‘Şanlıurfa lojistik üs konumundadır’

İşadamlarını Şanlıurfa’ya yatırım yapmaya davet eden Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, “GAP Bölgesi’nin merkezinde olan Şanlıurfa OSB, gelişmiş altyapı yatırımları ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, aynı zamanda Ortadoğu pazarına açılmak isteyen firmaların lojistik üssü konumundadır” dedi.

23 / 03 / 2017 13:19

(Röportaj: Hüseyin ÖZKAN-İPEKYOL)

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine (OSB) son yıllarda yapılan yatırımlarla hem Şanlıurfa ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlanıyor. Binlerce insana istihdam sağlayan Şanlıurfa OSB gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen yatırımcılara önemli avantajlar sağlıyor. Hükümetin 6. Bölge teşvikleri kapsamına aldığı Şanlıurfa hem tarım hem de turist potansiyelini sanayiye de yansıtmak istiyor. Biz de Gazete İpekyol olarak Şanlıurfa OSB Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce başlayan Yunus Emre Aksu ile OSB’nin mevcut durumunu, avantaj ve dezavantajlarını, önlerine koydukları hedeflerini konuştuk ve ‘Neden yatırımcı Şanlıurfa’ya gelmeli’ sorusuna cevap aradık.

  

Yaklaşık 4 aylık bir zaman dilimi oldu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü görevine başlamanız, bu zaman diliminde Şanlıurfa OSB’ye ilişkin olarak ilk izlenimleriniz neler oldu?

Şanlıurfa’da bölgenin hassasiyeti, kendine özgü dinamikleri, 2001’den önceki yanlış uygulanan politikaların yansıması olan bir OSB ile karşılaştık fakat iç paydaşlarımız yani personelimiz ve partnerlerimizin öz verisi, dış paydaşlarımız yani sanayicimizin iyi niyeti, başta Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna olmak üzere müteşebbis heyetimizin çözüm ve sonuç odaklı yaklaşımı ile Şanlıurfa sanayisinin hak ettiği yere geleceğine inancım tamdır.

1989 yılında kurulan bir organize sanayimiz var. Yani ne çok genciz ne de çok yaşlıyız. Bunu avantaja çevireceğiz. Ayrıca 17 bin dönüm bir sanayi alanına sahibiz. Alan bakımından Türkiye’de ilk 10 OSB arasındayız. Göreve ilk başladığımda sanayicimizin alt yapı ile ilgili sorunları vardı. Bunları mümkün olduğu kadar kendi imkanlarımız ile gidermeye çalıştık. Yolları stabil hale getirdik, elektrik ve su alt yapılarını hazırladık. Tekstil ve ayakkabıcılar kümelenme merkezlerinde sayın valimizin de destekleri ile iyi bir ivme kazandırdık.

12390 dönüm tevsi alan altyapı çalışmaları kapsamında 4 ayrı kısımda kesif ve proje çalışmalarımızı teknik ekibimizin yoğun çalışmaları sonucunda çok kısa bir zamanda tamamlayarak bakanlığımıza gönderdik Nisan Ayında ihale ilanına çıkılmasını bekliyoruz


Şanlıurfa OSB sürekli büyüyen bir konumda. Şu anda sanırım 3. OSB için yer tahsisleri yapılıyor. Gerek alt yapı gerekse de üst yapı olarak ne gibi çalışmalar yürütülüyor. Bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda?

Aslında 3. OSB değil biz 4. OSB’de yer tahsislerine başladık. Şanlıurfa Organize Sanayisi 4 kısımdan oluşmakta. 1. Kısım, 1. Kısım ilave alan batı, 1. Kısım ilave alan doğu ve 2. Kısım yani aslında bizim organize sanayimiz biz kısım diyoruz. Aslında 4 bölgeden oluşuyor; hatta ve hatta diğer iller ile karşılaştırdığımızda bu bölgeler ayrı ayrı organize sanayiler sayılır. Komşu ilimiz için ne diyoruz ‘5. Organize Sanayi bitti, 6’ıncıya başladılar.’ Şanlıurfa OSB de 4. Bölgeyi bitiriyor nasipse 5. Bölgeye başlıyor.

