TEGV Nedir?

03 / 02 / 2017

Herkese merhabalar,

Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bir TEGV’li olarak bundan sonra sizlere bu köşeden TEGV’in kapılarını aralayacağım. TEGV’de nedir, neler var, neler oluyor ve ‘TEGV Gönüllülüğü’ nedir gibi soruları cevaplamaya çalışacağım ayrıca sizleri her hafta TEGV’de gerçekleştirilen etkinliklerden haberdar edeceğim. Şimdiden herkese keyifli okumalar diliyorum.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kısa adıyla TEGV, eğitimin her şeyin başı olduğuna inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyen ile Suna Kıraç’ın liderliğinde 23 Ocak 1995 tarihinde “temel eğitime destek vermek amacıyla” kurulan ulusal bir vakıftır. TEGV’in temel amacı, ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde eğitim desteği vermektir. Kurulduğu tarihten bu yana TEGV, ülkemizin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olmuştur. 22 yılda 2.339.823 çocuğa ulaşmayı başaran TEGV, aynı zamanda 70.000 gönüllüye de ulaşmıştır.

TEGV, büyük bir çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu eğitim gönüllülerini çocuklar ile buluşturarak okul dışı saatlerde dört temel alanda, okuma-yazma, fen, matematik ve sanat, çocukların eğitimine destek vermektedir. TEGV’de hem eğlenmek, hem de öğrenmek için planlanan eğitim süreçleri etkinlik olarak adlandırılmakta ve okuldan farklı bir ortamda, öğretmen- öğrenci ilişkisine alternatif gönüllü- çocuk ilişkisiyle sunulmaktadır. Böylece TEGV çocuklar için hem farklı bir ortam hem de yeni öğrenme/pekiştirme biçimlerini bir arada sunmaktadır. TEGV’de çocuklarımızın yaratıcı, özgün, yeteneklerini gösterebilen, bireysel farkındalığını tanıyan ve özgüveni yüksek bireyler olması için çabalamaktayız. Bu hedefte oluşturulan TEGV eğitim modeli rengârenk, çocuk dostu mekânlar, donanımlı gönüllüler, çocuk merkezci özgün eğitim programı ve bütüncül sistematik yönetişim yapısı olmak üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır.

TEGV’in eğitim programları alanında uzman danışmanlar ve TEGV eğitim uzmanlarınca hazırlanmaktadır. TEGV etkinliklerini uygulayan eğitim gönüllülerimiz çocuklarla etkinlikleri gerçekleştirmeden önce mutlaka eğitim almaktadır. Bu eğitimleröncelikle gönüllülerimizin çocuklarla çalışma sürecine dair bilgiler edindiği temel gönüllü eğitimi ve sonrasında uygulayacakları etkinlik eğitiminin içeriğini öğrendikleri etkinlik eğitimi olarak gerçekleşmektedir. İçerikleri uzmanlarca hazırlanmış eğitimleri almak ve uygulamak gönüllülerimizde farkındalık yaratmakta, kişisel gelişimlerine ciddi katkılar sunmaktadır. TEGV’de birçok projenin, etkinliğin ve sosyal aktivitenin parçası haline gelen gönüllülerimiz için TEGV ciddi bir sosyalleşme alanı da sağlamaktadır.

TEGV’de süreç temelli iki tür etkinlik bulunmaktadır. Bunlar, standart etkinlikler; 10 (on)  hafta boyunca uygulanmaktadır ve kısa süreli etkinlikler; sadece 1 (bir) hafta 1,5 (bir buçuk) saat uygulanmaktadır. TEGV etkinlikleri sadece vakfımızın alanında değil, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda okullarda da uygulanabilmektedir. Etkinlik bazında sponsor ve bağış destekleri ile ilerleyen TEGV’de tüm eğitimler ücretsiz olarak ilköğretim çağındaki tüm çocuklarımıza(1.sınıftan-8.sınıfa kadar) sunulmaktadır.

