Merkez halinde yapılan 57 adet devir dosyalarının incelenmesinde, meslek oda kaydı ile sabıka kaydının olup olmadığını belirleyen adli sicil kaydının olmadığı ve teminat alınmadığı görülmüştür. Yönetmeliğin 29. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu belgelerin devir işlemi yapılmadan önce istenmesi gerekmektedir. Halde bulunan işyerlerinin devrinde yönetmelikte istenen şartların sağlanarak devirden önce istenen belgelerin verilmesi ve teminatın yatırılması sağlanmalıdır.”