AÇLIK

31 / 01 / 2018

Bedenin açlığı, kafanın açlığı ve daha da önemlisi gönlün açlığı.

Açlık daireleri helezonik bir tarzda bağlı birbirine.

Bazen biri, bazen öbürü, bazen de diğeri çıkar gün yüzüne.

Kimi zaman hep birlikte taarruza geçerler mukavemet gücünüz kırılır.

Teslim-i silah etmekten başka elinizde bir seçenek kalmaz.

Bu gibi durumlarda bütün benliğiniz tamamen katı, kaskatı bir leş yığını kesilir.

İnsan olduğunuzu unutur,  hayvanlaştığınızı duyumsarsınız.

Sadece behimi (cinsel) yetileriniz hareket halindedir.

Diğer ulvi yetileriniz geçici bir süreliğine tatile çıkmış.

Hatta bazen dönmemek üzere gitmişlerdir.

Görünürde bir ağaç kütüğü gibi donuk ve rezil bir uzviyet kalmıştır.

İnsiyaklar, iştiyaklar ve iptilalar tarafından kıskıvrak kuşatılmış bir uzviyet.

Kamil insan, bu açlık daireleri arasında mütecanis bir terkip kurabilmeyi başarabilmiş insandır.

“İd” ve “ego”nun yığınla müstehzi ve müstehcen arzularına karşı

yelkenleri suya indirmek zorunda kalan zavallı ve savunmasız bir “süper ego.”

Benim egom.

Hayasız fısıltılar geliyor kulağa.

Serazat düşler giriyor dimağa.

Hiçbir dua, münacat ve yakarış fayda vermiyor, önlerini kesemiyor.

İstila ediyorlar tüm benliğinizi keyiflerince.

(02/07/2009 tarihli sayıklamadan)