TEGV’de Neler Var?

TEGV, ilköğretim çağındaki tüm çocuklarımızı dört temel alanda desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu alanlar; okuma-yazma, fen, matematik ve sanat alanlarıdır. Bu bağlamda aşağıda kısaca içeriğini belirttiğim etkinlikler, TEGV eğitim programlarında yer almaktadır.

1.  Birlikte Öğrenelim

Birlikte Öğrenelim Etkinliği, 1. sınıf çocuklarımıza yöneliktir ve 1. sınıf çocuklarımızın dil ve iletişim, bilişsel, özyönetim, işbirliği ve grup çalışması, motor ve sanatsal becerilerinin gelişmesine destek vermektedir. Temel kazanımları arasında duyguları tanıma, yardımlaşma ve sorumluluk kavramları üzerine düşünme, etkili dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirme, takım çalışması ve işbirliği yapabilme, temel okuma ve matematik becerilerini geliştirme yer almaktadır.

2.  Bilişim Etkinliği

Bilişim etkinliği, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini hayatın her alanında kullanabilen ve bilgi toplumunun birer bireyi olan çocuklar yetiştirmek için yola çıkan bir etkinliğimizdir. Günümüzde hızla gelişen teknolojinin içinde doğan çocukların, tüketici konumdan üretici konuma geçmesi, matematiksel düşünmeyi anlaması, yorumlaması ve zihinsel becerilerini artırabilmesi amaçlanmaktadır. Temel kazanımları arasında, programlama bilgi ve becerilerini kazanma, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerinin artması, sistematik düşünebilme ve yaratıcı düşünme yer alan programımız, bilişimi çocuklarımıza oyunlarla öğretmeyi amaçlamaktadır.

3.  Matematik Eğlenerek Öğren Etkinliği

Etkinliğimiz Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülmektedir. Çocuklarımız için ilgi çekici ve eğlenceli etkinlik ve materyallerden oluşan etkinliğimizde, çocuklarımıza temel matematik bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca çocuklarımızın matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi ve matematiğe karşı duydukları kaygıyı azaltmak için çabalamaktayız. Düşünme egzersizleri, istasyon çalışmaları, küpler, rengârenk görseller, günlük hayattan örnekler, geometrik cisimler ve hikâyeler ile çocuklara hem matematikle eğlenmeyi hem de eğlenerek öğrenmeyi sağlamaya çalışmaktayız. Matematik Eğlenerek Öğren etkinliğinin temel kazanımlarının başında ise; problem çözme becerilerinin gelişmesi, çevresindeki dünyayı sistemli algılama, günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgilerine sahip olma ve matematik okuryazarlığını geliştirme bulunmaktadır.

4.  Fen Eğlenerek Öğren Etkinliği

Fen Eğlenerek Öğren etkinliğimizde çocuklarımıza fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak suretiyle, çocuklarımızın neden-sonuç ilişkisi kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olmasını hedeflemekteyiz. Temel kazanımları arasında, günlük hayat ve doğa ile bilim arasında ilişki kurabilme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme, fen okuryazarlığının geliştirilmesi ve problem çözme gibi yetilerin yer aldığı etkinliğimiz, Garanti Bankası’nın desteği ile yürütülmektedir.

5.  Okuyorum-Oynuyorum Etkinliği

Çocuklarımızın okuma ve yazma becerisini geliştirmek amacıyla ‘yaratıcı yazma’ ve ‘yaratıcı okuma’ olarak iki ayrı etkinlik şeklinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz, çocuklarımızı yazma, metin oluşturma, okuduğunu anlama ve dünyanın ayrıntılarını okuyarak öğrendiği aynı zamanda hem eğlenerek hem de aktif olarak düşünüp yazma becerilerini geliştirmek için uygulanan bir etkinliktir. Yapı Kredi Bankası’nın desteği ile sürdürdüğümüz etkinliğimizin temel kazanımlarından bazıları şunlardır: Resmi nesne ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öyküler anlatabilme/yazabilme, rol yapabilme, oluşturduğu metinlerde 5N1K sorularının cevabını verme, sözcüklerin önemini anlama, yaratıcı yollarla kendini ifade edebilme, etkin dinleme ve öyküleri kişisel deneyimleri ile ilişkilendirebilme.

