Sosyal donatılar Meclis gündeminde

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Karaköprü ilçesinde Özelleştirme İdari Başkanlığı tarafından sosyal donatı alanlarının konut alınana dönüştürme talebine ilişkin kararını Meclis’e taşıdı. Vekil Ayhan, “Mevcut sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürülmesinin birçok sorunu beraberinde getireceğini düşünmekteyiz” dedi.

01 / 08 / 2017 10:59

Geçtiğimiz hafta Gazete İpekyol’un manşetine taşıdığı Karaköprü ilçesindeki sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürme girişimi Meclis gündemine taşındı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin, içinde hastane, park, cami ve pazar yeri gibi sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürme talebine ilişkin konuyu Meclis’e taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa’daki mevcut donatı alanlarının bile yetersiz kaldığını savundu ve böyle bir kararın neden alındığını sordu. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Vekil Ayhan, “Bakanlığınıza bağlı kuruşlardan olan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/05/2017 tarih ve 2017/33, 2017/35 ve 2017/36 sayılı kararları ile Şanlıurfa ilimiz Merkez Karaköprü İlçesi Mehmetçik, Doğukent ve Batıkenet Mahallelerindeki bazı sosyal donatı alanları Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yapılarakkonut alanına dönüştürülmek istenmektedir. Söz konusu alan (3309 ada 1 nolu parsel, 761 ve 811 nolu parseller) ilk defa imara açılan alan değil, yaklaşık dört yıl önce imara açılan hazine arazileri içerisinde yer almaktadır.  1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında mevzuat gereği sosyal donatı (Eğitim alanı, dini tesis, ticaret merkezi, sağlık alanı, spor tesisi, park alanları, pazar yeri vb.) alanı olarak ayrılan alanlardır. Ayrıca bu alanların bulunduğu Maşuk Bölgesinde hızlı ve yoğun bir konutlaşma yaşanmaktadır. Kamuoyunda, mevcut planlarda bile sosyal donatı alanlarının yetersiz olduğu yönünde ciddi şikâyetler varken, mevcut sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürülmesinin birçok sorunu beraberinde getireceğini düşünmekteyiz” dedi.


‘ŞANLIURFA DIŞINDA BAŞKA KENTLERDE UYGULANMIŞ MIDIR?’

“Bir kenti yaşanılır kılan kıstasların başında toplumun rahat nefes alabileceği sosyal alanlar ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar gelmektedir” diyen Ayhan, şu soruları yöneltti: “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/05/2017 tarih ve 2017/33, 2017/35 ve 2017/36 sayılı kararlarının yasal dayanağı ve gerekçeleri nelerdir? İmar planlarındaki sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürülmesi uygulamanız rutin bir uygulama mıdır? Benzer uygulamalar Şanlıurfa dışında hangi illerde uygulanmıştır? Söz konusu kararın uygulanması ile elde edilecek gelir miktarı ne kadardır? Bu gelir nasıl ve nerede değerlendirilecektir. Sosyal donatı alanlarının gelir elde etmek amacı ile konut alanına dönüştürülmesini nasıl değerlendirmektesiniz? Sosyal donatı alanlarının konut alanına dönüştürülmesinin çarpık kentleşme, trafik, alt yapı vb. sorunlara yol açtığını düşünüyor musunuz? Kentin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak söz konusu kararlarınızı gözden geçirmeyi düşünür müsünüz?” (HABER MERKEZİ)