Alt yapıda eksikliklerimiz var fakat bu sanayicinin yatırımını engelleyecek düzeyde eksiklikler değil; tamamlanması için de boş durmadık. Acil olanları kendi imkanlarımız ile tamamladık. Nasipse bakanlığımız nisan ayında alt yapı ihale ilanına çıkacak. Toplamda 4 kısımda tüm eksikliklerimiz 2018 başına kadar tamamlanmış olacak. 575 parselden oluşan bir sanayi bölgemiz var. 414 parsel tahsis edilmiş durumda 161 parselimiz yatırımcısını bekliyor.


Şanlıurfa 6. Bölge teşvikleri kapsamında olan bir il. Şanlıurfa olarak bu teşviklerden yeterince faydalanabiliyor muyuz?

1989 yılında kurulan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, hükümetin başlatmış olduğu teşvik kapsamıyla birlikte son yıllarda yoğun talep görüyor. Birçok ünlü markanın da aralarında bulunduğu 1. 2. Bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların uğrak noktası haline gelen iş adamlarının bölgede yapmış oldukları keşifleri ve araştırmaları olumlu sonuçların alınmasına neden oluyor. OSB’de tek düze kurulu tesislerimize çeşitlilik sağlayarak, teşvik yasası kapsamında 6. Bölge olma avantajını da arkamıza alarak gıda, tekstil, metal, giyim, enerji, kağıt ve kağıt ürünleri, kimya, sağlık gereçleri, kauçuk ve kauçuk ürünleri, elektrikli teçhizat, mobilya, makine sektörlerinden firmalarında içinde bulunduğu karma OSB’si oluşturuldu. Bu sektörlere yer tahsisi yapılırken ülkemizin öncü kuruluşları, bölgemize lokomotif etkisi yapacak köklü firmaların seçilmesinde özen verildi ve adı geçen bu ürünlerin Şanlıurfa Organizesinde üretilip ihraç edilmesi bölgemize büyük katkı sunmuştur.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında Şanlıurfa OSB’de de istihdamın arttırılmasına yönelik bir hareketlilik var mı?

Tabi ki var, bu konuyla ilgili hemen hemen her gün burada bulunan yatırımcılarımızla bir araya geliyor, istihdam konusunda neler yapabiliriz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine yönelik sanayici işadamlarımıza yönelik bir toplantı gerçekleştirdik. SGK, İŞKUR KOSGEB ile birlikte ortak düzenlediğimiz toplantıya birçok yatırımcı iş adamı katıldı ve istihdam konusunda devletin onlara ne gibi katkı sunduklarını ve bunlardan nasıl faydalanabileceklerini anlattık. Verimli bir toplantı oldu bizler adına. Genç nüfusa sahip olan Şanlıurfa’da, işsizlik yok, maalesef iş beğenmeme var. İŞKUR İl Müdürlüğüne talepte bulunan işsiz sayısı aldığımız son rakamlara göre 20 binin üzerinde. Sanayici iş adamlarımızın da bunlardan faydalanması gerekiyor. Çünkü Milli İstihdam Seferberliği Projesi adı altında başlatılan istihdam konusunda işveren sadece maaş ödeyecek, devlet ise çalışan kişinin güvencesini ve vergi indirimi sağlayacak. Bilgilendirme toplantımızın verimli geçtiğini gördük. Mevcutta yüzde 37 seviyelerinde istihdam artışı öngörüyoruz.


Organize sanayi bölgeleri uzun süreli plan ve 

programlar dahilinde büy

üyen yerler. Şanlıurfa OSB olarak önünüze ne gibi hedefler koyuyorsunuz. Avantaj ve dezavantajları da göz önüne alarak kısa, orta ve uzun vadeli olarak neler yapılabilir?

