Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
 CANIMIZ NE KADAR YANMAKTA?
                                       Müslümanları bir duvarın...
NE İŞLERLE MEŞGULUZ?
                          Yaşadığımız modern çağın cenderesinde, belki de en çok eriyip heba olanlar; bu günün Müslümanlardır...
KİRALIK AKILLAR
Kendi vatanına yabancı, yabancıya dost olan herkes/ Ne bu Âlem'de, ne ebedi âlemde elde edemez sağlıklı bir nefes! Aklını başkasına kiraya veren her mey' us/ Köstebek gibidir, daima alttan oyup durur, iyilik namına ne varsa batar ona...
NELER OLUYOR DÜNYAMIZDA?
                       Kanlı ay tutulmasına mı korkup üzülelim, yoksa durmak bitmek bilmeyen devam eden hukuksuz savaşlara mı ağlayalım?...
MUHAMMED GÜZEL HOCAYI ANARKEN
                                            ...
BİZE OLDU BÖYLE?
01 Ağustos 2018 Çarşamba günü, Hakkâri Yüksekova üst bölgesine eşini ziyaret dönüşünde; hain PKK, çetelerinin yola döşedikleri mayının patlaması sonucu Şehid düşen Nurcan ve minicik oğlu Bedirhan Mustafa'nın aziz anısına! Ruhunuz...
 BAKIŞ AÇIMIZ NASIL OLMALIDIR?
                                                ...
SÖYLEDİKLERİMİZİ ÖNCE KENDİMİZ YAPMALIYIZ!
Birileri vicdandan,merhametten mi bahsediyor? O halde önce, kendileri vicdan sahibi olmalılar! Başkalarına acımalı, hak hukuk bilmeli,gözetmeli ve diğer insanların haklarına tevessül ve tecavüz etmemeli. Ağlatmak 'istiyorsanız önce siz...
SIRADA BEKLEMEKTE!
Güneş batmaya doğru, ve zaman tükenmekte,Yakında firak vakti; ve dostlar tükenmekte!Acı ve keder yurdu, şu koskoca dünyada,Daha nice âşıklar, sırada beklemekte!Ey kaygan zeminli çağ; söyle nerde insanlık?Yüz binlerce fikirli, insan, sende...
İNSAN GÜCÜNÜ AŞAN HER ŞEY ONU BİTTAB DÜŞÜRÜR?
İNSAN GÜCÜNÜ AŞAN HER ŞEY ONU BİTTABDÜŞÜRÜR?  Evvela:'En başta, her kim olursa olsun, ister sivil ister resmi, ister amir istermemur, ister işçi isterse işveren olsun; insanlara karşı kullanılan her türlüşiddete, zor ve zorbalık...
BİR İKİNDİ VAKTİYDİ
  Onikiler mahallesinin, mana kokan o eskimez Ahmediye Cami'nin imamı, başka biryere tayin olunalı daha birkaç ay olmuştu… Cami'de, İmamlıktan emekli olanAbdurrahmanhoca fahri olarak görev yapmaktaydı… Ara sıra Molla Salih Hoca...
SEVGİYİ İSRAF ETMEK NEDAMET GETİRİR
Bir Müslüman için; ÖnceALLAH, sonra Resulü (s.a.v)'ne karşı olan sevgide sınır yoktur… Bunun dışındakitüm sevgilerin, ölçülü ve kayıtlı olması gerekmektedir! Aksi halde, gereksiz vehak edilmeyen aşırı bağlılık ve sevgiler;...
İNSANI YAŞATMAK İÇİN BİR DÜNYA İNŞA ETMEK
'Şeyh Edeb Ali'nin: ' Damadı Osman Gazi'ye; Ey Oğul! İnsanı yaşat kidevlet yaşasın” yaptığı nasihati, insanın ve insanlığın ihmal edildiği birdünyanın; hiçbir şeye yarayamayacağını anlatmak için değil miydi?...
