15 Tem­muz tur­nu­vay­la anı­la­cak!


10 / 03 / 2017 17:43

Ey­yü­bi­ye Be­le­di­ye­si ile Ey­yü­bi­ye İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ‘15 Tem­muz’u Unut­ma­dık, Unut­tur­ma­dık’ slo­ga­nıy­la fut­bol tur­nu­va­sı dü­zen­li­yor. Ey­yü­bi­ye Be­le­di­ye­si ile ilçe milli eği­tim mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğiy­le ya­pı­la­cak olan öğ­ret­men­ler arası fut­bol tur­nu­va­sın­da 15 Tem­muz darbe gi­ri­şim­de ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler anı­la­cak. Tür­ki­ye’de bir ilk olma özel­li­ği ta­şı­dı­ğı be­lir­ti­len tur­nu­va­nın proje fikri, Erdal Han­de­mir, Osman Çelik, Ahmet Ka­ra­kuş Özgür Yağ­san’a ait. Dün Ey­yü­bi­ye İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ahmet Demir’in de ka­tı­lı­mıy­la çe­ki­li­şi ya­pı­lan tur­nu­va önü­müz­de­ki Çar­şam­ba günü baş­la­ya­cak ve 60 takım ka­tı­la­cak. 

(HABER MER­KEZİ)