Bu Öyle Bir Kitaptır Ki...

30 / 03 / 2017

İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'ân'ıvahyettik.

Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? Bilmiyordun.

Fakat biz onu bir nur kıldık.

Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz.

Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. (ŞURA/52)

Kitap denilince aklınıza ne geliyor, ya da “bu kitap” denilince sizde uyanan ilk çağrışım ne oluyor. Bu Kitap!  Kuran-ı Kerimimizdir. Hayat kitabımız, yolumuz, nurumuz, derde deva, gönle şifa olan kitabımız aydınlığımız, selametimizolan kitaptır. Bütün kitapları okumamıza sebeptir,  hayatın her zamanında her anında her mekânında aydınlığımızdır. Bu kitap hakkı batıldan ayırdığımızdır, Furkan’ımızdır. Bu kitap hayatımızın hikmetidir hâkim olan kitabımızdır. Bu kitap sözün en güzeli, sözün en mübarek halidir, Ahsenu’l hadisimizdir. Bu kitap azizdir, izzetimizin kaynağıdır, bizi aziz kılacak olandır. Bu kitap “Alî”dir,  yüce olandır ve yüceliğine sığınanı yüceltecek olandır. Bu kitap rahimdir, yağmurunda ıslanmak istediğimiz zaman sağanak üzerimize yağan rahmetimizdir. Bu kitap beyandır, insana her şeyi açıklayandır, anlamak istediğimizde bize her şeyi tafsilatıyla açıklayandır burhan kitabımızdır.  Bu kitap kendinde hiçbir şüphe olmayan hak olan kitabımızdır.

Evet sözün burasında başta sorduğumuz soruya yeni sorular ekleyebiliriz; kitapla aramız nasıl, kitaba dokunuyor muyuz, kitap hayatımıza dokunuyor mu, kalbimizin kitaba açılamadığını, yada kitabın bizim için kapalı bir kutu olduğu hissine kapılıyor muyuz??? Sorular, sorular, sorular…  Ve bu kitap; unuttuğumuzdur, göz ardı ettiğimizdir, lakayt davrandığımızdır, sırtımızı döndüğümüzdür. Sözünden uzaklaştığımızdır. Hayatımıza dâhil etmediğimizdir, kaçtığımızdır. Dinlemediğimizdir bu kitap, yaşamadığımızdır, görmediğimizdir. 

Kitap hayatımıza dokunmalı ki, hayat bulmalıyız kitapla. Anımıza, zamanımıza,  dokunmalı ki bu kitap, bereketlendirmeliyiz zamanı. Mekânımızda olmalı, mekanımıza dâhil olmalı ki  bu kitap, mekan bize imkan olmalı. İnsan; kitapla yaşamalı, kitapla olmalı, kitapla kalmalı, kitaba açmalı kendini.

Bu öyle bir kitaptır ki; bu kitap olmadan karanlıkların mahkûmudur insan, bu öyle bir kitaptır ki; bu kitap olmadan şaşkındır insan, bu öyle bir kitaptır ki; bu kitap olmadan delalettedir, insan, bu kitap olmadan yanlıştadır insan.Bu öyle bir kitaptır ki; rabbimizin bizi tutmasıdır şifadır bu kitap, hakikattir, dosdoğru yoldur,

Bu öyle bir kitaptır ki; hidayet kaynağımızdır, karanlıklardan aydınlığa çıkaranımızdır. Bizi korkutandır, bizi uyarandır ama aynı zamanda umut olsun içindir, müjdemizdir. Bu öyle bir kitap ki; en büyük öğüdümüzdür, tebliğimizdir. Düşümüzdür, düşlediğimizdir, düşüncemizdir, üzerinde tefekkür edeceğimizdir, akledeceğimizdir.  Bu öyle bir Kitap Ki;  güzelliğimizdir, iyiliğimizdir.

Elif Lam Ra... Öyle bir kitaptır ki bu kitap. En büyük rehberimizdir.  Bu öyle bir kitaptır ki; Kerimdir, Rahim, Hâkimdir, Azizdir… Kitapla hemhal olmamız gereken, kitaba yakın olmamız gereken, kitapla d/olmamız gereken mübarek üç ayların ve RegaipKandilinin her birimizi kitaba daha fazla yaklaştırarak, kitaba rağbetimizin artmasına vesile olması dilerim, vesselam. vakilli@hotmail.com