BİR ŞEY YAP “İYİ” OLSUN

03 / 08 / 2017

Bir şey yap güzel olsun... Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. 

Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgâr ve akıntıya kapılmasın; kırılsın lakin eğilip bükülmesin...
Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın; garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.
Bir şey yap adil olsun. Haktan, hukuktan ayrılmasın...
Bir şey yap barış olsun insanlar kin ve nefretten uzaklaşsın. Bombalar patlamasın çocuklar ölmesin.

- Ohooo, bana neredeyse dünyayı düzelt diyorsun…

- Öyle… Hadi bir şey yap…

Başlığımız ve yazımızın girizgâhı, “Hüzün ve Tesadüf” yazarı Mustafa Kutlu’dan. Hepimiz şikâyetçiyiz, hepimiz eleştiriyoruz,  hayatın her alanının kötülük tarafından kuşatıldığını ifade ediyoruz. Peki ne yapıyoruz eleştirmekten öte bir şeyle yapabiliyor muyuz, kötülükten şikayetçiyiz, kötülüğün yerini iyiliği kaplayabilmesi için ne yapıyoruz?  Dünyayı iyilik kurtaracak Kötülerin ve kötülüğün her tarafımızı kuşattığı, her türü ile arzı endam ettiği bir dünyada, iyiler olmazsa, “iyi” olmazsa; İnsan düşecek, insanlık düşecek, güzellik ve iyilik düşecek… Ve kötülük ve kötüler galip gelecek her yerde.  İnsan kaybedecek, insanlık kaybedecek, dünya kaybedecek…

İyi olanın, güzel olanın, kaliteli olanın hayatlarımızda daha fazla yer bulabilmesi; toplum olarak her birimizin iyi olana, güzel olana, kaliteli olana karşı tavrımıza bağlı. Bizim kötülüklerden, eksikliklerden, yanlışlıklardan sitem etmekten kurtulabilmemiz birazda iyiye,  güzele olan yaklaşımımıza bağlı. Yaklaşım tarzımızı salt eleştiri olmaktan çıkarıp, marifeti iltifata tabi kılarak belki yaşamış olduğumuz hayatın içinde daha güzel kokular alabiliriz. Mesele esasen yaşamış olduğumuz hayattan hangi kokuyu almak istediğimizde düğümleniyor. Hep kötü koku ile yaşayamayacağımıza göre güzelliklere daha fazla yer vererek marifeti zayi olmaktan kurtarabiliriz. Sözü hulasa edecek olursak Teklifsiz tenkitten ise marifeti taltife yer açmak lazım.

Yüce kitap iyiliğe işaret eder, iyilere işaret eder, Allah bize “iyilik yapanlarla beraberim” der.
Allah muhsin olanlarla beraberdir o yüzden, Allah bizden iyi olmamızı, iyilerle olmamızı, iyilikle olmamızı istiyor. Evet kötülüklerden kurtulabilmemizin yolunu bize açacak olan,  hayatlarımızda iyiliği müşahhas hale getirmektir.
Iyi olun, iyilikle olun, iyilerle beraber olun ki; Allah da sizinle beraber olsun “Kötülük, yenilmeye müstahak bir şey olarak yaratılmıştır. O, iyinin müşahhas olmamasından kaynaklanmaktadır. Melekler iyilikle mücehhez insan varlığını göremedikleri için onun balçık özüne nazar ettiler ve kan dökücü, bozgun bir varlığın yaratılacağı yargısıyla söz söylediler. İnsanın ömrü boyunca erdemli yaşaması ve varlığını meleklerin 'yeryüzünde kan dökücü bozgunculuk yapıcı' ithamından koruması gerekmektedir...(Umrandan Medeniyete; Lütfi Bergen)

Kötülük kol geziyorsa her yerde, iyiliği çoğaltamayışımızdandır. İyiliği çoğaltmak gerekiyor, iyiliği çoğaltabilmek güzelliği her tarafa yayabilmektir esas olan. Kötülüğü çoğaltıyoruz, yayıyoruz her yere. Kötülükten sakınabilmek için bile kötülüğün her türüne aşina oluyoruz.  Çocuklarımıza sokaktan sakınmalarını kimselere güvenmemelerini, kimseye yaklaşmamalarını telkin ediyoruz. Bir birimize kötülüğün bin bir çeşit hallerini anlatıyoruz. Kötülüğü bildikçe sakınabileceğimizi zannediyoruz. İyiliğe dokunabilmemiz, iyiliğe tutunabilmemiz gerekiyor oysa. İyilik tutmalı bizi, biz iyiliği tutabilmeliyiz. İyilikle hayata tutunabilmeliyiz. Kendimize bir iyilik yaparak, iyiliğe yürümeliyiz. Kötülükten uzaklaşarak iyiliğe yaklaşabiliriz ancak.  Bir virüs gibi her tarafa yayılan kötülüğü hayatlarımızdan uzaklaştırabilmenin yolunu bize sunacak olan iyiliği çoğaltmaktır. İyilik ekmektir. Onun için diyoruz ki; bir şey yap “iyi” olsun.