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB'leri şöyle tanımlıyor: “Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir." Bu tanım aynı zamanda bizim asli işimizi de tanımlıyor. Fakat biz Şanlıurfa’da rutinin dışına çıkacağız. Daha inovatif daha vizyoner, her aşamasında Kaizen, AR-GE, sürekli iyileştirme unsurları ile yoğrulmuş bir organize sanayi oluşturmayı hedefliyoruz. Üretim jargonuna Almanya patentli bir kavram eklendi. Endüstri 4.0, geleneksel altyapılar, eskimiş tezgahlar ve miadını doldurmaya yüz tutmuş makineler piyasadan birer birer yok oluyor. Hız, esneklik, düşük maliyet, verim… Konuşan ve hatta akıl yürüten robotlar, büyük veriler ve bulut bilişim gibi birçok alt kola sahip Endüstri 4.0, nesnelerin internetiyle fiziksel dünyayı sanal dünyaya bağlayacak, milyarlarca cihaz World Wide Web dediğimiz ‘dünyayı saran ağda’ eş zamanlı yer alabilecek.

Özellikle 90'lı yılların başından itibaren sanayi ötesi döneme geçiş, yani 3. Sanayi Devrimi ile ilgili alan Türkiye'de hem sanayi erbabının hem üniversitelerin hem araştırma merkezlerinin ortak ilgi odaklarından birisi olmuştur. Şimdi artık 4. Sanayi Devrimi konuşuluyor. 4. Sanayi Devrimi dijitalleşmenin, dijital ortamların bireysel olarak daha iyi kullanılmasının ve özellikle sanayide dijitalleşmenin önünü açacak bir adımdır. Türkiye maalesef 1, 2 ve 3. Sanayi Devrimlerinde geriden takip etmiştir. Ne yazık ki, 1 ve 2. Sanayi Devrimini neredeyse 100 yıl geriden, 3. Sanayi Devrimini de 30 yıl geriden takip etmiştir.


Bu farkı Türkiye olarak nasıl kapatabiliriz?

Şimdi bu farkı kapatabilmek için önümüzde çok önemli bir imkan belirmiştir. Bu 4. Sanayi Devrimine ayak uydurabilmek için Türkiye'nin atacağı adımlar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü tarafından Bakanlar Kuruluna takdim edilmiştir. Bu çerçevede Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu diye, ilgili kurumların her birisinin, devletin ve üniversitelerin içinde olacağı bir dönüşüm platformu oluşturulmaktadır. Özellikle 3 alanda dönüşümün 4. Sanayi Devrimini yakalamak bakımından hayati önemde olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi istihdam yapısının değiştirilmesi ve Türkiye'de yüksek nitelikli iş gücünün sayısının artırılması için yapılması gereken dönüşüm çalışmalarıdır. Şuanda imalat sanayisindeki üretimde yer alan işçilerimizin sadece yüzde 12'si üniversite mezunudur. Bu altyapının süratle yenilenmesi ve bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Ayrıca katma değer üretilebilmesi için ciddi bir şekilde işgücünün vasıflarının artırılması gerektiği gibi sanayideki teknoloji kapasitesinin de artırılması lazım. Bu çerçevede Türkiye'de hala sanayimizin ana direğini oluşturan KOBİ'lerdir. KOBİ'lerimiz istihdamın 3'te 2'sini oluşturuyor. Buna karşılık KOBİ'lerimiz toplam katma değerin yüzde 45'ini oluşturuyor. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için KOBİ'lerimizin bir dönüşüm sürecinin içinden geçmesi ve bu dönüşüm sürecinde de Dijital Dönüşüm Platformunun etkin bir şekilde rol almasını öngörüyoruz. Bugün ihracatımızın sadece yüzde 3 buçuğunun ileri teknoloji ürünlerinden oluştuğunu düşünürsek bu alanda atılması gereken daha çok adım var, almamız gereken çok mesafe var. Bunun için bir üçüncü alan ise eğitim alanıdır. Eğitim alanındaki dönüşümün sağlanması dijital dönüşüm süreçlerine uyumlu bir şekilde hem liselerin hem teknik liselerin hem de üniversitelerin çok ciddi bir şekilde dönüşümden geçmesi önemlidir. Böyle yeni süreçlerde dünyada rekabet edebilecek bir ülke durumuna inşallah gelebileceğiz. Zaten birçok ülke Japonya'sından Avrupa Birliği ülkelerine kadar, Amerika Birleşik Devletlerinden Kanada'ya kadar, Hindistan'a kadar dünyada birçok ülkede bu sanayi 4.0 ile ilgili dönüşüm alanlarını tespit etmiş ve bunlarla ilgili çalışmalarını hızlandırmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ortaya konulan hükümetin ana belirleyici inisiyatif olan unsur olduğu ama bütün sanayinin paydaşlarının da bu süreçlerde katkı sunacak bir süreci yaşarız ve Türkiye çok hızlı bir şekilde 1., 2. ve 3. Sanayi Devrimlerinde geriden gelmesinin telafi eder. Sanayi 4.0 aradaki farkı çok hızlı sürede tamamlayarak yolumuza devam ederiz.  Şanlıurfa OSB olarak hedefimiz sanayi 4.0 devriminin Türkiye’deki en iyi uygulayıcısı olmaktır.


