Sayıştay, büyükşehir belediyesinde ne var ne yok ortaya döktü


31 / 01 / 2017 12:16

Mustafa ARISÜT-İPEKYOL/ÖZEL HABER

1 MİLYONLUK TEMİNAT YOK

Sayıştay denetçilerinin 2015 yılına ilişkin hazırladığı raporda ilk ele alınan konu hallerde şahıslara tahsis edilen işyerleri için teminat alınmaması konusu oldu. Şanlıurfa ŞUTİM ile Birecik, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde toplam 170 işyerinden teminat alınmadığına yer veren denetçiler, en az 1 milyon lira teminat alınması gerektiğini belirtti. İl ve ilçelerdeki halleri tek tek sıralayan denetçiler, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde merkez (ŞUTİM) halinde 192 işyeri bulunmakta ve her birinin yıllık kirası 3.000 TL olduğundan 192 x 3.000 = 576.000 TL, Birecik halinde 43 işyeri bulunmakta ve her birinin yıllık kirası 2.295 TL olduğundan 43 x 2.295 = 98.685 TL, Suruç halinde 32 işyeri bulunmakta ve her birinin yıllık kirası 2.000 TL olduğundan 32 x 2.000 = 64.000 TL, Ceylanpınar halinde 23 işyeri bulunmakta ve her birinin yıllık kirası 900 ile 1.860TL arasında değiştiği için 26.070 TL (15x900=13.500, 1.140, 1.620, 990, 4x1.740=6.960, 1.860), Viranşehir halinde 72 işyeri bulunmakta ve her birinin yıllık kirası 1.860 TL olduğundan 72 x 1.860 = 133.920 TL'den az olmamak üzere teminat alınması gerekirken hiç teminat alınmamıştır.” ifadelerine yer verdi.

DOLMUŞ KİRALARI TAHSİLATININ TAKİP EDİLMEMESİ

Viranşehir Belediyesi tarafından 2008 tarihinde ihaleye verilen iki minibüs hattının kiralarını ödemediğine değinen denetçiler, Büyükşehir’in sorumluluğuna geçtikten sonra bu tahsilatın takip edilmediği uyarsısında bulundu. Viranşehir Belediyesi’nin ihaleyi veriş biçiminin de usulsüz olduğuna yer veren denetçiler, raporda şunları kaydetti: “Bulguda 63 H 2413 ve 63 H 2414 plakalı araç ihalesini alan kişilere Viranşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Sistemi İşletme Ruhsatı ihale şartnamesinin Sözleşmeye Davet başlıklı 13. maddesi ile sözleşmenin 3. maddesine uygun hareket etmedikleri halde, sözleşme maddesinde belirtilen ‘Ödemelerde gecikme bir ayı geçtiğinde araç seferden men edilir’ yaptırımının uygulanmadığı ifade edilmiştir. İdari şartname ve sözleşmeye göre ihale bedelinin tamamının 15.07.2008 tarihinde T.C. Sayıştay Başkanlığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 11 yatırılmış olması gerekirdi. Bu tarihte yatırılmadığı için araçların seferden men edilmesi gerekirken yapılmamıştır. Diğer taraftan 15.07.2008 tarihinden sonra yatırılan ihale bedellerine ait tutarlar için faiz alınmamıştır.”

Ayrıca Viranşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında ihalesiz dolmuş hatlarının verildiği de tespit edildi.

‘BAZI HATTA TALEP OLMAMAKTADIR’ İFADESİ İRDELENMELİ

Belediyeye ait hat tahsisin herkese duyurulması gerektiğine yer veren denetçiler, ‘bazı hatlara talep olmuyor ifadesinin de irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirtti. Sayıştay raporunda konuya ilişkin, “İdare cevabındaki ‘hatların verilmesini muhakkak ihale usulüne bağlayan bir mevzuat olduğu da açık değildir. Örneğin, belediyenin meslek odasına kayıtlı şoförlere açık çağrısı sonucu hat isteyenlere hat vermek mümkündür. Ayrıca bazen her hatta talep de olmamaktadır’ ifadesinin irdelenmesi gerekir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre toplu taşımaya ilişkin haklar belediyeye aittir. Belediyeye ait olan bu hakkın 2886 sayılı Kanun çerçevesinde ihale yoluyla rekabete uygun, saydam bir şekilde kaç yıllığına olacağı gibi hususları da içerecek şekilde verilmesi gerekir. Bu hakların ihale yoluyla verilmesi gerektiği idari yargı kararlarında yer almıştır. İhaleye çıkıldığında talep olup olmaması ihale sürecinde belli olacaktır. Belediyenin meslek odasına kayıtlı şoförlere açık çağrı sonucu isteyenlere hat vermesinin mümkün olduğunun hangi mevzuata dayandığı anlaşılamamıştır. Viranşehir Belediyesince işlem yapılmış olsa da 6360 sayılı Kanun'la 30.03.2014 tarihi itibariyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve ulaşım hakkında Büyükşehir Belediyesine geçmiştir. Bu nedenle işlemi yapacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesidir. İdari şartname ve sözleşmeye göre ihale bedelinin zamanında yatırılmaması nedeniyle 15.07.2008 tarihinden sonra yatırılan ihale bedellerine ait tutarlar için 15.07.2008 ile yatırıldığı tarihe kadar geçen süreye ait faiz alınması sağlanmalıdır.” denildi.

