VAKIA, HEPSİ DOĞRU SÖYLEMİŞTİR!

10 / 05 / 2017

Kuran, evrenseldir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü evrensel olduğuna delalet eden beyanları mevcuttur. Kuran, tarihseldir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü tarihsel olduğuna delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran, hem tarihseldir hem de evrensel diyen de vakıa doğru söylemiştir. Çünkü hem tarihsel hem evrensel olduğuna delalet eden beyanları mevcuttur.

 

Kuran da nesh vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü neshin vaki olduğuna delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran da nesh yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü neshin vaki olmadığına delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Hz. İsa (as) ölmüştür, geri gelmeyecektir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü Hz. İsa’nın öldüğüne delalet eden beyanlar mevcuttur. Hz. İsa ölmemiştir göğe kaldırılmıştır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü Hz. İsa’nın ölmediğine delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Kabir azabı yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü kabir azabının olmadığına delalet eden beyanlar mevcuttur. Kabir azabı vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü kabir azabının olduğuna delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Şefaat haktır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü şefaatin hak olduğuna delalet eden beyanlar mevcuttur. Şefaat yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü şefaatin olmadığına delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Tevessül vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü tevessülün olduğuna delalet eden beyanlar mevcuttur. Tevessül yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü tevessülün olmadığına delalet eden beyanlar mevcuttur.

Gaybı sadece nebiler bilir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü gaybın sadece nebilere bildirileceğine delalet eden beyanlar mevcuttur. Gaybı nebiler dışındaki has kullar da bilir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

İnsan, fiillerinde özgürdür diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. İnsan, fiillerinde özgür değildir, cebir altındadır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Rü’yet (ahirette Allah’ı görmek) haktır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Rü’yet imkansızdır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Recm vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Recm yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur 

 

Kıyamet alametleri vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.  Kıyamet alametleri yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Mürted’in (dinden dönenin) hayat hakkı yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.  Mürted’in hayat hakkı vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

İslam seyf (kılıç) dinidir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. İslam hoşgörü dinidir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

İslam da muayyen bir yönetim şekli vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. İslam da muayyen bir yönetim şekli yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Cehennem sonsuzdur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Cehennem sonludur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

İblis cinlerdendir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. İblis meleklerdendir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Çocuk yaştaki kızlarla evlenmek caizdir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Çocuk yaştaki kızlarla evlenmek caiz değildir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Batın ilim vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Batın ilim yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Hızır melekti diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Hızır salih bir insandır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Hızır nebidir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Mensuh ayet sayısı beştir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Mensuh ayet sayısı yüz veya otuzdur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

Vahy-i gayr-i metluv vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Vahy-i gayr-i metluv yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

Kutsi Hadis vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Kutsi Hadis yoktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Allah’ın muradı çokeşliliktir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Allah’ın muradı tekeşliliktir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Garanik olayı vaki olmuştur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Garanik olayı safsatadır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Rabıta şirktir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Rabıta şirk değil tevhidin bizatihi kendisidir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet  eden beyanlar mevcuttur.

 

Kuran mahluktur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran mahluk değil kadimdir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur   

 

İmanın şartı altıdır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar  mevcuttur. İmanın şartı beştir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar  mevcuttur.

 

Amel imanın cüz’üdür diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar  mevcuttur. Amel imanın cüz’ü değildir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Şerrin gerçek faili insandır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Şerrin gerçek faili Allah’tır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

Allah göktedir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Allah her yerdedir ve aynı zamanda hiçbir yerde değildir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Kuranda antropomorfik (insan biçemci) bir Allah tasavvuru vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran da antropomorfik değil tenzihçi bir Allah tasavvuru vardır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

Resullulah Mirac da Allah’ı gördü diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Resullulah Mirac da kesinlikle Allah’ı görmedi diyen vakıa doğru söylemiştir. Çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Müteşabih ayetlerin manasını ilimde derinleşenler de bilir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

Kuranın bilimsel tefsiri mümkündür diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran’ın bilimsel tefsiri muhaldir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Beda, vakidir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Beda, batıldır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Mut’a nikahı vardır ve caizdir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Mut’a nikahı yoktur ve caiz değildir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Takiyye vardır ve caizdir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Takiyye yoktur ve caiz değildir diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Kuran da tahrif vuku bulmuştur diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Kuran da tahrif kesinlikle vuku bulmamıştır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Abdest’te ayakların yıkanması farzdır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur. Abdest’te ayakların mesh edilmesi farzdır diyen vakıa doğru söylemiştir çünkü bu manaya delalet eden beyanlar mevcuttur.

 

Vakıa, hepsi doğru söylemiştir!