6.  Düşler Atölyesi Etkinliği

Düşler Atölyesi etkinliğimiz, plastik sanat disiplinlerinin kullanıldığı bir eğitim programımızdır. Etkinliğimizde hem çocuklarımızın hem de gönüllülerimizin yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflerken; resim, heykel, baskı, atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi tekniklerden yararlanmaktayız. Etkinliğimizin başlıca kazanımlarını şöyle sıralamak mümkündür: Sanata ilişkin olumlu tutum geliştirme, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla aktarabilme, iletişim becerisi geliştirme ve yeteneklerini keşfetme ve özgüven hissinin artması.

7.  Drama Atölyesi

Çocukların çok yönlü gelişimlerini atölye ortamında desteklemek amacıyla oluşturulan drama etkinliğinde, role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyyon gibi teknikleri kullanmaktayız. Temel kazanımları arasında sanata ve tiyatroya ilişkin olumlu tutum geliştirme, sosyalleşme, özgüven kazanma, takım çalışması becerilerini geliştirme, hayal gücünü geliştirme ve yaratıcı düşünme gibi yetiler yer alan drama etkinliğimiz, etkinlik noktamızdaki drama atölyelerimizde gerçekleşmektedir.

8.  Kısa Süreli Etkinlikler, Kulüp Etkinlikleri ve Okul Destek Çalışmalarımız

Yukarıda belirtilen standart etkinliklerimizin yanı sıra sanat, hijyen, okuma, matematik, değerler gibi çok farklı alanlarda bir buçuk saat süren kısa süreli etkinliklerimiz, hem TEGV etkinlik noktalarında hem de okullarda uygulanabilmektedir. Kulüp etkinlikleri çocukların aktif katılımı doğrultusunda ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup olarak derinlemesine çalışmalar yürütebilecekleri, çevre, tiyatro, müzik, medya, fotoğrafçılık, halk oyunları, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. Okul destek çalışmalarımız ise çocuklarımızın okulda öğrendikleri ancak daha fazla çalışmaya ve gelişmeye ihtiyaç duydukları fen, matematik, sosyal, Türkçe ve İngilizce konularını öğrenmelerine destek olmak amacıyla, okullarda uygulanan programların içeriği dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

TEGV İçin Ne Yapabilirim?

TEGV Türkiye’de toplam 72 noktada eğitim desteği vermektedir. Şanlıurfa’da bulunan eğitim parkımız Sevgi ve Erdoğan Gönül tarafından bağışlanmış, altı dönümlük arazi üzerine kurulmuş içinde basketbol ve futbol sahası bulunan bir çocuk kampüsüne sahiptir. Buraya gelerek TEGV etkinliklerinin herhangi birini çocuklara ulaştırmak için eğitim gönüllümüz olabilirsiniz. Bunun için vakit bulamıyorum derseniz, TEGV yazıp 3353’e bir kısa mesaj atarak 10TL değerinde bir bağış yaparak, bağış gönüllümüz olabilirsiniz.

Biz TEGV Şanlıurfa Sevgi- Erdoğan Gönül Eğitim Parkı olarak sizleri bekliyoruz. Unutmayın eğitim için yapabileceğiniz bir katkı mutlaka mevcuttur! (TEGV hakkında her şey için www.tegv.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.)

Adresimiz:Eyyüp Nebi Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mehmet Gözcü Sokak No:7 Eyyübiye/Şanlıurfa (Eyyüb Nebi Makamı Cad. 1 Nolu Çorba Evi Durağı Arkası) .

Telefonlarımız: 0414 501 98 28 501 98 29 

                                                   501 98 30

                                                   501 98 28