49 PLAKA İHALESİZ VERİLDİ

Sayıştay denetçileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında 49 taksi plakasını sadece başkanın imzasıyla ihalesiz bir şekilde verildiğini de saptadı. ‘T’ plakaların ihale yoluyla rekabete uygun ve şeffaf bir şekilde verilmesi gerektiğini belirten denetçiler, “Belediye taksi plakalarını verirken, ‘ihalede şeffaflık ve rekabet ilkeleri’ gibi kamu yararını sağlamayı amaçlayan ihale usulüne başvurmaksızın başkan onayı veya encümen kararıyla verebilmesi hukuka uygun değildir. Şanlıurfa Belediyesince 2013 yılında 49 ticari taksiye, dilekçe üzerine ve hiç bir bedel alınmadan izin verilmiştir. İhale yapılmadan fiili bir durum olarak yapılan ancak mevzuatta karşılığı olmayan bu uygulamanın sürdürülebilmesi mümkün değildir.” diye kaydetti.

BİR KİŞİYE 9 TAKSİ PLAKASI

İhalesiz taksi plakası verilmesinin yanı sıra aynı konuda başka bir usulsüzlük daha ortaya çıktı. Birden fazla kişilere taksi plakasının verildiği ve bunun usulsüzlük olduğu anlaşılan raporda bunların şahıslardan geri alınması istendi. Mesleği şoförlük olanların kendisi kullanacak ve geçim kaynağı olacak şekilde plakaların tahsis edilmesi gerektiğine değinen denetçiler, raporda şunları kaydetti: “86/10553 sayılı Kararda da görüleceği üzere bir kişiye birden fazla plaka verilemez. Belgelerin incelenmesinde Karara aykırı olarak Fatoş B. adına 2, Yeter A. adına 3, Bakır T. adına 3, Bülent P. adına 4, İzzet S. adına 2, İbrahim Halil T. adına 2, İbrahim Ç. adına 2, Ali B. adına 9, Halit C. adına 2, Mehmet D. adına 2, Fırat A. adına 6, Hasan K. adına 6, Kamil Ö. adına 8, Keziban K. adına 7 tane ticari taksi plakası bulunmaktadır. Bu kişilerin birden fazla taksi plakası nasıl aldığı anlaşılamamıştır.”

İLÇELER KENT MOBİLYALARINI GEÇ DEVRETTİ

Sayıştay denetçileri, kent mobilyalarının dolayısıyla açık hava reklamlarının büyükşehir belediyesine devrinin de geç yapıldığına yer vererek, bu konuda kanuni yaptırımın uygulanmadığını belirledi. Büyükşehir statüsüne geçildikten sonra açık hava reklam gelirlerinin tüm ilçe belediyelerince büyükşehir belediyesine devredilmiş olması gerektiğini hatırlatan denetçiler, gerekli yazışmaların yapıldığını ancak Karaköprü Belediyesince devredilmediği halde bir yaptırım uygulanmadığını şu ifadelerle anlattı: “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.11.2014 gün ve 8293 sayılı yazı ile Karaköprü Belediyesine yazılan yazıda kent mobilyaları reklam sözleşmesini Yasa gereği bütün hak / alacak ve borç yükümlülükleriyle birlikte Büyükşehir belediyesine devredilmesi gerektiği bildirilmiş, Karaköprü Belediyesi 17.11.2014 gün ve 1107 sayılı cevabi yazıda devir işleminin yapılmasının mümkün olmadığı belirtilmiş, Büyükşehir Belediyesince tekrar 12.02.2015 gün ve 146 sayılı yazıda reklam ihale dosyası ve sözleşmesinin gönderilmesi, aksi taktirde 15 gün içerisinde yargı yoluna başvurulacağı belirtilmiş ancak her hangi bir işlem yapılmamıştır. Karaköprü Belediyesinin 04.09.2015 gün ve 662 sayılı yazı ekinde ihale dosyası ile sözleşmenin gönderildiği bildirilmiştir. Dosya gönderilmesine karşın devredilmesi gereken Mart 2014 yılı kirası Nisan ayının 5. gününe kadar ödeneceğinden dolayı bu tarihten devredildiği tarihe kadar geçen sürenin gelirleri toplamı (ana para + faiz) 226.768,77 TL devredilmemiştir. Karaköprü Belediyesince tahsil edilen ancak Büyükşehir Belediyesinin geliri olan 226.768,77 TL'nin Büyükşehir Belediye hesaplarına alınması için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.”

Aynı şekilde Hilvan Belediyesinin de açık hava reklam gelirlerinden vazgeçmemek için direndiği ve buna karşın büyükşehir belediyesinin yasal bir girişimde bulunmadığı anlaşıldı.

YARIN

- KAÇAK ÇALIŞAN VE DENETLENMEYEN SERVİSLER

- HALK OTOBÜSÜ HATLARININ İHALESİZ VERİLMESİ

- TAŞINMAZLARIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ

- 37 YILDIR AYNI KİRACILARIN OTURMASI