Başbakan Binali Yıldırım tarafından 23 il için açıklana

n Cazibe Merkezleri Programında yine Şanlıurfa’ya önemli avantajlar sağlandı. Şanlıurfa OSB Müdürü olarak ‘Yatırımcı neden Urfa’ya gelsin’ sorusuna ne cevap verirsiniz?

Şanlıurfa, bölgenin cazibe merkezi. Kalkınma Bakanlığının başlattığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 il arasında en fazla başvurunun yapıldığı il Şanlıurfa’dır.

Başvurular arasında; hedef koyduğumuz sanayi 4.0 devrimini uygulayan, katma değeri yüksek ürün üreten firmalar başta gelmektedir. Mevcutta 192 milyon olan ihracat hacmimiz bu firmalar ile 5 milyar seviyelerine yükselecektir.

Türkiye’nin en önemli tarım ve turizm şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, son dönemde sanayide sergilediği hızlı büyüme performansı ile adından söz ettirmeye devam edecektir. GAP Bölgesi’nin merkezinde olan Şanlıurfa OSB, gelişmiş altyapı yatırımları ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, aynı zamanda Ortadoğu pazarına açılmak isteyen firmaların lojistik üssü konumundadır. Firmalar Ortadoğu pazarına gireceklerse, Şanlıurfa lojistik açıdan doğal bir çekim merkezidir.

---BİTTİ---


YUNUS EMRE AKSU KİMDİR?

1982 yılında Kayseri’de doğan Aksu, Eskişehir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinde lisans eğitim alarak, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesi almıştır. İş hayatına üretim sektöründe inovasyon, planlama ve verimlilik çalışmaları ile başladı. Kamu, özel sektör ve STK’larda verimlilik, Avrupa Birliği projeleri, kurumsal risk yönetim sistemleri, iç tetkik modellemeleri, stratejik plan, bütçe ve ön mali kontrol sistemleri alanlarında danışmanlık yaptı. Türkiye genelinde çeşitli üniversite ve STK’larda verimlilik, stratejik yönetim ve planlama, performansa tabanlı bütçe sistemleri, yalın üretim, takım oluşturma, 5S, TPM, SMED, hücresel üretim, iş ve metot etüdü, çekme ve kanban sistemleri, iç tetkik, süreç yönetimi, kurumsal risk yönetimi, 6 sigma gibi konularda eğitim ve seminerler gerçekleştirdi. Evli ve iki çocuk babası Aksu’nun ‘İşletmelerde Verimlilik’ adında yayınlanmış bir de kitabı bulunmaktadır.

Aksu, 2016 Kasım ayında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak atanmıştır. Hülasa; iş hayatımın büyük bölümü fabrikalarda yani organize sanayilerde geçmiştir.