Büyükşehir'de yeni daire başkanlıkları açıldı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde sayısı 16 olan daire başkanlıkları 19'a çıktı. Yeni daire başkanlıklarının müdürleri de belli oldu. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'ndan Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı oluşturuldu.

22 / 12 / 2017 11:21

Mustafa ARISÜT-Özlem KOÇHAN/ÖZEL HABER-İPEKYOL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde sayısı 16 olan daire başkanlıkları 19'a çıktı. Yeni daire başkanlıklarının müdürleri de belli oldu. İşte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon şeması: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 3 yeni daire başkanlığı açarak mevcut daire başkanlığı sayısını 19'a çıkardı.

2014 yılında büyükşehir statüsü kazanan Şanlıurfa Belediyesi Mali Hizmetler, Bilgi İşlem, Zabıta, Kültür ve Turizm, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, İtfaiye, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Eğitimi ile Yazı İleri ve Kararlar Daire Başkanlıkları olmak üzere toplam 16 daire başkanlığı 72 şube müdürü ile hizmet veriyordu.

Büyükşehir; birimlerin yetki ve sorumluluklarını yeniden belirleyip 3 daire başkanlığının müdahale ve etkin hizmet alanını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kendi içlerinde bölündü.

3 YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'ndan Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığı,

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. 16 Daire Başkanlığı ve başkanı sayısı 19 olurken, 72 şube müdürü sayısı da 82 oldu.

YENİ DAİRE VE ŞUBE MÜDÜRLERİ

Buna göre Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanı Musa Demirkol ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halil Kırmızı görevlerine devam ederken; Kültür ve Sanat Şube Müdürü Suphi Çiçek Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı oldu.  Mevcut Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Ekrem Ayaz ise yeni açılan Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığına getirildi.  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı İmam Katı, Etüt ve Proje Dairesi Başkanı Faik Yüksekyayla oldu.  Yeni Şube Müdürlükleri ve müdürleri ise şu isimler oldu:

SAĞLIK VE SOSYAL DAİRESİ BAŞKANI (EKREM AYAZ) 

Sosyal Yardım Şube Müdürü-Murat Karaer   

Kadın-Aile ve Çocuk Şube Müdürü-Sibel Toptan

Engelliler ve Rehabilitasyon Müdürü-Habip İpar

Göç İşleri Şube Müdürü - Abdullah Dut

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANI (İMAM KATI)

Park Yapım ve Proje Şube Müdürü-İbrahim Halil Ünlü

Park Yapım ve Onarım Şube Müdürü- İbrahim Murat Çakmak

Ağaçlandırma ve Bitki Üretimi Şube Müdürü-Şerif Uma

Mezarlıklar Şube Müdürü-Mustafa Özdemir

Etüt ve Proje Dairesi Başkanı (Faik Yüksekyayla)

Ar-Ge Şube Müdürü-Raşit Dedeoğlu

Proje ve Planlama Şube Müdürü-Mehmet Emin Bakırcı

MEVCUT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca diğer daire başkanlıkların da da getirilen yeni şube müdürleri oldu.

O isimlerde organizasyon şemasında şöyle yer aldı:

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SUPHİ ÇİÇEK)

Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürü-Coşkun Azat Birinci

Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürü-Murat Müjdeci

Turizm-Tanıtım ve Şube Müdürü-Necmi Karadağ

Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürü -Aziz Çiftçi

Konservatuvar Şube Müdürü -Sibel Toptan

Tören ve Organizasyon Şube Müdürü -Nihat Kılıçaslan

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ulaşım Planlama Şube Müdürü -Ahmet Avcı

İç Sular Ulaşım Şube Müdürü- Ahmet Çoban

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü -Tahir Kalkan

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muhtarlık İşleri Şube Müdürü -Mehmet Nuri Canbek

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI (HALİL KIRMIZI)

Atık Yönetimi Şube Müdürü -Sercan Gelener

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü -Mehmet Demir

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü -Mükrimin Kaysı

Sağlık İşleri Şube Müdürü -Remzi Sonekinci