İNSAN NİSYAN VE İSYAN
  İnsan;fıtrata uygun yaşadığı sürece, en güzel surette yaratılan ve Allah'ın muhatapaldığı halifesi! Nisyan; insanın kendini, yaratılış gerçeğini, kendisineyapılan ve yapılmış olan ikramı unutmanın eseri, yani kayıtsız...
İSLAM ALEMİNİN DAĞINIKLIĞI VE SEBEPLERİ
İSLAM ALEMİNİN DAĞINIKLIĞI VE SEBEPLERİ'Yüce Rabbimizin, dünyayı tarif eden şu yüce buyruğuna,iyice kulak verelim: 'İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüşyığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden...
YA BİR YOL TUT YA BİR YOL BUL YA DA BİR YOL AÇ!
  Yaşadığımızşu imtihan dünyasında, insan olarak yaşamımız süresince; önümüze çıkmasımuhtemel olan sayısız badirelerin olacağı muhakkaktır… İyilerin kötülerle,iyiliğin kötülükle; aydınların karanlık adamlarla, Ariflerin...
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMİNDE SANDIKTAN ÇIKAN MESAJ NASIL OKUNMALI?
'Hafıza-i beşer nisyana maluldür”kaidesince; maziyi çabuk unuttuğu için, insanoğlu daima yenilemek, yenilenmek veyeniletmek cehdi içinde olup, istikbal arzusunu devam ettirmek ister. TürkiyeCumhuriyeti kurulduğu günden bu güne kadar, insanların;...
SEÇİM VE GEÇİM
  İnsanoğlu, masum ve hiçbir şeye karşımükellef olmadan; günahsız ve tertemiz dünyaya gelir. Akıl baliğ olmayıncayakadar, yüce yaratan hiçbir insanı; tekliflerine karşı sorumlu tutmaz ve budönem içerisinde vefat ettiği takdirde de,...
DÜNDEN BU GÜNE SEÇİMLER
  Türkiyeolarak, onlarca seçim, onlarca darbe ve gizli açık e-Muhtıraya hem ev sahipliğihem de şahitlik yapan belki de tek ülkeyiz… Son yüz yıl Türkiye'sinebaktığımızda, Cumhuriyet'in (1923) ilanından bu güne; ülke her on...
GEZERKEN GÖRDÜKLERİMİZ
 Bir seyyah mı çok şey öğrenir, yoksa bir bilgin mi sorusuna; çoğu kimsenin, bir seyyah çok şey öğrenir dedikleri vakidir… 2006 ‘dan bu güne tam on iki yıl geçti ve bendeniz, ülkenin bir çok ilini görme fırsatını elde etti. Ha,...
GÜNDEMİ MEŞGUL EDEN ŞEYLER
  Gündemdekisiyasetçilerin birbirleriyle kıran kırana, yarış halinde olmalarına, bir deinsanlara vaat ettiklerine bakınca; her halde memlekette herkes milletvekiliolacak diye bir düşünce hâsıl olur bendenizde. Meydanlarda kalabalık kitlelerehitap...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (10)
  Yarın bayram! Evet, Ramazan ayınınorucunu tuttuk, aç kaldık susadık, takatten düştük, kimi zaman yorulduk amasabrettik; akşam olduğunda, bol çeşitli sofralarımıza kurulup buz gibi sularımeşrubatları kana kana içip kendimize geldik....
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (9)
  Azad günleri! Nasıl geldin, ne çabukgeçtin, aziz Ramazan ayı! Bir güzel muhasebe yapalım nefislerimizi hesabaçekelim: 'Tuttuk oruçlarımızı, tutmasına Allah'a sonsuz hamdü senalarolsun!Peki, tuttuğumuz Oruçlarımız bizi tuttu...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (8)
  'Şüphesizgöklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün art arda gelişinde,elbette akıl sahipleri için ayetler/ deliller vardır… (Al-i İmran/ 190'dan 194üncü ayetlere kadar okunmalıdır) Hamlıktan kurtulup, kemale...